EKO-TASAPAINO PITÄISI OLLA, MUTTA EI OLE


On kirjoitettu, muun muassa Kodin suuressa tietosanakirjassa -72:

"Jos ekosysteemin osat ovat keskenään tasapainossa, se toimii jatkuvasti häiriöttä ja pitää itsensä tasapainossa, ja siinä kulkeva energiamäärä on hyvin vakaa."

 

 

Epätasapaino on riski

Elämän jatkumiselle on tärkeää, että maapallollamme ja jopa ilmakehässämme pysyisi järjestelmä, jonka Kaikkivaltias Jumalamme on luonut ja tasapainoon laittanut. Valitettavasti tämä järjestelmä ei ole enää vakaa eikä tasapainossa, vaan ihminen on omassa luuloviisaudessaan saanut maan, ilman ja veden, jopa ravintonsa, sellaiseen tilaan, että elämisemme on elämän riskirajalla olemista.

On tapahtunut aivan niin kuin Jumala ilmoitti profeettansa Jesajan kautta tapahtuvaksi:

Jes.24:3-6: 3. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut. 4. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät. 5. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. 6. Sen tähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.                                                                              

Epätasapaino näkyy ympäristön saastumisen ohella työttömyytenä ja myös niin, että toisilla taas on liikaa työtä, rikollisuutena, väkivaltana, nälänhätänä ja yliyltäkylläisyytenä, luonnottomuuksina ja häiriötiloina, uusosaamattomuutena, alkoholisoitumisena ja huumeiden käyttämisenä, pelkona ja sairauksina, mielisairauksina ja jopa - liian helposti ja turhaan -  lääkkeisiin turvautumisena. Monet masentuvat äärimmilleen, jos eivät saa tahtoansa läpi ja pienikin vastoinkäyminen, joka vaatisi vain hiukan ponnistelua hyvän ratkaisun saamiseksi, voi saada henkisen tasapainon järkkymään.

Epätasapainoa on sekin, että tietokone ja televisio hallitsevat monien ihmisten ajankäyttöä ja ihmissuhdeasioita ja köyhdyttävät ilmaisukykyä. Entä kuka unelmoikaan paperittomasta toimistosta. Unelmasta ei ole tullut totta, vaan paperitulva on yli äyräiden! Ja kiire on vain lisääntynyt. Ihmisten pitäisi hallita laitteensa, ajasta puhumattakaan. Mutta…

Sairauksista on tullut tavanomainen asia kausiflunssoineen ja stressilomineen. Monelle sairaus on niin normaalia, että sairas saattaa sanoa olevansa terve ja toisaalta taas lääkettä otetaan pieneenkin nipistykseen, joka ei ole varsinaisen sairauden oiretta.

Erilaiset vakavat tilanteet ovat niin tavallisia, että niitä ei huomata tai sitten ei olla huomaavinaan. Kuitenkin ihmiskunta kokonaisuutena voi pahoin ja tilanne on vain pahenemassa. Jos Suomessa, jota pidetään maailman parhaimpana koulutusmaana, koululaisista yli 25% tarvitsee psyykelääkkeitä ja moni koululaisista sanoo: ”En mää mitään tiedä.” Niin kysyn vain: Mikä siinä ”parhaimmassa” on hyvää? Entä , entä, entä….? Kaikki epätasapainoa aiheuttavat asiat tarvitsevat pikaista korjaamista eikä kaikkea ihminen voi enää korjata.

 

Halusin tehdä koosteen saatavilla olevasta tiedosta, joka koskee hyvin- tai pahoinvointia maapallollamme.  Siinä ei tietenkään ole kaikki tieto mutta paljon tärkeää asiaa kuitenkin. Eniten tietoa olen kerännyt Yle.fi/ Ilmatieteen laitoksen sivuilta. Myös http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/aihealueet. Suuri kiitos heidän tutkimuksilleen ja kaikille, jotka yrittävät vaikuttaa maapallomme hyvinvoinnin säilymiseen. Sähköasiassa on omia tutkimuksia ja kokemuksia.  Anteeksi mahdolliset virheet.

Haluan herättää ihmisiä huomaamaan, millaisessa maailmassa me elämme, että jotain jokaisen osaltaan pitäisi tehdä saadakseen itselleen ja toisille paremman tulevaisuuden. Jatkaessamme elämistämme vanhaan malliin elämisen mahdollisuudet pienenevät koko ajan ja paha olo lisääntyy. Raha, viina ja lääkkeet eivät poista tätä pahaa oloa. On muutettava elämäntapaamme ja laitettava arvot oikeaan järjestykseen, ainakin arvostakaamme elämää – toisen ja omaamme.

 

 

Huomio, huomio! Herätys!

On suuri ydinjäteongelma, on radioaktiivisia aineita, taustasäteilynä radonia, josta ei olisi ongelmaa, jos asunnot ”hengittäisivät”, lääketieteellistä röntgensäteilyä, säteileviä kodinkoneita… Huh, huh. Myös otsonikerros on ohentunut, reikäkin on jo havaittu. Vaarallinen "kova" UV-säteily uhkaa päästä vaikuttamaan tuhoisasti maapallolla. Ylisuuret kasvihuonepäästöt ovat saaneet aikaan maapallon keskilämmön kohoamisen, josta on jo seurauksena ollut vakavia ilmastomuutoksia. Jos pysäytystä ei saada aikaan, jäätiköiden sulaminen ja merenpinnan kohoaminen ja siten suurien alueiden veden valtaan joutuminen on seurauksena. Aloitin tämän koosteen kirjoittamisen vuonna 1998. Tilanne oli jo silloin erittäin vakava, mutta nyt vuonna 2008 tiedemiehet ovat todenneet, että maapallon lämpenemisvauhti on yhä kiihtynyt, seurauksia on näkyvissä ja isot muutokset aikaisempaa tietoa lähempänä (21.10.2008 Ylen ympäristöuutinen, WWF).

Entä sitten ravintomme. Se on ollut jo kymmeniä vuosia pilattua synteettisen lannoituksen, kasvinsuojelumyrkkyjen ja vaarallisten lisäaineiden tähden. Ihmisen peruselinkeinot, maanviljelys ja karjanhoito, on latistettu toisarvoiseksi asiaksi. Kaikkien maiden tulisi olla tällä alueella ehdottomasti omavaraisia. Tarkoitan tällä sitä, että ihmisen perusravinto tulisi löytyä oman valtion sisältä ja mieluiten omasta maakunnasta tai kunnasta ilman tehotuotantojärjestelmän ihannointia, jolloin ei ainakaan säilöntäaineita tarvittaisi.

Tehotuotantoajattelu on ollut pilaamassa ilmaa. Tärkeimmästä tuotantoalueesta on tullut ongelma; ongelma ilmalle, vedelle ja ravinnolle. Viljalajitkaan eivät ole entisten kaltaisia, ja harva ihminen on tullut ajatelleeksi, miten esimerkiksi maidon koostumus on muuttunut väärän lannoittamistavan vuoksi. Hyvästä ravintoaineesta on tullut paha, allergiaa ym. aiheuttava tuote. On järkyttävää havaita, kuinka moni pieni lapsi ei voi käyttää mitään maitotuotetta. Joskus maidon jatkojalostus pilaa alkuperäistä hyvää luonnontuotetta, mutta syitä täytyy olla myös ravintoketjussa. Esimerkki, jonka haitallinen vaikutus on näkynyt varsinkin iäkkäämmillä ihmisillä: Heinäpelto on saanut vuosittaisen apulantaosuutensa, ja heinä on sitten syötetty lypsylehmille (Kuinka moni lihan vuoksi kasvatettu lehmä saa homeetonta heinää?) ja maito on tuotu ruokapöytään. Maidon kalkki ei kulkeudukaan vahvistamaan luustoa, vaan sitä joutuukin verisuonistoon. Pii puuttuu. Se säätelisi kalkin kulkua oikein. Karjanlannan kautta lehmämme olisivat saaneet piitä. Piiongelmaan on ratkaisu karjanlanta, mutta jos se laitetaan peltoon palamattomana, siitä seuraa liian nitraatin kerääntyminen kasvatettuihin ravintokasveihin, ja nitraatin muuttuminen nitriitiksi elimistössämme aiheuttaa syöpää. Palanut karjanlanta tuoksuu mullalle eikä haise lannalle! Nitraatti- eli typpipitoinen apulanta, palamaton karjanlanta ja virtsa pelloilla nostavat ihmisille ja kasveille haitallista typen ja typen oksidien lisääntymistä ilmakehään, ja joutuessaan vesistöihin typpi aiheuttaa haitallista rehevöitymistä.

Luin 2006 kopion avoimesta hätähuutokirjeestä, jonka on kirjoittanut 84-vuotias intialainen luomuviljelijä Bhaskar Save, joka kertoi siinä, että tehoviljely on köyhdyttänyt Intian maaperää, lisännyt rikkakasvien ja tuholaisten määrää ja että yhä enemmän käytetään myrkkyjä tuholaisten ja rikkakasvien torjuntaan, mikä ei kuitenkaan ole ratkaisu ongelmaan, vaan tuholaiset muuttuvat vain voimakkaimmiksi. Bhaskar Save osoitti kirjeensä sen vuoden heinäkuun lopulla Intian johtomiehille, mutta myös luomusta tiedottavalle Medialle. Olkoon loppuliitteenä oleva avoin kirje herättelemässä ja innostamassa myös suomalaisia luontoystävällisempään viljely- ja karjanhoitotapaan.

Entä sitten synteettiset lisäaineet. Suurin osa kauppojen hyllyillä olevista ruokatarpeista sisältävät syöpää ja muita häiriöitä aiheuttavia aineita. Entä sitten, kun ihminen ei kestä ajan paineita: apuun etsitään rauhoittavia tai piristäviä synteettisiä lääkeaineita tai jopa huumeita. Kaiken keskellä Geenimanipulointi on vain "piste iin päälle".

On kiire muuttaa myös energialähteitä. Ellei parempaa keksitä, ellei ”Super-ledi” –lamppuideakaan tuota hyvää tulosta (toiveita on), ehdotan pääenergialähteiksi aurinkoa ja bioenergiaa eli puuta puuntuoton mukaisesti (puuta on yli tarpeen), biokaasua ym. mutta ei turvetta, sekä tuulivoimaa lopun tarpeen kattamiseen. Turvetta ei saisi polttaa, vaan se turvemäärä, joka voidaan ottaa suosta rikkomatta luonnon tasapainoa, pitäisi käyttää karjanlannan kompostoinnissa, koska se sitoo ammoniakkia eikä mädäntymistäkään pääsisi tapahtumaan, joten lannasta ei pääsisi metaania ilmaan. Meillä käytetään hevosten kuivikkeina turvetta. Se kuivittaa ja poistaa hajuja erinomaisesti. Se ei aiheuta allergiaa hevosilla, mutta yliherkkien hevosten kuiva turvepeti kannattaa kastella kevyesti.

 

Ehdotan myös, että talojen sähköistäminen tapahtuisi järkevästi. Valaistus voisi hyvin olla releohjattua, jolloin sähkövirtaa ei olisi huoneissa silloin, kun valot on sammutettu, vaan ne olisivat sulaketauluun asti pois päältä. Riittävä valaistus voisi olla myös akkujen aikaan saamaa "minisähköä", joka ei muodosta vaarallisen vahvoja induktiivisia sähkökenttiä. Laitteet, jotka tarvitsevat suurempaa volttimäärää, suosittelen keskitettäväksi tiloihin, jotka eivät ole lähellä makuuhuoneita tai oleskelutiloja. Se olisi monin verroin ystävällisempää ihmisen keholle. Myöskään pitkäaikainen työskentely tai ajanvietto tietokoneiden vieressä ei voi olla terveellistä. Parempi vaihtoehto on tänä päivänä kannettava tietokone, jota voi ladata sähköllä, mutta joka toimii akuilla. Voisivatko kaikki sähkölaitteet olla tällaisia?

Jos ”Super-ledi”-menetelmä onnistuu saamaan markkinoitavaksi kohtuuhintaisia valaisimia, sähkökentät pienenevät ja ihmiset voivat paremmin niidenkin kautta ja energian tarve vähenee huomattavasti.

Sähkövärähtely on haitallista ihmiselle. Varsinkin jatkuva oleskelu tai vaikka yön viettäminen vahvassa sähkökentässä voi aiheuttaa unihäiriöitä, sydämen rytmihäiriöitä, verenkiertohäiriöitä, puutumisia, palelua, jopa vauvoilla "kehtokuolemaa". Nukkumapaikat on syytä olla kaukana maadoittamattomista pistorasioista ja sähköjohdoista ja etenkin virta päällä olevista maadoittamattomista sähkölaitteista. Ei riitä, että kone on sammuksissa, jos laite on kuitenkin kytketty sähköverkkoon. Metallia sisältävät joustinpatjat tai rautasängyt varaavat sähköä ja purkavat sen nukkujaan. Joustinpatjoja ja rautasänkyjä voi käyttää turvallisesti vain paikoissa, missä sähköä ei ole, ja missä maaperä ei ole sähköä johtavaa.

Autoille pitäisi saada katalysaattorit myös vanhoihin autoihin. ("Kestävä tulevaisuus"/Weilin & Göös) Eikä sekään riitä, kun niiden kanssakin tulee mm. typpioksiduuleja ilmaan. Paras vaihtoehto kulkuvälineenä olisi tietenkin hevonen, mutta miten sitä kiireinen ihminen silloin ehtisi minnekään!? Jatkukoon siis suunnittelutyö vaihtoehtoenergia-autoista.

 

Tarkastellaanpa yksityiskohtaisemmin näitä asioita:

 

 

OTSONIKERROS STRATOSFÄÄRISSÄ ELINEHTO

Stratosfäärin 12-25  (tai 20-40) kilometrin korkeudessa  leijuva, elämälle välttämätön otsonikerros on ohenemassa. Eniten Antarktisella alueella (Etelänavan vaiheilla), jossa on havaittu jopa reikä vuonna 1985), mutta myös Arktisella alueella (Pohjoisnavan vaiheilla).

Jos otsonikerros olisi maan pinnassa, se olisi vain muutamia millejä paksu. Kuitenkin tuo suojakerros, joka muodostuu kaasusta O3, on ainoa ilmakehän kaasu, joka pystyy estämään, erikoisesti elämälle haitallisen, "kovan" lyhytaaltoisen UV-C-säteilyn pääsyn maanpinnalle ja absorboi pääosan ihmisiä ja eläimiä vaurioittavasta UV-B-säteilystä. Tuo energinen UV-C-säteily hajottaa kohtaamansa molekyylit. Toisin sanoen, jos otsonikerros puuttuisi, ei olisi elämää, koska ei olisi elämää ylläpitäviä molekyylejä. Pitkäaaltoisimman UV-A-säteilyn sanotaan olevan jokseenkin vaaratonta.

Onneksi otsonia syntyy lisää ilmakehään. Jos sitä ei syntyisi, otsonikerros olisi hävinnyt jo ajat sitten. Tutkijat havaitsivat vaaran, ja on alettu tehdäkin jotain, mutta meidän on oltava vielä tarkempia, että otsonikerros palautuisi ennalleen tai ei ainakaan tuhoutuisi lisää.

Otsonia muodostuu, kun auringonsäteily hajottaa happimolekyylejä reaktiokykyisiksi happiatomeiksi eli happiradikaaleiksi, jotka edelleen reagoivat happimolekyylien kanssa muodostaen otsonia.

Eniten otsonia syntyy päiväntasaajalla, koska siellä aurinko paistaa voimakkaimmin. Sieltä se kulkeutuu virtauksien mukana kohti napoja. Sen tähden otsonia on eniten navoilla ja vähiten päiväntasaajalla.

Viime vuosina on ollut hurjat säteilyt trooppisella ja vielä subtrooppisella alueellakin, ja on ollut liian voimakasta Suomessakin viime kesinä.

Säteilyvaarasta tiedotetaan Ylen säälinkeissä. Kannattaa tutkia tiedotteet, ennen kuin matkustaa etelään, ja tutkia, mikä aurinkovoiteen suojakerroin olisi paikallaan. Käydessäni Ranskassa kesällä 2004, suositeltiin kerrointa 43. Nykyisin tällaista tarvitaan kesällä Suomessakin.

Ominaisuuksiltaan otsoni (03, hapen ns. allotrooppinen muoto) on vaaleansininen, pistävän hajuinen ja myrkyllinen kaasu. Maan pinnalla otsonia voidaan valmistaa sähköpurkausten avulla. Sitä käytetään valkaisu- ja desinfiointiaineena.

 

 

 

Otsonikerroksen ”vihollisia”

 Freonit

 

Otsonikerrokselle haitallinen freoni (ynnä muut CFC-yhdisteet eli kloorifluorivedyt) on jo lähes kielletty aine Suomessa, mutta sitä on vielä vanhoissa laitteissa ja lääkeaineiden aerosalipakkauksissa, ja kukapa tietää, kuinka paljon sitä on kehitysmaissa. Erityisesti kylmäkalusteteollisuudessa jäähdytysaineena, mutta myös suihkepulloissa ja vaahtomuovin lämmöneristeenä (vaahtomuovipatjat ja tyrox) käytetty freoni on haitallinen vasta stratosfäärissä, jossa "kova" UV-säteily pystyy hajottamaan freonimolekyylejä, joista vapautuvalla kloorilla on tärkeä osuus otsonin muuttumisessa tavalliseksi hapeksi. Yksi klooriatomi voi tuhota jopa 10000 otsonimolekyyliä. Juuri siksi freonit ovat tuhoisia. Onneksi freonit voidaan korvata toisilla aineilla, mutta valitettavasti ilmaan jo päässeet freonit vaikuttavat silti useita vuosikymmeniä ja otsonikerroksen kloorimäärä oli jo vuosia sitten kolminkertaistunut ihmisen toimesta. Erittäin hälyttävää!

Halonit

 

Freonia tehokkaampia otsonin tuhoojia ovat halonit eli bromia sisältävät hiilivedyt. Yksi bromiatomi pystyy tuhoamaan 50000-100000 otsonimolekyyliä. Niitä on käytetty niiden palamattomuutensa vuoksi muun muassa sammutusvälineissä, atk-laitteiden, kemikaalivarastojen ja lentokoneen moottoreiden palosuojauksessa. Osakieltoja on tullut, mutta haloneille ei ole löytynet vastineita.

Polttoaine

 

Myös suihkulentokoneiden polttoaineista syntyy otsonikerrosta tuhoavaa ainetta.

 

 

 

Otsonikadon vaikutuksia

1.     Ihmisillä ja eläimillä UV-B-säteily polttaa ihoa ja aiheuttaa ihosyöpää sekä silmäsairauksia, kuten harmaakaihia. On laskettu, että 1%:n otsonivähennys aiheuttaisi 8% lisää ihosyöpätapauksia.

2.     Monet kasvit reagoivat UV-säteilyn lisääntymiseen. Jos esim. soijapavut saavat 25 % enemmän UV-B-säteilyä kuin tavallisesti, pienenee niiden sato 20 %.

3.     Se saattaa vaurioittaa valtamerien pintakerrosten planktonia, mikä taas voi vaurioittaa koko ekosysteemiä, sillä kasviplankton on tärkeä hiilidioksidin sitoja.

4.     Otsonikerroksen oheneminen voimistaa kasvihuoneilmiötä, sillä silloin pääsee auringon säteilyenergiaa enemmän ilmakehän alimpiin kerroksiin ja maan pinnalle. Täten myös klooratut (freoni) ja bromatut (halonit) hiilivedyt ovat kasvihuonekaasuja.

 

 

 

OTSONI TROPOSFÄÄRISSÄ ELI ILMAKEHÄN ALAOSASSA ON HAITAKSI IHMISELLE JA LUONNOLLE

Otsonikerros stratosfäärissä on elinehto, mutta ylimääräinen otsoni ilmakehän alaosassa on haitallista. Otsonin sinne syntymisen lähtöaineina on typpioksiduuli eli di-typpioksidi eli ilokaasu ja eräät muut liikenteestä ja energiatuotannon päästöistä ja nitraattilannoitteista (=typpilannoitteet, lietelanta ja virtsa) peräisin olevat saasteet. Niistä muodostuva otsoni ylittää lähtöaineiden määrän moninkertaisesti. Suomessakin enimmäisnormeja on ylitelty.

Ilmatieteen Laitos on havainnut (Otsonihavainnot/ Otsonin haittavaikutukset): ”Otsoni hengitettynä lamauttaa keuhkojen toimintaa ja aiheuttaa yskää ja hengenahdistusta, silmien kirvelyä ja punoitusta, nenän ja kurkun ärsytystä, väsymystä, huonovointisuutta ja päänsärkyä. Myös allergiaoireet voivat pahentua. Voimakkaana hapettimena otsoni vaurioittaa myös kasvien solukkoa ja heikentää puiden ja viljelykasvien kasvua.”

Se vaurioittaa myös maalipintoja.

 

 

KASVIHUONEILMIÖ JA KASVIHUONEKAASUT KOKO MAAPALLON YMPÄRISTÖKYSYMYS

Maassa pitäisi olla säteilytasapaino. Elämän kannalta on tärkeää, että on erityinen otsonikerros. Mutta jotta maa pysyisi vakiolämpöisenä, sen on päästävä eroon samasta energiamäärästä, minkä se auringonsäteilynä vastaanottaa.

Kasvihuoneilmiö on elintärkeä maapallon elämälle, sillä ilman sitä maapallon keskilämpötila olisi vain noin –18 celsiusastetta, kun se nyt on noin +15 celsiusastetta.

Kasvihuonekaasut lisäävät ilmakehän kykyä absorboida maasta ja vedestä heijastuvaa lämpösäteilyä. Lämpenevä ilma ei kuitenkaan säilytä saamaansa lämpöä, vaan säteilee sen takaisin maahan ja meriin, jotka lämpenevät, sekä osittain takaisin avaruuteen. Maa hakeutuu uuteen lämpötasapainoon, joka kuitenkin on korkeampi kuin ennen.

Kasvihuonekaasujen lisääntyminen vaikuttaa siis suoraan maan, meren ja ilman lämpötilaan. Epätasapaino, eli että kasvihuonekaasuja on liikaa, on tullut ihmisen toiminnan vaikutuksesta. Tämän vuoksi seurauksena on ollut - ja on voimistumaan päin - ilmastonmuutokset, jotka aiheuttavat myös kasvillisuuden ja eläimistön muutoksia. Muutokset tulevat koskettamaan jokaista joka puolella maapalloa. Ne vaikuttavat maanviljelykseen, karjanhoitoon, tauteihin, ihmisen sietokykyyn, ym. ym.

 

 

Ilmastomuutokset

Rankkasateet

Kun lämpötila kohoaa, haihtuminen lisääntyy ja vesihöyrystä muodostuu entistä enemmän pilviä, mikä johtaa sateiden syntymiseen. Rankat sateet ovat lisääntyneet.

Myrskyt voimistuneet ja lisääntyneet

Tuulet saavat osan energiasta veden haihtumisesta ja tiivistymisestä, joten kasvihuonekaasujen lisääntyminen vaikuttaa hyvin monimutkaisella tavalla koko ilmastoon, jolloin myös myrskyt ovat lisääntyneet ja ovat rajumpia. WWF 21.10.08: ”Brittein saarten ja Pohjanmeren alueella voimakkaat myrskyt ovat yleistymässä, mikä johtaa kasvaviin myrskytuhoihin Länsi- ja Keski-Euroopassa. Samaan aikaan Välimeren alueen kuivuusjaksot pahenevat.”

Paikalliset lämpötilamuutokset

Vesihöyrymäärän, pilvisyyden ja tuulisuuden muutokset vaikuttavat paikallisiin lämpötiloihin joko nostaen tai alentaen niitä.

 

Vaarana pitkällä aikavälillä

Jäätiköiden sulaminen

Lämpötilan kohoaminen vaikuttaa jäätiköiden sulamiseen ja sitä kautta merenpinnan kohoamiseen, joka pahimmillaan peittää allensa alavia merenranta-alueita ja jopa maita. Sulaminen on nopeampaa kuin aikaisemmin arvioitiin. WWF:n mukaan ”Jäämeri on nopeaan tahtiin menettämässä kesäaikaista jääpeitettään, mitä ei ole tapahtunut yli miljoonaan vuoteen”. Tumma vesimassa sitoo auringon lämpöä, mikä taas nopeuttaa ilman lämpötilan lämpenemistä: Ennustettu ”pitkä aikaväli” lyhenee entistä nopeammin…

Aavikoituminen

Trooppinen alue lämpenee lämpenemistään, samoin subtrooppinen alue. Ennestään kuivilla alueilla, esimerkiksi savanneilla ja Etelä-Euroopan sateettomilla alueilla kesäaikaan, jäljellä olevien metsien hakkuut tai metsien tuhoutumiset metsäpaloissa voivat johtaa aavikoitumiseen, kun uutta kasvien kasvua ei pääse syntymään kuivuuden vuoksi ja kun tuuli vie kuivat kasvumaalajit mennessään. Se voi olla hakattujen sademetsäalueidenkin ongelma.

Kasvipeitteen muutokset

Vanhat kasvilajit eivät välttämättä enää menesty ja uusia tulee tilalle. Tämä on haasteellista myös vilja- ja muita hyötykasveja valittaessa.

Suuri vaara ja muutosten nopeuttaja on esimerkiksi se, että tundra-alue lämpenee, niin että metaania alkaa syntyä jäkälän ja muiden kasvien mätänemisestä. Sekin siis tulee antamaan lisää tehoa kasvihuoneilmiölle.

Etelän tuhohyönteisten siirtyminen pohjoisempaan

Vaikka Suomessakin on käytetty torjunta-aineita tuhohyönteisten eliminoimiseksi, käyttö on ollut vähäistä verrattuna Etelä-Euroopan valtioiden käyttämään määrään. Etelässä on käytettävä, sillä siellä on moninkertainen määrä tuholaisia. Mutta torjunta-aineiden määrä Suomessakin kasvaa, jos suuremmalle määrälle tuholaisia tulee suotuisat ilmat.

Eläinlajeja kuolemassa sukupuuttoon

Ympäristö uutisista luin muutama päivä sitten, että joka viides eläinlaji maapallolla on kuolemassa sukupuuttoon ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vuoksi.

 

Vaarana lyhyellä aikavälillä

Ilmaston muutokset saattavat olla yllättäviäkin! Niitähän on erityisen paljon havaittu eri puolella maapalloa lähiaikoina, esimerkiksi lisääntyneet ja voimistuneet trooppiset myrskyt ja hurrikaanit.

 

Tosiasia

Maapallon keskilämpötila on siis jo noussut ja se on tapahtunut nopeammin kuin oli arveltu. Se ei saisi enää nousta!

 

 

Kasvihuonekaasut

 

Luonnolliset

Vesihöyry H2O (perustekijä)

Ongelma kasvaa lämpötilan nousun vuoksi.

 

Hiilidioksidi CO(merkittävin ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista vesihöyryn jälkeen. Sitä syntyy kaikessa palamisessa. Sen elinaika 50-200 vuotta.)

Suomessa energiatuotanto ja liikenne synnyttävät 99 % hiilidioksidipäästöistä. Koko maapallon mittakaavassa energiatuotanto 75 %, metsien hävittäminen 23 % ja teollisuus 3%, erityisesti sementin tuotanto. Vuoden 2006 tietoa.

Luonnolliset kierrot - toinen maalla, toinen merillä - sitovat saman määrän hiiltä kuin ne vapauttavatkin. Metsien hakkuut (varsinkin sademetsien: öljypalmu, tupakka ym. syy), maan kuivaus ja fossiilisten polttoaineiden käyttö (öljy, hiili, maakaasu) tuottavat ilmakehään huomattavan hiilen lisäyksen (hiilidioksidin muodossa), jota luonnolliset kierrot eivät pysty käsittelemään. Jos pitoisuuksia ei saada supistetuksi, on todennäköistä, että vuonna 2050 (tai paljon aikaisemmin) hiilidioksidipitoisuus on kaksinkertainen ja voi aikaansaada todella pahoja ilmastollisia muutoksia. Esiteolliseen aikaan nähden nousu on jo noin 30 %. (Joulukuussa 2000 USA ilmoitti, että se ei aio vähentää hiilidioksidipäästöjä. Toivottavasti tilanne on toisin tänään.)

 

Metaani (CH4)

Metaani on toiseksi merkittävin ihmisen tuottama kasvihuonekaasu. Sen elinaika on 12 vuotta. Metaanin pitoisuus on noussut 145 % ihmisen toiminnasta johtuen viime vuosisatojen aikana. Maailmanlaajuisesti ihmisen aiheuttamat metaanipäästöt vuotuisesti ovat 70 %.

Metaanilla on suora vaikutus, mutta se vaikuttaa myös epäsuorasti, kun se reagoi alailmakehässä hydroksyyli-ionien kanssa muodostaen otsonia ja yläilmakehässä muodostaen vesihöyryä.

Luonnossa syntyvästä metaanista ei olisi haittaa, mutta ihminen on aikaansaanut epätasapainon. Luonnollisia metaanin lähteitä ovat suot ja kosteikot 72 %, termiitit 13%, valtameret 10%, muut 4% (ehkä tähän sisältyy kohtuullinen määrä märehtijöitä).

Ihmisen aiheuttamia lähteitä:

* Fossiilisten polttoaineiden kaivostoiminta, kuljetus ja käyttö 27 %

* Karjanhoito: Nautojen märehtiminen 23 % (liian isot yksiköt!), lanta 7%, kun sitä ei ole oikein kompostoitu. Prosenttimäärä voi olla todellisuudessa isompi. Tarvitaan turve! Turvetta ei saisi polttaa, sillä soita tarvitaan vesimäärien tasaajina. Turvetta pitäisi nostaa vain sen verran kuin sitä tarvitaan kuivikkeeksi kotieläimille.

·       kaatopaikat 11 % (mätänemisestä)

·       öljy- ja kaasukentät

·       riisiviljelmät (mätänemisestä) 16 %

·       polttoaineiden ja biomassan epätäydellinen palaminen

·       jäteveden puhdistus 7 %

·       asfaltin hajoaminen UV-säteilyn vaikutuksesta

·       Yleensä, jos palaminen ei ole täydellistä. Esim. jos lantaa ei kompostoida oikein, mätäneminen myrkkyineen pääsee voitolle ja ongelmia syntyy. Etelän auringossa tämä ongelma käsittääkseni on pienempi.

Huom. Ilmaston lämpeneminen tulee vapauttamaan tundrasta niin paljon metaania, että sillä on merkittävä osuus ilmaston muutosten vahvistajana.                               

         Suomen metaanipäästöt:

·       kaatopaikat ja jäteveden puhdistus 54 %

·       karjatalous (märehtiminen ja lanta) 38 %

·       Energiatuotanto 7 %

 

Typpioksiduulia(N2O) eli di-typpioksidi eli ilokaasu (voimakkain viidestä luonnollisesta kasvihuonekaasusta, elinaika 114 vuotta)

Kaasun pitoisuus ilmakehässä on kasvanut ihmisen toimesta noin 15 %:

* typpi- eli nitraattilannoituksesta (47 %). (Mielestäni myös raaka lanta ja virtsa syynä)

* osittain myös polttoprosesseista (liikenne, energiatuotanto) 37 % (Huom. päästöt lisääntymässä autojen katalysaattoreiden vuoksi. Katalysaattorit kuitenkin vähentävät epäsuoria kasvihuonekaasuja.

* typpihapon valmistus 16 %

 

         Otsoni (O3)

·       Otsonia muodostuu ilmakehän yläosassa, stratosfäärin otsonikerroksessa auringon UV-säteilyn vaikutuksesta,

·       mutta myös salamoinnista ja

·       kipinöinnistä.

Kuten aikaisemmin mainitsin, otsonikerroksen oheneminen voimistaa kasvihuoneilmiötä, sillä silloin pääsee auringon säteilyenergiaa enemmän ilmakehän alimpiin kerroksiin ja maan pinnalle. Täten myös klooratut (freoni) ja bromatut (halonit) hiilivedyt ovat kasvihuonekaasuja.

 

         Ihmisen valmistamat synteettiset kemikaalit:

         CFC-kaasut (45-170 vuotta), freonit, HCFC:T (1,4-19 vuotta), HFC:T (0,3-260 vuotta) käytetty jäähdytyslaitteissa, ponneaineina, vaahtomuovissa ja tyroxissa

Halonit (11-65 vuotta) käytetty mm. palosammuttimissa

PFC:T eli perfluoratut yhdisteet (mukaan lukien PFOS ja PFOA) 2600-50 000 vuotta

PFC-yhdisteistä näin otsikon ”Hiljaiset tappajat leviävät ympäristöön”.

PFC-yhdisteiden sanotaan olevat ”haitallisia, pysyviä ja kaukokulkuisia”. Toinen ilmaisu: ”pysyviä, eliöihin kertyviä, hormonitoimintaa häiritseviä”. Ainakin osa niistä tiedetään olevan erittäin vaarallisia ihmiselle ja ympäristölle. PFC-yhdisteitä käytetään laajasti pinnoitteina ja emulgointiaineina. Niiden kyky hylkiä vettä ja öljyä on aiheuttanut sen, että niitä käytetään lukuisissa kuluttajatuotteissa mutta myös alumiini-, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa:

·       teflonpannut

·       matot

·       huonekalut

·       puhdistusaineet

·       shampoot

·       non-stickit

·       kengät

·       vaatteet, erikoisesti ulkoiluvaatteet

·       ruokapakkaukset

·       tuotemerkit Teflon, Goretex, Stainmaster ja Scotchguard (tämä viimeinen ei enää sisällä, mutta aikaisemmat kyllä)

·       sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa

·       alumiinin valmistus tuottaa SFC-kaasuja

On hyvä varoa kaikkia perfluorattuja ja fluorattuja tuotteita.

 

 

SF6 eli rikkiheksafluoridi (3200 vuotta) on voimakkain kasvihuonekaasu

Raskas SF6 kaasu on hajutonta ja myrkytöntä. Sitä on käytetty jopa keuhkojen toiminnan mittauksiin ja huonetilojen ilmanvaihdon selvityksiin. Haitaksi ilmoitetaan, että suljetussa tilassa se voi syrjäyttää hapen ja valokaarivahingoissa voi työkohteessa olla SF6 myrkyllisiä hajaantumistuotteita.

SF6 käytetään

·       sähkölaitteissa eristekaasuna (jos eriste ei ole kunnossa, mädäntyneen kananmunan haju)

·       ja jäähdytysaineena sekä valokaaren sammutusaineena erityisesti suurjännitelaitteistoissa

·       magnesiumin valussa suojakaasuna

·       alumiinin valussa suojakaasuna ja liuenneiden kaasujen poistajana

·       äänieristettyjen ikkunoiden eristekaasuna

·       auton renkaiden täytekaasuna

·       puolijohteiden valmistuksessa mm. puhdistukseen ja plasmaetsaukseen

·       merkkiaineena ilmansaasteiden kartoituksessa

·       täytekaasuna tennispalloissa ja urheilujalkineiden pohjissa

·       eristekaasuna sotilastutkien aaltoputkissa

·       ultraäänikuvauksissa (ollaan luopumassa haittojen vuoksi)

(Onneksi ainakin EU-alueella ollaan korvaamassa myrkyllisiä materiaaleja haitattomiin. Me valmistamme valokaarisuojalaitteita, jotka estävät mahdollisen valokaaren tuhot sähköntuottolaitoksissa.)

 

 

HAPANSADE = MÄRKÄLASKEUMA JA HAPPAMOITUMINEN

Ilmaan joutuneet tai siellä syntyneet kaasut voivat pudota maahan ja vesiin joko kuivalaskeumana tai veden, lumen tai rännän mukana märkälaskeumana. Molemmista laskeumista käytetään nimeä hapan sade. Tarkkaan ottaen hapan sade tarkoittaa vain märkälaskeumaa.

 

Suora vaikutus

Molemmilla laskeumilla on suoria vaikutuksia kuten kasvien kasvuvauriot, korroosio ja hengitysteiden ärsytys ja vauriot. Ja esimerkiksi arvokkaita rakennuksia ja veistoksia on tuhoutumassa, kun rikkidioksidi reagoi kostealla säällä näissä kivilaaduissa olevan kalsiumkarbonaatin kanssa, jolloin syntyy kipsiä, joka puolestaan liukenee sateessa ja veistosten ulokkeet vähitellen häviävät ("kipsisyöpä": antiikin "aarteet" vaarassa).

 

Välillisesti

Laskeumat lisäävät maan ja veden vapaiden vetyionien määrää. Vetyionien määrä ilmaistaan pH-arvolla. Arvo 7 merkitsee neutraalia. Yli 7 emäksisyyttä ja alle 7 hapanta. Esimerkiksi hyvän viljelymaan pH-arvo on 6-7 ja luonnollisen sadeveden arvo 5-6. Euroopassa sateen pH-arvo on 4-4,5 ja joskus jopa vain 3. Juuri luonnollisten pH-arvojen alenemista sanotaan happamoitumiseksi. Pohjoismaiden maaperästä rapautuneet maalajit happamoituvat helpommin kuin keskieurooppalaiset.

(Eräänä päivänä huomasin, että hapan sadevesi on erinomainen puhdistusaine!)

 

Vaikutus maahan

Happamoituminen vaikuttaa kasveihin suoraan tuhoamalla neulasten ja lehtien pintaa ja toisaalta vaurioittaen juuristoa. Rikki- ja typpihappo esimerkiksi syövyttävät lehden pinnan vahakerroksen, mikä vaikuttaa kasvien vesitasapainoon ja kykyyn torjua mm. sieniloisia.

Pitkäaikaiset suuret happomäärät muuttavat oleellisesti maan kemiaa. Kasveille tärkeitä ravinteita huuhtoutuu pois ja toiset taas voivat sitoutua maahan liian lujasti. Sitoutuvia ovat mm. fosfori, molybdeeni ja boori. Liukenevia ravinteita ovat mm. kalsium, magnesium, ja kalium. Tämän vuoksi itsekin lisäsin useamman kerran, erityisesti rankkasateiden jälkeen, kalkkia porkkanamaalle, että sain porkkanat kasvamaan. Aivan selvästi kasvu pysähtyi tai hidastui isojen sateiden jälkeen.

Happamoituminen irrottaa myös kasveille (ja ihmisillekin) myrkyllisiä aineita kuten alumiinia ja kadmiumia, jotka voivat myrkyttää kasvit tai niiden symbioosikumppanit kuten sienet ja mikro-organismit.

Kun maan ravinnekoostumus muuttuu ja happamuus lisääntyy, maaperän toiminnalle välttämättömien hajottajaeliöiden toimeentulo vaikeutuu. Samalla vaikeutuu ravinteiden palaaminen uudelleen kasvien käyttöön ja maaperä köyhtyy. Sitä seuraa lannoituskierre haitallisine seurannaisvaikutuksineen. Kalkituksella saadaan jonkin verran parannusta aikaan, mutta koko ongelmaa se ei poista. Pellon epätasapaino on ajanut kastemadot pois. Mitä enemmän pellossa on kastematoja, sen parempi. Vaikka kastemato syö hapanta, sen ulostusjäte on aina neutraalia. Siksi se on tärkeä pellolle. Se myös möyhentää maata luonnollisesti.

 

Vaikutus pohjaveteen

Kun maaperässä ei ole enää positiivisia ioneja (K, Ca, Mg jne.), jotka voisivat vaihtua vetyionien kanssa, pH alkaa laskea. Yhä lisääntynyt ionimäärä vaikuttaa sen, että metalleja - kuparia, sinkkiä, lyijyä, kadmiumia ja alumiinia - liukenee maasta veteen ja kulkeutuu veden mukana laajoille alueille. Erityisesti alumiinin lisääntyminen pohjavesissä on huolestuttavaa. Tiesithän, että ei ole turvallista käyttää alumiiniastioita.

·       Alumiini aiheuttaa munuaishäiriöitä ja siten aivokudoksen vaurioita verenkierron vaurion kautta

·       Alumiini voi aiheuttaa Alzheimerin ja Parkinsonin tautia, jotka aiheuttavat dementiaa ja seniiliyttä.

·       Kadmium tuhoaa munuaisen kuorikerrosta ja haurastuttaa luustoa.

 

Pintavedet

Erityisesti virtavesissä, mutta myös järvissä, happamoitumisen aste vaihtelee hyvinkin paljon vuoden mittaan. Esimerkiksi keväällä tulee nopeasti happamoittavia aineita sulavasta lumesta ja jäästä, jolloin eliöt joutuvat suorastaan happoshokkiin.

Pintavesien, erityisesti järvien happamoitumista on poikkeuksellisen paljon Skandinaviassa ja Kanadassa. Veden tilaa voidaan korjata kalkituksella, mutta se ei aina ole mahdollista.

Happamoitunut järvi on puhdas ja kirkasvetinen, ja siksi happamoitumista on vaikea havaita. Eläimistö ja kasvisto köyhtyvät vähitellen, samoin plankton ja veden humusaineet saostuvat pohjalle. Lopputulos näyttää virkistysvetenä ihanalta, mutta se on kuolleen järven vettä.

 

 

Happamoitumisen aiheuttajia

Rikkipäästöjen kuivat ja märät laskeumat

* Fossiilisista polttoaineista (öljy, hiili ym.)

 

Typen yhdisteet haitallisempia kuin rikki (typpihappo laskeutuu rikkihappoa nopeammin)

·       salaman purkaukset

·       voimalaitokset

·       teollisuus

·       autojen polttoaineiden palaminen

 

Typen oksidien tuottajia

·       bensiini ja dieselkäyttöisen moottorit

·       hiili- ja öljylämmitys

·       teollisuusprosessit

 

Hiilivedyt

·       polttoaineen palaessa epätäydellisesti

·       kun bensiini haihtuu

·       liuottimien ja petrokemian teollisuuslaitoksista

 

Otsoni troposfäärissä (Suomessakin haittaa)

Ammoniakki (eniten Alankomaissa )

* viljely ja karjatalous (lannan oikea kompostointi ja käsittely olisi opittava ehdottomasti. Turve sitoo ammoniakin.)

 

 

Haittoja mm.

·       havupuiden neulasten viherleväkasvustot

·       maan mikrobivauriot

·       kasvien ravinnetasapainohäiriöt

·       ruskeaksi palaneet versot

·       puiden lisääntyneet pakkasvauriot

·       hengitysteiden ärsytys ja vauriot

·       kasvien kaasuvauriot

·       korroosio

·       kivisyöpä

 

 

YMPÄRISTÖMYRKYT

 

Halogenoidut hiilivedyt pahoja:

CFC-aineet (freonit) (Onneksi jo kiellettyjä, mutta vielä niitä on.)

PCB-aineet: öljyjä, jotka kestävät korkeita lämpötiloja

·       jäljentävissä papereissa

·       joissakin maaleissa ja liuottimissa

·       muovien pehmittiminä

·       rikastuvat rasvaliukoisina rasvakudokseen

Aiheuttavat:

·       hormoni- ja immuniteettihäiriöitä

·       ihovaurioita

·       kynsimuutoksia

·       suolistohaavoja

·       munuaisvaurioita

·       luustovikoja

 

Aromaattiset hiilivedyt

Kun hiilivedyssä esiintyy bentseenirengas, sanotaan hiilivetyä aromaattiseksi. Niiden perusyhdiste on bentseeni.

 

Bentseeni

·       karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava

·       ilmaan joutuu autojen pakokaasujen mukana, koska moottoribensiini sisältää aina aromaattista hiilivetyä

 

 

PAH-yhdisteet karsinogeenisiä eli syöpää aiheuttavia

·       polyaromaattinen hiilivety, jossa liittyneenä useita bentseenirenkaita (yleensä 3-10)

·       yhdisteitä ainakin 40

·       Terveydelle haitallisimpia yhdisteitä, joissa liittyneenä vähintään neljä bentseenirengasta.

·       Nuohoojilla todettiin 1700-luvulla harvinaisia kivespussisyöpätapauksia ja jo silloin osattiin yhdistää tämän syövän synty nokeen.

·       Kivihiilitervasta eristettiin ensimmäistä kertaa polyaromaattisia hiilivetyjä.

·       Näitä PAH-yhdisteitä syntyy, kun orgaaniset aineet palavat epätäydellisesti. Tällainen yhdiste on esimerkiksi bentso(a)pyreeni (BaP, viisirenkainen), jota on

-        tervassa

-        savukaasuissa

-        pakokaasuissa

-        grillatuissa ruuissa

-        tupakan savussa huomattavia määriä (yhden tupakan syöpävaikutuksen on joku arvioinut yhtä suureksi kuin 40 grillipihvin syömisen)

 

 

Klooratut hiilivedyt

 

DDT-ryhmän aineet

ovat lähinnä hyönteismyrkkyjä, joita erityisesti käytettiin 1950- ja 1960-luvulla. Jos tiedät, että metsikkö tai muu alue on myrkytetty tuolla aineella, älä vieläkään kerää syötävää sieltä. Myrkky ei häviä. DDT johdannaisineen ja DDT:n korvike toksafeeni aiheuttavat

·       vahinkoa kaloille (jo pieninä määrinä)

·       nisäkkäille syöpää

·       petolinnut, kuten merikotkat ja kalasääsket ym. kärsivät alentuvasta munantuotannosta ja ohuesta munankuoresta

 

Dioksiineja

Dioksiineja on 210 (kongeneeria), joista 17 sanotaan olevan myrkyllistä. Niitä ei valmisteta mitään tarkoitusta varten, vaan niitä syntyy, kun orgaanisia aineita poltetaan kloorin läsnä ollessa. Mitä tehottomampaa palaminen on, sitä pahemmin dioksiineja syntyy. Polttoprosesseista ilmaan ja sitä kautta ympäristöön tapahtuva leviäminen on havaittu dioksiinien tärkeimmäksi kulkeutumisreitiksi ravintoketjuun. Suomessa suurimmat määrät dioksiineja on syntynyt kloorifenolien valmistuksessa. Dioksiineja on myös

·       pakokaasuissa

·       jätteenpolttolaitosten savukaasuissa

·       terästeollisuuden savukaasuissa

·       puunjalostusteollisuuden savukaasuissa

·       hiilivoimaloiden savukaasuissa

·       jopa sairaaloiden savukaasuissa

·       kloorivalkaisuja käyttävien paperitehtaiden jätevesissä (joita on laskettu järviinkin)

 

Koska dioksiinit leviävät ilman välityksellä, ongelma on maailmanlaajuinen. Osa dioksiineista on välittömän myrkyllisiä supermyrkkyjä. Esim. TCDD on vahvin tunnettu synteettinen myrkky. Pienetkin pitoisuudet ovat vaarallisen myrkyllisiä. Ne kertyvät rasvakudoksiin ja aiheuttavat ainakin ihmisillä

·       syöpää

·       lisääntymisvaikeuksia sekä

·       heikentävät immuniteettia

·       suuret pitoisuudet aiheuttavat ihotautia nimeltä klooriaknea (märkäpesäinen ihosairaus).

·       häiritsevät hampaiden kehitystä

·       viivästyneitä vaikutuksia koe-eläimissä: anemia, porfyria (auringonvalosta aiheutuvia ihomuutoksia ja erilaisia sairauskohtauksia), keltatauti

·       Koe-eläimissä: epämuodostumista sikiöihin (kitalakihalkio ja vesimunuainen)

 

Suurin osa haittavaikutuksista ihmisillä on huomattu onnettomuuksien yhteydessä, kuten saastuneen ruokaöljyn kautta tai kemikaalionnettomuuksissa.

Dioksiini kertyy kudoksiin iän mukana niin ihmisillä kuin eläimilläkin. Suomessa dioksiineja saadaan pääasiassa ravinnosta.

Päivittäiset dioksiiniannokset elintarvikkeista

·       kala ja kalatuotteista 80 % (Itämeren kalat    saastuneimpia)

·       maidosta ja maitotuotteista 8 %

·       lihasta ja lihatuotteista 7 %

·       kananmunista 2 %

·       jauhot ja vihannekset 1 %

Huom. Belgian dioksiiniskandaali! Suomessa myydyssä sianlihassakin on ollut dioksiinia. Dioksiinipäästöjä on siis ollut Suomessakin.

Huom. Suomessa suositus, että kalaa tulisi syödä vaihdellen eri pyyntilähteitä kuten meri- ja sisävesikalaa ja kasvatettua kalaa.

Dioksiinin saanti kuitenkin vähentynyt vuoden 1994 jälkeen. Silti vieläkin liikaa.

 

 PCB-aineet

Pitoisuuksia on saatu vähenemään rajoituksilla. Sanotaan, että ne eivät ole välittömästi myrkyllisiä ihmisille, mutta rikastuessaan ravintoketjussa ne aiheuttavat pahoja ongelmia. Vielä jäljellä esimerkiksi muuntajissa.

Ongelmallista on, että niiden palaessa liian alhaisessa lämpötilassa (600-900°C), syntyy erilaisia ”supermyrkyiksi” luokiteltavia furaaneja ja dioksiineja. Siksi PCB-aineet täytyy tuhota ongelmajätelaitoksissa, joissa palamislämpötila on riittävän korkea.

Hyviä ominaisuuksia

·       korkea kiehumispiste

·       suuri viskositeetti

·       eivät reagoi helposti muiden aineiden kanssa

        Hyvien ominaisuuksiensa vuoksi niitä on käytetty

·       sähkölaitteissa, kuten kondensaattoreissa ja muuntajissa

·       muovien pehmittäjänä

 

        Kloorifenolit

·       Myrkyllisiä sekä kasveille, eläimille että ihmisille.

·       Käytettiin 1930-1980 puutavaran sinistymisen estämiseen

·       Esim. sinistymisenestoaine ”KY5” sisälsi 5-10 % pentakloorifenolia. Ainetta käytettiin 300 suurella ja

       10 000 pienellä sahalla ympäri Suomea.

·       Hajoaminen luonnossa hidasta

·       ja kasaantuvat vesistöjen pohjalle ja maaperään

·       Aine kiellettiin vasta 1989

 

         Myrkytysoireita

·       hengitysvaikeudet

·       kouristukset

·       vauriot hermostossa

·       vauriot sydänlihaksessa

·       vauriot munuaisissa

 

          Altistuneissa myös

·       klooriaknea (märkäpesäinen ihosairaus)

·       ihon punoitusta

 

         Aiheuttaa myös

·       syöpää

·       perinnöllisyyden muutoksia

 

 

RASKASMETALLIT

Vaikka monet raskasmetallit ovatkin myrkkyjä, pieninä pitoisuuksina monet niistä toimivat välttämättöminä  hivenaineita, kuten rauta, kupari ja sinkki.

 

Kromi (Cr) (rauta ja terästehtailta)

Kromi on ympäristömyrkky ja monet sen yhdisteet ovat karsinogeenisia eli syöpää aiheuttavia. Aiheuttaa allergioita.

 

Nikkeli (Ni)

Aiheuttaa allergioita.

 

Elohopea (Hg)

Puhdas elohopea on huoneenlämmössä ainoa nestemäinen metalli. Ei ole hivenaine.

* Nestemäisenä se ei ole kovin myrkyllinen, mutta se höyrystyy helposti ja hengitettynä elohopeahöyryt ovat vaarallisia aiheuttaen myrkytysoireita ja voivat johtaa pysyviin hermostovaurioihin.

* Pienemmällä altistuksella voi olla unettomuutta, rauhattomuutta ja vapinaa, jotka lakkaavat altistuksen päätyttyä.

Metallinen elohopea luonnossa muuttuu mikrobitoiminnan tuloksena eliöille vaarallisempaan muotoon metyylielohopeaksi (CH3Hg), joka rikastuu ravintoketjussa. Petokaloissa, kuten hauissa on löydetty jopa 10-kertaisia pitoisuuksia.

* Myrkyllisyyttä käytettiin torjumaan sienien ja liman muodostumista teollisuusprosesseissa ja siemenviljan varastoinnissa (peittauksessa nykyään kielletty). Katastrofi tapahtui Irakissa 1971–72, kun ihmiset eivät osanneet lukea vieraskielisiä varoitustekstejä siemenviljasäkeistä ja käyttivät niitä ravinnoksi. Seurauksena 459 ihmistä kuoli.

* Elohopeaa pääsee vieläkin ympäristöön metalli- ja kaivosteollisuuden ja jätteiden polton yhteydessä. Käytetyt akut, paristot ja loisteputket olisi vietävä ongelmajätelaitoksiin.

 

         Lyijy (Pb)

·       Keskushermostomyrkky. Erikoisen vaarallinen pienille lapsille.

Pitoisuudet alentuneet, koska

·       Lyijytön bensiini

·       lyijyhaulit kielletty metsästyksessä. Haulit tehdään nykyisin teräksestä tai vismutista.

Vielä luonnossa metalliteollisuuden päästöinä, säilykepurkkeina, maaleina ja akkuina. Akkuja on kuitenkin alettu kerätä talteen (Suomessa vuosittain romutetaan 9000-10000 akkua.)

 

Kadmium (Cd)

Käytetään

·       nikkeli-kadmium-akuissa

·       teräksen pintakäsittelyssä

·       väripigmenteissä.

Vaikutus

·       Alkuaineena ei kovin myrkyllinen, mutta se on erittäin pysyvä: puoliintumisaika ihmiskehossa on 20 vuotta.

·       Nisäkkäillä kadmium kerääntyy lähinnä maksaan aiheuttaen suurina annoksina munuaisten vajaatoimintaa.

·       Luontoon sitä pääsee Outokummun ja Harjavallan tehtailta ja poltettaessa jätettä, joka sisältää kadiumilla värjättyä muovia tai kadmiumpitoisia akkuja.

·       Myös tupakka sisältää kadmiumia.

·       Suomen maaperä sisältää kadmiumia vähemmän kuin Keski-Euroopan. Onneksi.

·       1940-luvulla Japanissa kadmiummyrkytys, kun riisipeltoja kasteltiin kadmiumpitoisella vedellä: oireyhtymä, jossa munuaisvaurioita ja luuston haurastumista. Tauti sai nimen itai-itai-tauti eli koskee-koskee-tauti.

 

 

 

MUUT KEMIALLISET TUOTTEET

Elämme keskellä kemiallista yhteiskuntaa (eli keskellä tietoyhteiskuntaa!). On torjunta-aineita, kasvuhormoneja, apulantoja, on maaleja, liuottimia, öljyjä, erikoispapereita, on lisäaineita, väriaineita (hiusten värjäysaineetkin saattavat kestää maksassa neljäkin vuotta), on vaikka mitä aineita keksitty, että ihminen olisi tyytyväinen. Mutta ihminen ei olisi tyytyväinen, jos hän tietäisi, mikä monien aineiden hinta todella on. Se voi olla vaikka elämä. Se on totta. Monesta uudesta ainekeksinnöstä sanottiin aikanaan: "Täysin vaaraton". Silti noiden aineiden tähden monet sairastuivat vakavasti vuosia jälkeenpäin. 

Kauniin punertavissa, salpietarilla suolatuissa lihajalosteissa on nitraattia, joka elimistössä muuttuu syöpää aiheuttavaksi nitriitiksi. Sitten, mitä kauneimpia karkkeja, sitä vaarallisimpia aineita ne sisältävät. Suurin osa sekamehuista, margariineista, limsoista ynnä muista herkuista sisältävät syöpää aiheuttavaa E330-sitruunahappoa, sitä yhden molekyylin erolla olevaa jäljitelmää. Kaikki kurkku-, punajuuri- ja muut etikkasäilykkeet sisältävät syöpää aiheuttavaa E210-bentsoehappoa, sitä jäljitelmää. Aidot sitruuna- ja bentsoehapot eivät ole haitallisia. Ym.

Tehdään nyt kaikkemme, että emme enää lisää myrkyttäisi itseämme emmekä toisiamme. Ensimmäiseksi: Valitaan aina kun on mahdollista eko-ystävällinen tuote. Toiseksi: Ei osteta enää vaarallisia lisäaineita sisältäviä elintarvikkeita tai muita tuotteita. Vaaditaan todella luonnonmukaisesti viljeltyjä tuotteita (ei sallita edes lietelantaa eikä virtsaa pellolle eikä niitäkään myrkkyjä, joita EU-luomusääntö hyväksyy). Viedään ongelmajätteemme niille varattuun paikkaan. Pyritään tilanteeseen, ettemme kartuta ongelmajätteitä eli emme käytä asioita, jotka aiheuttavat ongelmia. Tehdään, mikä auttaa puhdistamaan ja parantamaan olosuhteitamme tässä huikeasti myrkyllisemmäksi muuttuneessa maailmassa. Jumalan kuuliaisilla lapsilla on turvana Jumalan Sana (Mark.16:17): "He, jotka uskovat,.. jos he juovat jotakin myrkyllistä, se ei heitä vahingoita." Mutta epäuskossa se ei toimi, eikä, jos tahallaan ja uhkarohkeasti ja välinpitämättömästi syö vaarallisia aineita.

Mielestäni on nurinkurista, että luomutuote ja ilman lisäaineita oleva tuote on kalliimpaa ja tehoviljelty ja myrkytetty tuote halvempaa. Pitäisi olla toisin päin. Jos tukea annettaisiin vain luomuviljelyyn, luomuviljelijöitä olisi paljon. Pitäisi vain tarkistaa, että luomuviljely aloitetaan oikein eikä siten, että ensin myrkytetään rikkaruohot ja sitten aloitetaan. Käytännössä se on useassa tapauksessa ollut noin.

 

 

ENTÄ SITTEN YDINVOIMALOITTEN AIHEUTTAMA SÄTEILY

Yli 30 vuotta on kulunut ensimmäisen ydinvoimalan rakentamisesta eikä vieläkään ole saatu ratkaistuksi, miten jätteet tulisi käsitellä, ettei niistä aiheutuisi säteilyvaaraa. Uraani ja plutonium saadaan käytetyistä polttoainesauvoista talteen, mutta jäljelle jää radioaktiivisia aineita, joista on päästävä eroon. Jopa uraanikaivokset ja loppuun käytetyt voimalat ovat ongelmajätettä. Jäteplutoniumin puolittumisaika on 24000 vuotta, jolloin se on menettänyt puolet tehostaan, mutta vielä 5000 vuoden kuluttuakin se on kuolettavaa (jos luvut ovat väärin, ainakin tosiasia on, että vaaratilanne on liian kauan). Suurin ongelma on tämä plutoniumjäte. Tuntuu käsittämättömältä, että yleensäkin on näitä voimaloita rakennettu. Luin äsken taas kerran tutkijoiden ja poliitikkojen kommentteja asiasta. Olen hämmästynyt, kuinka välinpitämättömiä ja vähätteleviä lausuntoja näin.

 

Muita säteilyn lähteitä

Voimaloiden jäteongelma ei ole ainoa probleema. Avaruus on täynnä erilaisia satelliitteja, joissa on ydinkäyttöisiä laitteita. Jonakin päivänä satelliitit palaavat avaruusromuna maahan. Ei hyvä sekään. On ydinvoimakäyttöisiä sukellusveneitä. On ydinkokeita. Tuskin tiedän edes kaikkea, mitä on. Jopa lääketieteellisistä röntgenlaitteista voi saada säteilyä tai mikroista tai solariumista tai, tai…

 

Tshernobyl 28.04.1986

Ukrainassa, Kiovasta 120 km pohjoiseen, sijaitsevassa Tshernobyl-ydinvoimalassa sattui 28.04.1986 tuhoisa räjähdys, jota kuitenkin vähäteltiin ja tuhoja salailtiin. Muutaman kuukauden sisällä kuoli vähän alle sata ihmistä. Monet altistuneet ovat sairastuneet kilpirauhassyöpään, sillä sairauden estävää joditablettia ei onnistuttu jakamaan lähialueiden asukkaille. Tilanne ei ole vieläkään hallinnassa.

Entä tilanne Suomessa silloin ja 20 vuotta myöhemmin?

Räjähdysiltana Suomen ilmatilassa mitattiin yli 30 radioaktiivista ainetta. Ilma oli kuitenkin puhdistunut parin päivän kuluttua. Kuitenkin uusi laskeuma tuli parin viikon kuluttua. Se oli vähäisempi ja taso vaihteli eri puolilla Suomea.

Kuitenkin tänään vuonna 2008, 22 vuotta myöhemmin, Cesium-laskeumatasot (Cesium-137) ovat laskeneet vasta noin 30%, sillä sen puoliintumisaika on 30 vuotta. Ongelma on siis vielä olemassa. Ja ydinvoimaloita halutaan rakentaa vielä lisää. Yksikin on liikaa!

Laskeumataso siis vaihteli. Vähiten ongelmaa oli Lapissa (vaikka minulla oli sellainen tieto, että poron lihakin olisi ollut tuolloin liian radioaktiivista), Itä-Suomessa, etelärannikolla ja Ahvenanmaalla.

Lisää tietoa löytyy Ylen säälinkeistä.

 

      Voimakas säteilylle altistuminen

·       vaurioittaa solujen kromosomeja ja geenejä: syöpää. Esim. Hiroshimassa ja Nagasakissa leukemiaa.

·       vaikuttaa voimakkaasti jakautumisvaiheessa oleviin soluihin ja siksi aiheuttaa sikiöissä epämuodostumia.

·       vaikuttaa myös sukusoluihin aiheuttaen perinnöllisiä muutoksia

Säteilytauti syntyy, kun ihmiskeho saa suuren annoksen säteilyä lyhyen ajan kuluessa. Tällöin voimakas säteilyannos vaurioittaa luuydintä ja tuhoaa veren imusoluja. Verisolujen määrän lasku altistaa verenvuodoille ja infektioille.

 

 

TAUSTASÄTEILY

 

Radon

Luonnossa esiintyy aina taustasäteilyä, josta suurin osa on peräisin maa- ja kallioperän radonista.

Sisätilojen tiiviys on aikaansaanut radonongelman asuinrakennuksissa ja myös työpaikoilla. Kun asuintalot rakennettiin sokkelin päälle, jonka alla oli tuuletettava ilmatila, ongelmaa ei ollut. Samoin kellarikerros esti radonin pääsyn asuintiloihin, eikä myöskään tehty syviä porakaivoja, joiden veden kautta radon on päässyt myös ylempiin kerroksiin ja pysynyt siellä, jos ei ole ollut luonnollista ilmanvaihtoa.

Radon on alfa-säteilyä tuottava jalokaasu, jota syntyy maaperässä olevan uraani-238:n hajoamistuotteena.

Jalokaasuna se ei reagoi muiden aineiden kanssa, vaan nousee maan huokosia pitkin ylöspäin, joten sitä voi kertyä asuntojen pohjakerroksiin.

Suomessa on mitattu maailman korkeimmat sisäilman radonpitoisuudet. Suuri syy on, että talot ovat liian tiiviitä eli ne eivät tuuletu ja monet talot on rakennettu pelkälle betonialustalle, niin että tuuletettavaa ilmatilaa ei ole lattian alla. Radon on erikoisesti ensimmäisen kerroksen ongelma. Asumaton kellarikerros on siis eduksi. Myös porakaivojen veden kautta radonkaasu voi tulla sisälle. Eniten radonia on Etelä-Suomen graniittialueella.

Haitta

·       On arvioitu, että radon saattaa aiheuttaa 100-600 Suomen 20 000 vuosittaisesta keuhkosyöpätapauksesta.

·       Tupakointi moninkertaistaa radonin haittavaikutusta

 

 

 

SÄHKÖ

 

Ihminen keksi sähkön valo- ja energialähteeksi. Se on hienon tuntuinen keksintö, mutta epätasapainon sekin on aiheuttanut. En nyt kerro siitä, kuinka tämä superkeksintö varastaa ihmisen inhimillisiä, hyviä kykyjä, muovatessaan ihmistä robotin kaltaiseksi tietokoneroolipelien tai vain tietokoneen ääressä istumisien kautta (suunnitelmia, talouslaskentaa, ohjelmointeja, surfailuja, salaisuuksia, seurustelua tietokoneen välityksellä ja tietokoneen kanssa ynnä muuta niin supertärkeää), vaan tarkoitan näkymättömiä mutta haitallisia, induktiivisia ja staattisia sähkökenttiä, joissa ihminen joutuu työskentelemään, nukkumaan, harrastamaan ja viihtymään - riskiin asti.

Jo 1980-luvun alussa tutkin mieheni kanssa sähkökenttiä ja niiden haittavaikutuksia. Silloin pääsimme jopa Hymy-lehden sivuille, jolloin samassa artikkelissa oli parin professorin lausunto. Silloin eräs heistä ilmoitti, että jos Näsit ovat oikeassa, he ansaitsevat Nobelin palkinnon. Tosiasiassa he naureskelivat meille "maallikkotutkijoille" ja kuittasivat asian "villaisella". Tiede ei ole aina ollut oikeassa. Kannattaisi tämäkin asia tutkia paremmin, sillä tieteen harjoittajilla on kuitenkin siihen hyvät mahdollisuudet. Ongelma on edelleen olemassa.

Silloin väitin ja väitän edelleenkin, että maassa, maan sisässä, on maanalaisia vesipuroja tai virtoja (geologian professori väitti, että ei ole), joista voi aiheutua hankaussähköä, staattista sähköä, jonka avulla esimerkiksi muurahaispesät pysyvät koossa. Nimittäin tutkimuksissamme näimme, että pesä oli rakennettu useiden säteittäisten sähkömagneettikenttien risteyskohtaan. Ilmiö on sama, kuin jos silppuat paperin paloja eteesi pöydälle, hankaat kampaa hiuksiisi ja asetat sen jälkeen kamman lähelle papereita, jolloin paperin palaset tarttuvat kampaan ja pysyvät siinä siihen asti, kunnes sähköinen varaus purkautuu. Jos sähköä muodostuisi koko ajan, paperit eivät putoaisi. Tämä staattinen sähkökin voi tulla jopa nukkujan sänkyyn asti, jos sillä on sähköä johtava materiaali (vesi, maalaji) ohjaamassa sen kulkua. Tähän auttaa maadoitukset, jotka vain sähköasiantuntijat osaavat laittaa oikein, ettei tilanteesta tulisi isompi haitta. Maasäteilystä puhujat, joilla on muassaan epämääräisiä konsteja, eivät todellisuudessa pysty auttamaan.

Kerroimme lehdessä myös induktiivisen sähkön haitoista ja maadoituksien tarpeellisuudesta. Usein on niin, että jos sähköt on poikki isolta alueelta, induktiivisia sähkökenttiä ei ole eikä sähköstä ole haittaa.

Professoreiden naureskelemisesta on kulunut niin monta vuotta, että uskallan jo kirjoittaa asiasta uudelleen. Sillä elämän kysymys tämäkin on. Ekotasapainoa ei ole.

Onneksi (Uskon, että siksi kun silloin olimme äänessä.) Oulun yliopistossa on tutkittu sähköasiaa lehtikirjoituksen jälkeen. Uusissa rakennuksissa on tullut pakollisiksi maadoitetut pistorasiat. Jopa valaisimiin on laitettu maadoitukset. Vielä enemmän voitaisiin tehdä. Kaikki sähkölaitteet olisi mahdollista maadoittaa, jos olisi tahtoa.

Ennen vanhaan sähköjohdot olivat metallikuorien sisällä. Kun johdot oli maadoitetut, niistä ei ollut ympäristölle haittaa. Tässäkin asiassa muovi on ollut huono ratkaisu.

Monet puhuvat maasäteilystä, että se on kosmista säteilyä. Maasäteily johtuu sähköstä. Jos maaperä on vetistä tai muuten sähköä johtavaa, maansisäisistä puroista tullut sähkö (tai sähkölinjojen maadoituksien kautta) voi edetä ihmisen nukkumaympäristöön asti. Tilanne on pahimmillaan sadeaikana. (Maasäteilyajattelun seurauksena on markkinoille tullut jos jonkinlaista laitetta, jotka todellisuudessa eivät ongelmaa voi ratkaista. Huono ratkaisu on myös laittaa kupariesineitä sänkynsä alle, sillä ne varaavat sähköä ja sitten luovuttavat myös.)

Suuri ongelma on sähkölinjat, lähinnä voimalinjat, joiden sähkökentät ovat haittana lähellä olevien talojen ihmisille. Pahimpia paikkoja ovat vesistöjen ympäröimät talot, joiden sähkölaitteita ei ole voitu maadoittaa.

Yhtä paha asia on, että kodit (ja työpaikatkin usein) ovat tänä päivänä pullollaan erilaisia maadoittamattomia sähkövempaimia. Lapset ja aikuiset nukkuvat laitteittensa vieressä ja usein vielä joustinpatjoilla, joissa on sähköä varaavaa metallia sisällä, puhumattakaan rautasängyistä tai vaikka vesisängyistä. Vaikka tietokoneet näyttävät olevan maadoitetuilla pistokkeilla varustetut ja pistokkeet maadoitetuissa pistorasioissa, ei niiden maadoitus pienennä tarpeeksi induktiivista sähkökenttää. Istun itse tässä keskellä koneita. Mittasin juuri kentän vahvuutta. Aivan liian iso. Ei pidä olla jatkuvasti tietokoneen ääressä!

Erilaiset metallit varaavat eri lailla.  Eri aineilla on erilainen kyllästymisaste. Kun metalli sitten on "kylläinen", se purkaa sähkön siihen, joka on kosketuksissa kyseiseen metalliesineeseen, hyvin usein kohde on ihminen. Vaikka kyseessä on pienet energiamäärät, toistuvana tapahtumana ne aiheuttavat haittaa.

Hyvin varaavia metalleja ovat esimerkiksi hopea, kupari, rauta ja alumiini. Parhaiten sähköä johtaa hopea. Sitä käytetään esimerkiksi akupunktiossa. Ajattelepa tilannetta, kun hoidettava istuu sähkölaitteiden keskellä sähkökentässä ja hopeaneuloja on pistetty useita käsiin tai jonnekin. Varaava metalli varautuu sähköllä, ja purkaa, varautuu ja purkaa... Akupunktiotilanne on pikkujuttu verrattuna siihen, että ihminen on nukkumassa ja hänen pitäisi virvottua yön aikana, mutta induktiivinen sähkökenttä estääkin levollisen yöunen.

Ihmisessä itsessään on sähköinen järjestelmä. Sydän ja aivot toimivat sähköisesti. Ihmisen sydämen syke on noin 70–80 lyöntiä minuutissa. Pitkäaikainen sähkövärähtely on haitaksi sydämen toiminnalle. Itse sain aikoinaan ikävän tuntuisia rytmihäiriöitä ja myös palelukohtauksia nukkuessani voimakkaassa sähkökentässä. (Juuri siksi ja lapsemme häiriintyneiden yöunien vuoksi aloimme tutkia tätä asiaa.) Aivopulssi tai syke, mikä se sitten tieteellisesti onkin, normaalisti on noin 6 sykettä sekunnissa, nukkuessa vähemmän, ehkä 5. Nyt kun häirikkönä on 50 hertsin värähtely, se pyrkii nostamaan sykettä seitsemään. Seurauksena on unihäiriöitä eli uni pakenee tai on kamalia painajaisunia. Voimakas induktiivinen sähkökenttä voi aiheuttaa myös lihasyliherkkyyttä (värinää), hermostuneisuutta, jäsenten puutumisia, vyötäröstä alaspäin olevan koko kehon puutumista ja jopa niin kutsuttua kehtokuolemaa, ynnä muuta. Tuli mieleeni vuosi 1979, jolloin odotusaikana jouduin pitkään olemaan sairaalassa. Pyörryin makuulla ollessani ja verenpaineeni mitattiin. Toisella kyljellä ollessani se oli huomattavasti alhaisempi. Minulle ei kerrottu enempää, mutta muutaman päivän päästä sähkömies tuli laittamaan pistorasian maadoituksen kuntoon enkä enää pyörtyillyt (olin sairaalassa kaksi kuukautta).

Onneksi sähkön haitoilta voi suojautua. Heti voi tehdä jotain. Voit huolehtia siitä, että kaikki maadoitettaviksi tarkoitetut laitteesi ovat maadoituspistorasioissa ja että sänkysi vieressä ei ole sähkölaitteita eikä jatkojohtoja, ei edes seinän takana tai lattian alla. Huolehdi, että yölamppusi on pois pistorasiasta yön aikana. Käytä mieluummin taskulamppua mennessäsi vaikka vessaan. Kun me nukuimme huoneessa, missä oli paljon pistorasioita, kiersimme niiden sulakkeen irti, myös sänkymme kohdalta toisesta huoneesta. Tavallinen patja on turvallisin. Jos suunnittelet rakentaa taloa, Sinun kannattaisi ottaa käyttöön releohjaus katto- ja pistorasiavalaistuksessa. Tällöin rele päästää mittarilta virran johtoon vasta kun painat painiketta. Ilman sitä huoneesi on vapaa sähköstä. Ilman releohjausta virta on johdossa ainakin kytkimeen asti, vaikka olisit sammuttanut kytkimestä valon. Tärkeää myös, että kaikki pistorasiat olisivat maadoitettuja ja kaikki laitteet olisivat maadoitukseen sopivia. Valitettavasti näin ei ole. Itse ja miehenikin suosittelemme valaistusta akuilla, samalla periaatteella kuin asuntovaunuissa tai autoissa on. Se on paljon ystävällisempi muoto ihmiselle ja kotieläimillekin. Mieheni Heikki mittaa sähkökenttiä mittarilla, minä saman asian mekaanisesti. Siitä on ollut meille etua. Toivon, että Sinullekin.

Jumala on luonut ihmeellisen energialähteen, auringon. Osaisimmepa hyödyntää sen valovoimaa ja energiaa. Joka tapauksessa tarvitsemme sähköä, mutta etsikäämme ihmiselle ystävällisempiä ratkaisuja, akkukäyttöä enemmän jne. Mielenkiinnolla odotan uutta menetelmää hehkulamppujen tilalle. Kysymyksessä on ”superledi”, jonka avulla energian kulutus voitaisiin pudottaa puoleen entisestä. Todennäköisesti se on luonto- ja ihmisystävällisempi menetelmä. Jos näin on, tulkoon pian markkinoille. Silloinpa ei myöskään millään valtiolla olisi motiivia rakentaa lisää ydinvoimaloita.

 

 

GEENIMANIPULOINTI

En edes tiedä, mitä tästä sanoisin, kun tuntuu, että sanat eivät riitä kertomaan tästä hirvittävästä, suorastaan kammottavasta tieteen lajista. Ihminen on astunut hänelle kuulumattomalle alueelle manipuloidessaan eri lajien, täysin yhteen kuulumattomien eliöiden, olijoiden ja kasvien geenejä. Siitä on näkynyt jo katastrofin poikasia amerikkalaisissa kokeiluissa, joissa esimerkiksi kasvinsuojelijaksi tarkoitetusta ötökästä tulikin kasvin tuhooja. Silti Amerikassakin on edelleen jatkettu kasvien ”jalostusta” tällä epänormaalilla, epävarmalla ja seurauksista tietämättömällä tavalla. Eikä se poista nälänhätää maan päältä. Jokaiselle ihmiselle riittäisi ruokaa, jos elintasovaltioiden ihmiset luopuisivat hetkeksi turhuudesta ja haitallisesta tupakasta ja humalatilan halusta.

Riskirajoilla

Ihmiskunta, eläinkunta ja kasvikunta on elänyt elämän riskirajoilla jo ennen tätä uutta tieteen alaakin. Tämä on taas yksi keino tuhota elinympäristö ja ihminen itse; se ihminen, jonka Jumala loi hyväksi ja jolle Jumala oli antanut mahdollisuuden maan viljelemiseen ja varjelemiseen. Se ihminen oli niin kauan viisas, kuin hän pysyi Jumalan tahdossa. Mutta viisaassa heräsi hetkeksi himo ihanaan, kiellettyyn hedelmään. Paha, Jumalan vastustaja, valehteli ja houkutteli, ja ihminen söi kiellettyä ja siten rikkoi Jumalaa vastaan. Seuraus oli Jumalan ennustuksen mukainen ja harmonia, luottamus ja rakkaus muuttuivat peloksi ja vihaksi. Tuosta ajasta on kulunut kauan. Seuraukset näkyvät pahempina kuin koskaan. Jumalan vastustajan viha ihmistä kohtaan näkyy. Näetkö Sinä sitä? Se näkyy varastamisena, tappamisena ja tuhoamisena. Jumalan ja ihmisen vihaaja, on käyttänyt häikäilemättä hyväkseen ihmisen ylpeyttä, kateutta, kunnianhimoa ja vallanhimoa, laiskuutta ja omahyväisyyttä, ja se on saanut ihmisen kehittämään tuhoaseita; biologisia, kemiallisia, aineellisia, näkymättömiä ja näkyviä, ja saanut ihmisen uskomaan, että se kaikki on kehitystä ja ihmiselle parhaaksi. Siinä ei jää viattomaksi edes lääketiede.

 

 

On Suuri huoli ihmisen puolesta

Olen hyvin huolestunut tämän ajan lasten ja nuorten (liian monen) huonosta, jopa väkivaltaisesta käyttäytymisestä ja aikuisten antamasta väärästä mallista, joka on siihen johtanut. On tultu aikaan, jolloin hyvää sanotaan pahaksi ja pahaa hyväksi. Rakkaus on saanut väistyä vihan tieltä. Näin ei saisi olla. Annetaan mieluummin rakkauden välittää ja pitää huolta lähimmäisestä, myös itsestä, niin itselläkin olisi parempi olla ja turva vielä lasten lapsillakin. On paljon vaarallisia asioita, joiden tekeminen, katsominen ja kokeminen turruttaa ja kovettaa, suorastaan murhaa sisintä niin, että omantunnon ääni ei varoitakaan vaarasta eikä enää ole ymmärrystä erottaa hyvää pahasta, vaan tilalla on tunnottomuus. Ei tunnu miltään, vaikka vahingoittaa ihmistä tai eläintäkään. Herätys! On aika nousta unesta ja nähdä todellisuus. Kaikki ei ole hyvin superkoulutetussa valtakunnassa. Valtiolliset päättäjät, lasten vanhemmat (ovat pienen kotiyhteisönsä Päättäjiä myös) ovat tehneet päätöksiä. Tuloksen näemme: liian paljon robotinkaltaisia ”automaatti”-ihmisiä, mielisairaita, tunnottomia, kapinallisia, ja heitä, jotka eivät sittenkään kestäneet paineita, kun he eivät saavuttaneet sitä tulosta, mitä heiltä odotettiin, tai eivät kestäneet, kun ei oma tahto päässyt voitolle. Valtiolliset päättäjät, päättäkää miettiä uudelleen koko koulujärjestelmä. Ei Suomen tarvitse olla ykkössijalla koulutuksessa maailman valtioiden joukossa. On ollut liian kova hinta parhaimmasta sijasta, kun kuitenkin vain pieni osa oppilaista todellisuudessa on menestynyt (väitän, että arvosanatilastot eivät kerro koko totuutta) ja suurin osa on pudonnut ja pahimmassa tapauksessa on muuttunut koulujärjestelmän ja näiden menestyneiden vihollisiksi. Miksi arvostetaan paperia eikä todellista osaamista ja kädentaitoja. Ei kaikkien tarvitse olla tohtoreita, joita heitäkin tarvitaan - kohtuullisessa määrässä. On unohdettu, että erilaisuus on rikkautta ja rajat rakkautta. Olen sataprosenttisen varma, että lapsi, joka varhaisesta alkaen, siis jo ennen kouluikää, opetetaan hyville tavoille; kunnioittamaan ihmisiä ja elämää sekä elämään sovitulla hyvällä tavalla, mikä kyllä vaatii kärsivällisyyttä ja rakkautta vanhemmilta, saa parhaimmat ja onnellisimmat edellytykset selviytyä koulumaailmasta ja siitäkin eteenpäin. Aikuisten kunnianhimo, laiskuus, siis helpolla pääsemisen halu ja elintasokilpailu ovat osasyitä lasten kasvattamattomuuteen, mutta se kunnianhimo vaikuttaa myös antamaan liian suuria vaatimuksia – jopa valtion taholta.

 

Ihminen (pieni tai iso) haluaa onnistua eli saada ympärillä olevien arvostuksen. Jos tätä ei tapahdu kotona eikä koulussa, arvostus ehkä yritetään saada muulla tavalla: olemalla ”kovis”, kiusaaja, suunsoittaja tai vaikka eläytymällä ”kovis”-rooleihin pelien kautta, ym. ”Kovikset” ovat yleensä pelkureita, ja siksi he käyttävät suuria eleitä peittääkseen heikkouttaan. Siis pelkuri ei uskalla olla hyvä eikä kiltti, sillä näitä kunnollisia ei arvosteta isossa porukassa, vaan kadehditaan. Koulu ei ole saanut eriarvoisuutta poistetuksi, vaan se on mennyt ojasta allikkoon yrittäessään laittaa oppilaita samaan muottiin. Vaatii todellista rohkeutta olla erilainen eli kurinalainen ja oppimishaluinen – eli normaali.

 

Haluan varoittaa lapsia ja lasten vanhempia tunnehäiriöitä ja riskinottamista aiheuttavista (jopa aikuisten leikkinä pidetyistä) roolipeleistä, joissa leikin varjolla ja mielikuvituksessa samaistutaan väkivaltaisiin ja maagisiin pahuuden rooleihin. Näistä annetaan yleisölle tietoa, että ne poistavat väkivaltaa, koska väkivaltaisuus puretaan mielikuvituksessa. Jo tuhannet ellei sadat tuhannet pelaavat näitä yleisesti hyväksyttyjä pelejä Suomessa ja myös muualla maailmassa. Väkivalta ei ole vähentynyt. Päinvastoin. Roolipelien mielikuvat ovat voineet estää sen hyvän siellä lasten sydämissä ja vahvistaa heitä tuottamaan kauhistavia asioita kevyesti ja tunteettomasti, sillä roolit voivat jäädä ”päälle” eikä roolipelien pelaaja enää erottakaan todellisuutta ja mielikuvitusmaailmaa, mikä sekin on enemmän, kuin mitä sen sanotaan olevan. Suuri osa aikuisista ei tiedä lastensa oudoista harrastuksista mitään. He ovat tyytyväisiä, kun he saavat tietää, että heidän lapsillaan on harrastuksia, mutta hyvät vanhemmat, otattehan syvemmin selvää, mitä lapsenne puuhailevat. Lapsukaiset välttyisivät monelta vaaralta. Todella ikävää, että monet aikuisetkin pelaavat näitä ja ovat siten myös huonoja esikuvia lapsilleen.

 

Haluan varoittaa lasten vanhempia myös leikkipyssyistä, jotka ovat jäljitelmiä tappoaseista. Hän ihmettelee aikuisten välinpitämättömyyttä ja muistuttaa, mitä kauheuksia välinpitämättömyys ja lasten kasvattamatta jättäminen on aiheuttanut. Tässä esimerkki viisivuotiaan pojan sielunelämästä: Pojalla oli ”leikki”-konekivääri, jolla hän ammuskeli ”leikisti” muurahaispesiä. Sitten hän ”leikisti” osoitti pyssyllä itseään ja ”leikisti” ampui ja ”leikisti” kaatui ”leikisti”-kuolleena maahan. Anneli kysyi pojalta: ”Tiedätkö, miksi en pidä tuosta leikistä?” Poika oli hetken hiljaa ja sanoi sitten: ”Siksi, kun siinä tapetaan.”

 

Haluan varoittaa tiedon välittäjiä antamasta ärsykkeitä väkivaltaisuudelle tai luonnottomuudelle. Miksi televisio ruokkii ohjelmillaan haureutta, luonnottomuutta ja väkivaltaa? Eikö tiedon välittäjät itse halua parempaa elämää; ystävällisempää maailmaa? Vastuu ei ole pelkästään katsojalla ja kuulijalla; se on myös tiedon antajalla. Aikuisten tulisi jo ymmärtää, että televisio-ohjelmat ja Internet ovat huonoimmasta päästä babysittereitä.

 

Haluan varoittaa myös riitasointumusiikista, joka saa aikaan stressiä, aggressiivisuutta. Hän tarkoittaa musiikkia, joka päättyy riitasointuun eikä harmoniseen eli leposointuun. Leposointu laukaisee jännitystä, riitasointu jättää jännityksen lihaksistoon. Siksi se voi aiheuttaa ärtyneisyyttä ja jopa riitaisuutta. Hän varoittaa myös nk. noitamusiikista eli musiikista, jonka rytmi yltää yhdeksään sykkeeseen sekunnissa. Tämä rytmi voi irtaannuttaa kuulijansa todellisuudesta ja tahtonsa hallinnasta ja saada hänet ottamaan riskejä, esimerkiksi ajamaan ylinopeuksilla ja huolimattomasti. Suuri osa tämän päivän populäärimusiikista on juuri tällaista.

 

Nämäkin vaarat ovat ekoepätasapainoa (niin kuin myös se "jumpsutus", joka kaikuu monista autoista kilometrien päähän - jopa talojen sisälle asti). Ne ovat epätasapainoa, koska ne saavat asianomaisia ja ympäristöä voimaan huonosti. Valitettavasti nämä asiat ovat yleisesti hyväksyttyjä, vai ovatko todella. Tämän päivän kiireinen ja kunnianhimoinen elämän tahti on saanut monia aikuisia unohtamaan tärkeimmät arvot, ja kuinka ihania ovatkaan hyviä tapoja noudattavat suloiset lapset (vähemmistö). Mutta väkivaltaohjelmien katsominen, väkivaltapelit ja leikkipyssyleikit paaduttavat, jolloin omantunnon ääni sisimmästä katoaa. Mitä jää jäljelle? Kenelle enää kelpaa hyvä ja kaunis? Vaaditaan jännitystä, verta, rumaa, kauheata… Katsokaa, aikuiset, ympärille ja nähkää! Olisipa korkea aika tehdä jotakin ja palauttaa lapsille oikeus saada olla lapsena rakastettuja, hyviin tapoihin ohjattuja lapsia, nuorinakin suloisia ja viattomia ja sitten aikuisena tasapainoisia, rakastavia vanhempia, setiä ja tätejä.

 

Onneksi on vielä paljon vanhempia, jotka rakastavat lapsiansa ja välittävät siitä, että heidän lapsensa kokevat olonsa turvalliseksi ja että heillä olisi luottamus tasapainoisiin aikuisiin ja myös pysyisi halu pyrkiä kaikkeen hyvään. Erityisesti näiltä lapsilta voimme odottaa parempaa maailmaa tulevaisuudessa. Mutta että kaikilla olisi yhtä hyvin... Muutos parempaan on mahdollista. Se riippuu meistä itsestämme, näemmekö, haluammeko, välitämmekö…

 

Lopuksi

 

Kaikki tuo edellä kuvattu ja paljon muuta haitallista ihminen on saanut aikaiseksi, minäkin siinä muiden mukana.

Kuitenkin

Edelleen kaikkein korkein kunnia kuuluu kaiken Luojalle, Kaikkivaltiaalle Jumalalle, joka loi kaiken ihmeellisesti ja hyväksi.

Mutta kunnioittakaamme myös Jumalan luomaa ihmistä, melkoista mestariteosta, jonka upeassa järjestelmässä on sellainen ihmeellisyyskin kuin haavan parantuminen. Ajatelkaa, haava kasvaa umpeen. Lääkäri voi auttaa ison haavan neulomisella, että ei jäisi rumaa arpea, mutta ei hän pystyisi saamaan haavaa umpeen ilman, että Jumala on sen kyvyn ihmiseen laittanut, ym. Tehkäämme hyvää kaikille ihmisille.

Älkäämme kuitenkaan kiittäkö ihmistä siitä, miten hän on pilannut Jumalan luomaa hyvää mennessään ”kehityspuuhissaan” yli äyräiden tai ollessaan välinpitämätön ja laiska etsiessään helppoa elämää (sitä minäkin ennen tein). Olkaamme iloisia siitä, että Jumala ei ole antanut käyttöömme täysiä prosentteja aivojemme kapasiteetista (eikä kapasiteeteissa isoja eroja eri ihmisillä eikä edes eri roduilla ole), sillä koko kapasiteetilla ilman Jumalan ohjausta olisi vain suurempi sotku. Parempi on, että annamme anteeksi kaikki erehdykset kaikille – myös itsellemme, ja auttakaamme toinen toistamme kaikin tavoin – myös valitsemaan aina parempi vaihtoehto, niin myös hoitamaan eläimiämme hyvin. Nekin on luotu hyvää tarkoitusta varten, ei kärsimään ihmisen ylpeyden tähden.

Näinkin on kirjoitettu Vanhan Testamentin Apokryfikirjoissa, jotka ovat olleet Raamattuun liitettynä 1800-luvulle asti:

Siir.7:14

15. Älä karta vaivalloista työtä, älä maanviljelystä, jonka Korkein on asettanut.

Miten sitten ihminen saisi korjatuksi tekemänsä vauriot? Näyttää aika mahdottomalta saada kaikkea takaisin tasapainoon ja harmoniaan. Ihmiselle se onkin mahdotonta. Sen tiedän, että jos kaiken hyvän Luoja auttaisi, niin onnistuisimme. Mutta tiedän senkin, että jotta Hän täydellisesti auttaisi, meidän tulisi olla Hänen kanssaan samaa mieltä. Tarvitaan nöyrää halua hyvään ja ojentautumiset asian eteenpäin viemiseksi. Minä ainakin yritän. Yritäthän Sinäkin!

 

Kunnioittaen

Anneli Näsi

 

Liitteenä lupaamani avoin kirje:

Kirjoittaja: Bhaskar Save, 'Kalpavruksha' Farm,

Village Dehri, via Umergam,

Dist. Valsad, Gujarat  396 170

(Phone: 0260  2562126 & 2563866)

 

Olen 84-vuotias luomuviljelijä yli kuuden vuosikymmenen

henkilökohtaisella kokemuksella monista ravintokasveista. Olen vuosien

varrella harjoittanut useita erilaisia viljelykäytäntöjä, mukaan lukien

kemiallinen metodi 50-luvulla, kunnes havaitsin siihen liittyvät ongelmat.

 

   Väitän vakuuttuneena, että vain luonnonympäristön kanssa harmoniassa

toimivalla luomuviljelyllä Intia kykenee tuottamaan ihmisilleen runsaasti

hyvälaatuista ruokaa. Samoin se kykenee kohtaamaan kaikkien perustarpeen

terveeseen elämään, kunnioitukseen ja rauhaan.

 

    Sinut tunnetaan Intian ns. "vihreän vallankumouksen"

isänä ja olet vastuussa patoaltaan avaamisesta myrkyllisten agrokemikaalien

tulvimiseen sekä maaperään, että miljoonien intialaisten maanviljelijöiden

elämään viimeisen 50:n vuoden aikana.  Enemmän kuin yksikään henkilö

pitkässä historiassamme, juuri Sinä olet vastuussa maaperämme traagisesta

kunnosta ja velkojen musertamista viljelijöistä, jotka päättävät päivänsä

vuosi vuodelta enenevissä määrin itsemurhiin.

 

   Kuin kohtalon muovaamana, olet tällä hetkellä "National Commission on

Farmers":n puheenjohtaja ja sinulla on mandaatti luonnostella uutta

maatalouspolitiikkaa. Vaadin, että käytät tätä mahdollisuutta hyväksi

lastemme ja tulevien sukupolvien elämän parhaaksi.

 

   Ymmärtääkseni Komissiosi toivoo saavansa maanviljelijöiltä näkökulmia

uuden politiikan luonnosteluun. Koska tässä on kysymys avoimesta

konsultaatiosta, olen lähettänyt kopion tästä kirjeestä myös

pääministerille, maatalousliittojen ministerille, kansallisen

neuvonantoneuvoston puheenjohtajalle ja laajempaa kommunikaatiota

harjoittaville medioille. Toivon että tämä nostaa esiin "sielua etsivää" ja

avointa debattia kaikilla tasoilla näissä äärimmäisen elintärkeissä

kysymyksissä.  Tämä on tärkeää, jotta välttäisimme toistamasta samoja

murheita, jotka johtivat nykyiseen syvästi sotkuissaan olotilaamme.

 

    Suuri runoilija, Rabindranath Tagore viittasi taannoin "sujhalam,

sufalam" -maahamme. Se oli itse asiassa merkittävän hedelmällinen ja rikas

maa, multavine maaperineen, runsaine vesistöineen ja auringonpaisteineen,

tuuheiden metsien peittämä biodiversiteetiltään vauras elinympäristö. Tämän

lisäksi sitä asutti rauhaa rakastavia ihmisiä, joilla oli suuri tietotaito

ja runsaasti viisautta maanviljelyksestä.

 

    Viljely virtaa veressämme. Olen kuitenkin surullinen siitä, että nyt

harmaantunut intialaisten viljelijöiden sukupolvi antoi itseään

höynäytettävän adoptoimalla lyhytnäköisen ja ekologisesti tuhoisan

viljelykäytännön tuotavaksi tähän maahan. Tämä tapahtui teidän kaltaistenne

yksilöiden toimesta, joilla ei ollut käytännössä lainkaan henkilökohtaista

viljelykokemusta!

 

   Laskemiskykyni tuolle puolen yltävien sukupolvien saatossa tämä maa

ylläpiti väestöntiheydeltään maailman korkeimpiin kuuluvaa ihmisryhmää. Tämä

tapahtui ilman kemiallisia "lannoitteita", torjunta-aineita, eksoottisia

kääpiöviljoja, tai uusia "jänskiä bioteknisiä kehitelmiä", joiden avulla

näytät tällä hetkellä tavoittelevan mestaruutta. Vuosisatojen saatossa useat

tunkeutujien aallot veivät tästä maasta niin paljon, mutta maaperämme

hedelmällisyys säilyi kaikesta huolimatta.

 

    Upanishadeilla on sanonta: "Om Purnamadaha Purnamidam Purnat

Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamewa Vashishyate", mikä

tarkoittaa: "Tämä luomus on ehyt ja täydellinen. Kaikista kokonaisista

luomuksista, jotka kukin ovat ehyitä ja valmiita. Ota kokonaisuus

kokonaisuudesta, ja silti kokonaisuus jää jäljelle - paloittelemattomana ja

täydellisenä!"

 

    Metsissämme puut kuten ber (jujube), jambul (jambolan), mango, umbar

(villiviikuna), mahua (Madhuca indica), imli (tamarindi), tuottavat satoaan

kasvukautensa aikana niin runsaina, että oksat taipuvat hedelmien painosta.

Vuotuinen sato puuta kohden on keskimäärin tonnin painoinen ja tämä toistuu

vuodesta toiseen, vaurioittamatta maaperää kokonaisuutena.

 

    Mistä nämä puut jotka voivat kasvaa myös kivikkoisilla vuorilla saavat

vetensä, typpensä, fosforinsa ja kaliuminsa jne. ? Luonto itsessään

tyydyttää tarpeet juuri siinä missä nämä puut seisovat. Tiedemiehet ja

teidän kaltaisenne teknokraatit, joita viiraa mellova kutina näyttävät

olevan sokeita tämän edessä. Millä perusteella kirjoitatte reseptinne, mitä

puu tai kasvi tarvitsee, kuinka paljon ja milloin?

 

   On olemassa sanonta, että siellä missä vallitsee ymmärryksen puute,

naamioituu välinpitämättömyys "tieteeksi"! Näin on tapahtunut ainakin Sinun

edistämäsi "tieteen" suhteen, sillä viljelijämme ovat luhistuneet

masennuksen ahdistaviin kuoppiin. Vaikka ei ole häpeällistä olla

välinpitämätön, niin tällaisen välinpitämättömyyden tiedostaminen on

tarpeellinen ensiaskel ymmärryksen saavuttamiseen. Jos henkilö kieltäytyy

näkemästä tätä, kysymys on itsepetoksesta.

 

 

Maatalouden harhaoppi

 

   Tässä maassa on yli 150 maataloudellista yliopistoa, joista useat

hallinnoivat tuhansien eekkerien maapinta-alaa. Heillä ei ole pulaa

infrastruktuurista, välineistä, henkilökunnasta tai rahasta. Tämän lisäksi

yksikään näistä raskaasti valtion varoin tuetuista yliopistoista ei tuota

taloudellista voittoa tai kasvata merkittäviä määriä ruokaa, jos kykenevät

edes ruokkimaan oman henkilökuntansa tai opiskelijansa. Tästäkin huolimatta

näistä valmistuu joka vuosi useita satoja koulutettuja työttömiä, jotka on

koulutettu ainoastaan harhauttamaan viljelijöitä ja levittämään ekologista

rappeutumista.

 

   Kaikkien kuuden vuoden tarkoitus, jotka oppilas tuhlaa maataloustieteiden

maisterintutkinnon saavuttamiseksi on kapeasti tarkasteltu "tuottavuus".

Tästä syystä viljelijää kannustetaan tekemään ja ostamaan satoja asioita.

Ajatustakaan ei anneta sille, mitä viljelijän ei pitäisi milloinkaan tehdä

jotta maaperä säilyisi vahingoittumattomana myös tuleville sukupolville ja

muille olennoille. On tullut aika ihmisten ja hallitusten heräämiselle

tajuamaan etteivät nämä instituutioiden promotoimat teolliset

maanviljelystavat ole mitään muuta kuin perimmiltään rikollista ja

itsetuhoista käyttäytymistä!

 

    Gandhi julisti: "Missä on soshan, tai hyväksikäyttö, ei siellä voi olla

poshan, eli huolehtiminen!" ja tähän Vinoba Bhave lisäsi, "Myötätunnon ja

tieteen avioliitto voi tuoda paratiisin maan pinnalle, mutta

väkivallattomuudesta erotessaan se pystyy aiheuttamaan vain massiivista tuhoa

joka nielee meidät liekkeihinsä."

 

    Pyrkimys lisätä Luonnon "tuottavuutta" on fundamentaalinen ryöstöretki,

joka korostaa sinun kaltaistesi maataloustieteilijöiden

välinpitämättömyyttä. Ihmisen pilaamaton luonto on jo valmiiksi mitä

huomaavaisin satoisuudessaan. Kun riisinjyvä voi tuottaa tuhatkertaisen

määrän jyviä kuukausien kuluessa, niin mistä nousee tarve lisätä sen

tuottavuutta?

 

    Myöskin monenlaiset hedelmäpuut kantavat elämänsä aikana useita satoja

tuhansia kiloja maittavaa ravintoa! Tämä tapahtuu mikäli viljelijä ei levitä

myrkkyjä ja sekoile puun ympärillä tavoitellessaan ahneuksissaan nopeita

rahataloudellisia voittoja. Lapsella on oikeus äidinmaitoon, mutta mikäli me

imemme myös Maaemon veren ja lihan, niin kuinka saatamme odottaa tämän

olemassaolon edelleen jatkuvan?

 

    "Yrittäjyyden ja teollisuuden" palveluksen ajatusmalli, joka ei piittaa

mistään muusta on ongelmiemme lähde. Teollisuus vain muuttaa luonnosta

saatavia raakamateriaaleja kulutushyödykkeiksi. Se ei itsessään kykene

luomaan mitään. Vain luonto on todellisuudessa luova ja itseään uudistava

kokonaisuus toimiessaan synergiassa päivittäin tuoreena virtaavan auringon

energian kanssa.

 

 

Luonnon kuusi itse uudistuvaa avaintekijää

 

   Maapallolla on havaittavissa jatkuva vuorovaikutus luonnon kuuden

avaintekijän välillä ja ne kaikki toimivat vuorovaikutuksessa auringon valon

kanssa. Näistä kolme ovat ilma, vesi ja maaperä. Näiden kanssa pareina

työskentelevät kolme elämänmuotoa: "vanaspati srushti", eli kasvimaailma,

"jeev srushti" eli hyönteisten ja pieneliöiden maailma, sekä "prani srushti"

eli eläinten valtakunta. Nämä kuusi avaintekijää ylläpitävät dynaamista

tasapainoa, harmonisoiden yhteisöllisesti luonnon suurta sinfoniaa ja kutoen

sitä yhä edelleen myös uusin tavoin.

 

    Ihmisellä ei ole oikeutta järkyttää yhtäkään näistä Luonnon

avaintekijöistä. Moderni teknologia, joka on naimisissa kaupallisuuden

kanssa viisauden tai myötätunnon sijaan, on osoittautunut tuhoisaksi

kaikilla tasoilla... Olemme pilanneet ja saastuttaneet maaperän, veden ja

ilman. Olemme pyyhkineet pois suurimman osan metsistämme ja tappaneet näissä

eläneet olennot; ja siltikin moderni viljelijä ruiskuttaa tappavia myrkkyjä

pelloilleen. Tämä on hyönteisten ja pieneliöiden maailmaan kohdistuva

massamurha pyyhkii pois ne teeskentelemättä ahkerat pienet työläiset, jotka

ylläpitävät maaperän ilmanvaihdon laatua ja kierrättävät elämänsä päättäneen

biomassan kasvien ravinteiksi. Myrkylliset kemikaalit pilaavat kiistatta

myös veden ja vaikuttavat sitä kautta eläinten valtakuntaan, joka pitää

sisällään myös ihmiset.

 

 

Kestämättömyyden alkulähde

 

    Kestävyys on moderni huoli, josta harvemmin puhuttiin niinä aikoina,

joina sinä mittelöit "vihreän vallankumouksen" voittokulkua. Voitko kieltää

että yli neljänkymmenen vuosisadan ajan meidän esivanhempamme viljelivät

luonnonmukaisesti ilman havaittavaa maaperän hedelmällisyyden vähentymistä,

mikä vuorostaan on suurissa määrin havaittavista viimeisen viiden

vuosikymmenen viljelykäytäntöjen tuloksena ? Pystytkö kiistämään ettei ole

tuhti tosiasia, että kemikaali- ja kasteluintensiivinen

monokulttuurirahakasvien viljelytapa on ollut pääasiallisesti vastuussa

ekologisen tuhon laajamittaiseen levitykseen tässä maassa? Kaikki tämä on

tapahtunut yhden sukupolven elinaikana!

 

 

Viljelykasvien monimuotoisuuden jalostettu eroosio, orgaanisen aineksen

harvinaistuminen ja maaperän rappeutuminen

 

    Tämä maa kantoi huomattava monimuotoista kasvikantaa, joka oli

vuosituhansien saatossa sopeutunut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin.

Meidän lukuisat kookkaat ja alkuperäiset viljalajimme tarjosivat enemmän

maaperää auringon paahteelta varjostavaa biomassaa ja suojelivat sitä

eroosiolta raskaiden monsuunisateiden aikana. Kasvien tuottavuuden

lisäämisen tuloksena tuotiin eksoottiset kääpiölajikkeet, joita promotoitiin

vahvasti sinun panostuksellasi. Tämä johti rikkakasvien yltyvään kasvuun,

jotka kykenivät nyt kasvamaan menestyksekkäästi saadessaan enemmän valoa.

Viljelijän täytyi käyttää enemmän työtään ja rahojaan kitkemiseen tai

torjunta-aineiden ruiskutukseen.

 

      Kääpiölajikkeiden korren kasvu väheni kolmannekseen alkuperäislajeihin

verrattuna! Punjabissa ja Harayanassa tämäkin poltettiin, koska sanottiin

kasvitautien lisääntyvän niissä. (Korsiaines oli myös liian myrkyllistä

käytettäväksi eläinten rehuksi ja eläimet syrjäytettiin asteittain

traktoreiden avulla). Näin paljon vähemmän orgaanista ainesta jäi

paikallisesti saataville maaperän ravinteiksi kierrätettäväksi, mikä johti

puolestaan ulkopuolisten tuotantopanosten tarpeeseen. Viljelijät

turvautuivat käyttämään enemmän kemikaaleja, mikä puolestaan edelleen

kiihdytti maaperän rappeutumista ja näin luotiin suotuisat olosuhteet

eroosiolle.

 

 

Jalostetut tuholaiset

 

    Kemiallisilla "lannoitteilla" kasvatetut eksoottiset lajitteet olivat

alttiimpia tuholaisille ja taudeille, mikä johti edelleen lisääntyvään

myrkkyjen käyttöön. Hyökkäyksen kohteeksi joutuvat hyönteislajit kehittivät

vastustuskykyä torjunta-aineille ja lisääntyivät tästä huolimatta. Niiden

luontaiset saalistajat, kuten esimerkiksi hämähäkit ja sammakot tuhottiin

tästä piittaamatta. Samoin kävi monille hyödyllisille lajeille, kuten

maaperän madoille ja mehiläisille.

 

    Maatalousbisnes ja teknokraatit suosittelivat vahvempia annoksia, uusia

ja usein myrkyllisempiä ja kalliimpia kemikaaleja. Tästä huolimatta

tuholaisten ja tautien aiheuttamat ongelmat ainoastaan pahenivat.

Siirryttiin ekologisten, taloudellisten ja ihmiskustannusten spiraaliin.

 

 

Vedenvähyyden ja kuolleen, suolaantuneen maaperän "kehittäminen"

 

   Synteettisten lannoitteiden ja lisääntyvän rahakasvien viljelyn myös

keinokastelun tarve lisääntyi huomattavasti. Vuonna 1952 rakennettiin

Bhakran pato Punjabiin, vedestä rikkaaseen osavaltioon johon virtasi viisi

jokea Himalajalta. Useita tuhansia suurempia ja keskikokoisia patoja

rakennettiin kaikkialle maahan, kulminoituen massiiviseen Sardar Sarovariin.

Nyt hallituksemme leikkii ehdotuksella, (Rs 560,000 crore proposal) että

näiden viiden joen virtauksia yhdistetään ja uudelleenohjataan. Tämä on

silkkaa "Tughlaqiaanista" megalomaniaa, ilman tuleville sukupolville annettua

ajatustakaan!

 

   Intiassa sataa Etelä-Amerikan jälkeen kaikkein eniten maapallolla.

Vuotuinen sademäärän keskiarvo on melkein 4 jalkaa. Siellä missä tuuhea

kasvillisuus peittää maan, maaperä on elävää ja vähintäänkin puolet sateesta

imeytyy maahan ja pysyy maassa ja maaperän syvemmissä kerroksissa. Runsas

määrä sateista imeytyy syvemmälle ja rikastuttaa pohjavesivarantoja.

 

    Elävä maaperä ja sen alaiset lähteiköt tarjoavat siten jättimäisen,

valmiiksi tehdyn vesivaraston Luonnon ilmaisena lahjana. Erityisen tehokkaita

veden talteen ottajia ovat metsien ja puiden peittämät maat. Vielä puoli

vuosisataa sitten useimmissa osissa Intiaa oli tarpeeksi raikasta vettä

saatavilla ympäri vuoden ja  kauan senkin jälkeen kun sadekausi oli mennyt

ohitse. Mutta jos metsät hakataan, maaperän kapasiteetti veden pidätykseen

putoaa merkittävästi. Joet ja kaivot tyhjenevät. Tämä on tapahtunut jo liian

monissa paikoissa maapallolla,

 

    Vaikka pohjavesivarantojen täyttyminen on huomattavasti vähentynyt, sen

hyväksikäyttö on lisääntynyt. Intiassa pumpataan tällä hetkellä yli 20-

kertainen määrä vettä 1950-lukuun verrattuna. Suurin osa tästä on mieletöntä

haaskausta vähemmistön toimesta. Suurin osa intialaisista jotka elävät käsin

kannetun tai käsin pumpatun veden varassa pienissä kylissä ja harjoittavat

sadevesiin perustuvaa viljelyä käyttävät yhä edelleen  saman määrän vettä

henkeä kohden, kuin sukupolvet vuosisatoja sitten.

 

     Yli 80 % Intian veden kulutuksesta tapahtuu keinokastelussa, jota

suoritetaan erityisesti kemiallisesti kasvatettujen rahakasvien viljelyssä.

Maharashtrassa on esimerkiksi suurin mahdollinen määrä suuria ja

keskikokoisia patoja tässä maassa. Yksistään sokeriruoko, jonka viljely

kattaa vain 3-4 % kaikesta viljeltävästä maasta, nielee noin 70 % kaikesta

kasteluvedestä!

 

   Yksi eekkeri kemiallisesti viljellystä sokeriruo'osta vaatii saman määrän

vettä, mikä riittäisi kattamaan 25 eekkeriä jowaria, bajraa tai maissia.

Myös sokeritehtaat kuluttavat suunnattomasti. Viljelystä jatkojalostukseen

jokainen kilo raffinoitua sokeria tarvitsee kahdesta kolmeen tonnia vettä.

Tämä voitaisiin käyttää myös perinteisessä luomuviljelyssä tuottamaan noin

150 - 200 kg ravinteikasta jowaria tai bajraa (nämä ovat alkuperäislajistoon

kuuluvia hirssikantoja).

 

   Siinä missä riisi soveltuu sateilla kasteltuun viljelyyn, sen

ekstensiivinen keinokasteluun perustuva viljely niin talvella kuin

kesälläkin vaatii samoin suunnattoman määrän vettä ja näivettää lähteet.

Kuten sokeriruo'onkin osalla se myös romuttaa maaperän peruuttamattomasti

suolaantumisen tuloksena.

 

   Maaperän suolaantuminen on kasteluintensiivisen maatalouden suurin

vitsaus, sillä tällöin progressiivisesti lisääntyvä  suolakiteiden

tiivistyminen kiihtyy.  Jo miljoonia hehtaareja viljelymaata on pilattu

tällä tavoin. Vakavin ongelma näistä vedenahneista viljelykasveista, kuten

ympärivuotisesti viljellystä sokeriruo'osta ja basmatiriisistä syntyy kun

perinteiset sekakasvustot ja viljelykierrot hylätään, vaikka näissä

tarvitaan vain vähäistä kastelua tai viljely perustuu täysin sateisiin.

 

   Koska vähintäänkin 60% keinokasteluun tämän päivän Intiassa käytettävästä

vedestä on liioittelua ja seurauksiltaan vahingollista, on tärkein ensiaskel

kontrolloida tätä haaskuuta. Näin eivät ainoastaan pysähdy haudanvakavat

liika kastelusta aiheutuvat tuhot, vaan säästyvät vesivarannot voidaan ohjata

paikallisesti saataville ensisijaisesti sellaisille alueille, joissa akuutti

vesipula on jo arkipäivää.

 

 

Säästäväistä kastelua ja pohjavesivarojen kasvatusta Kalpavrukshan tilalla

 

   Tehokas luomuviljely tarvitsee kovin vähän kastelua, mikä on paljon

vähemmän kuin yleisesti käytetään modernissa maanviljelyssä. Kasvien sadot

ovat parhaimmillaan kun maaperä on vain kosteaa. Riisi on ainoa poikkeus,

joka kasvaa olosuhteissa joissa vesi tiivistyy ja siksi sitä pidetäänkin

ensisijaisesti monsuunikauden kasvina alankoalueilla, joissa kosteutta on

luontaisesti riittävästi. Ylenpalttinen kastelu kaikkien muiden kasvien

osalla karkottaa maaperän huokosiin kätkeytyvän ilman, joka on elintärkeää

juuriston hengittämisen kannalta. Niinpä pitkittynyt tulva aiheuttaa

juuristojen mätänemistä.

 

    Minun maatilallani keinokastelulla on pieni merkitys verrattuna

useimpiin moderneihin maatiloihin. Puuvartisten kasvien alla kasvavan tiheän

kasvuston alainen maaperä on itse asiassa kuin pesusieni, joka likoaa ja

varastoi lähteisiin tai pohjavesiin valtavan määrän vettä jokaisena

monsuunikautena. Siten Kalpavrukshassa maahan varastoituvan veden määrä on

paljon suurempi, kuin kaivon kautta kasteluun pumpatun veden määrä

sellaisina kausina kun ei sada ollenkaan.

 

   Siten maatilani on veden nettotoimittaja alueen ekosysteemille, sen

sijaan että se olisi nettokuluttaja! On selvää että tapa varmistaa puhtaan

veden ja ravinnon riittävyys tässä maassa on toteuttaa luomuviljelyä, joka

yhdistää paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia kasveja ja puita

luonnontalouden toimintaperiaatteita noudattaen.

 

 

Tarve 30 % puupeitteelle

 

   Meidän tulee palauttaa vähintäänkin  30 % maan puupeitteestä

monipuolisesti alkuperäislajeihin kuuluvilla puilla ja metsillä seuraavan

kahden vuosikymmenen kuluessa. Tämä on ekologisen vedenkeruun ensisijainen

päämäärä ja avainasemassa luonnollisen vedenrunsauden palauttamisessa.

Huikeita hyötyjä saavutetaan vuosikymmenessä verrattaen pienillä

kustannuksilla. On surullista, että epäonnistumme usein ymmärryksessämme

siitä, että maaperässä tapahtuvan luonnonmukaisen vedenvarastoinnin

potentiaali on moninkertaisesti suurempi, kuin kaikkien suurten ja

keskisuurten jo toteutettujen tai vielä suunnittelupöydällä olevien

kasteluprojektien yhteenlaskettu kapasiteetti. Tällainen hajasijoittunut

maanalainen vesivarasto on maanpäällisiin vesivarastoihin nähden paljon

tehokkaampi, sillä tällöin vältytään auringon paahteessa tapahtuvalta

korkealta haihdunnalta. Puiden istuttaminen tuo myöskin mukanaan monenlaisia

hyödyllisiä tuotteita, joilla voidaan edistää suurten ihmismäärien

hyvinvointia.

 

   Jopa hylätyt joutomaat voidaan palauttaa terveiksi alle vuosikymmenessä.

Istuttamalla samanaikaisesti lyhytikäisiä, keskipitkän elämänkaaren omaavia

ja pitkä-ikäisiä kasveja ja puita on mahdollista turvata suunnitelmallisesti

viljelijän ruokasato siihen saakka, kunnes siirtymävaihe päättyy

pitkäikäisten hedelmäpuiden kypsyttyä satoikään. Biomassan ja maata

peittävän kasvillisuuden korkeampi määrä ympärivuotisesti kiihdyttää myöskin

maaperän elpymistä ja hedelmällisyyden palautumista.

 

 

Tuotanto, eriarvoisuus ja väestö

 

   Brittivalloittajien häivyttyä Intialainen maatalous elpyi verkkaisasti.

Maaseudulla, jossa 75 % Intian väestöstä eli ei ollut pulaa monipuolisesta

ravinnosta. Todellinen syy "vihreän vallankumouksen" työntämiseen oli

kapeassa tavoitteessa lisätä muutamien viljojen osalta kaupattavaa ylijäämää

polttoaineeksi hallituksen mieleiselle teolliselle urbanisaatiolle.

 

   Tämä uusi, loismainen viljelytapa, jota sitkeästi edistät hyödytti

ainoastaan teollisuutta, kauppiaita ja vallanpitäjiä. Viljelijöiden

kustannukset nousivat merkittävästi ja taloudellinen voittomarginaali

kapeni. Yhdistettynä maaperän luonnollisen hedelmällisyyden eroosioon,

heille ei jäänyt juurikaan mitään käsiinsä, lukuun ottamatta kasvavaa

velkataakkaa ja kuollutta maaperää. Useat luopuivat viljelystä. Yhä useammat

haluavat tehdä niin, eläessään alati kasvavien kustannusten ahdingossa. Tämä

on vähintäänkin traagista, sillä Luonto on anteliaasti lahjoittanut meille

kaiken mitä tarvitaan luomuviljelyyn, joka tuottaa ennemminkin ehyttä, kuin

myrkytettyä ravintoa!

 

   Intialaisen maatalouden luonnollisen terveyden palauttaminen on polku

joka ratkaisee toisiinsa liittyvät eriarvoisuuden, työttömyyden ja

lisääntyvän väestön ongelmat. Maksimaalinen määrä ihmisiä voi tulla

omavaraisiksi viljelyn kautta vain silloin kun tarpeelliset tuotantopanokset

voidaan minimoida. Siksi viljelyn tuleekin perustua pienimpään mahdolliseen

rahataloudelliseen pääomaan tai ostettuihin tuotantopanoksiin, pienimpään

mahdolliseen työkalumäärään, pienimpään tarvittavaan työmäärään ja

minimoituun ulkopuoliseen teknologiaan. Tällöin maatalouden tuottavuus

lisääntyy kustannusten lisääntymättä. Eriarvoisuus poistuu ja väestön

lisääntyminen tulee spontaanisti tarkasteluun.

 

   Omavarainen viljely minimaalisin tai olemattomin ulkoisin

tuotantopanoksin oli itse asiassa tapa jolla viljelimme menestyksekkäästi

menneisyydessä. Sotien ja kolonialistisen alistamisen aikakausina

viljelijämme olivat suuressa määrin omavaraisia ja tuottivat jopa ylijäämää,

vaikkakin pienempiä määriä, mutta monenlaisia tuotteita. Näitä oli kuitenkin

hankalampi kuljettaa pilaantumatta urbaaneille kauppapaikoille. Niinpä

viljelijät painostettiin kasvattamaan kemiallisesti rahakasvien

monokulttuureja, kuten vehnää, riisiä tai sokeria sen sijaan että olisivat

harjoittaneet edelleen perinteistä monilajista viljelyä, joka ei vaatinut

ostettuja tuotantopanoksia. Esimerkki tästä on perinteinen kuuden kasvin

systeemi, joka perustuu puuvillan, kahden erilaisen hirssin ja kolmen

syötävän palkokasvilajin samanaikaiseen viljelyyn samalla pinta-alalla. Tämä

tuottaa myös vähäisten sademäärien seuduilla viljelijöille menestyksekkäästi

enemmän satoa ympärivuotisesti ilman minkäänlaista keinokastelua tai

ulkoisia tuotantopanoksia.

 

 

Yhteenveto

 

   Toivon, että sinulla on valtaa tukea laajalle levinnyttä muutosta

sekakasvustoihin perustuvaan luomuviljelyyn, puiden istuttamiseen ja metsien

elvyttämiseen (huomioiden paikalliset oikeudet) sillä se on mitä Intia

tarvitsee. Olen iloinen jos saan vastata yhteenkään kysymykseen tai minuun

kohdistettuun epäilyyn, mieluiten kirjoittamalla. Toivotan teidät myöskin

tervetulleeksi vierailemaan maatilallani asianmukaisesti hyvissä ajoin

etukäteen ilmoittaessanne. Vuosien saatossa olen laajentanut avoimen kutsuni

toistaiseksi kenelle tahansa luonnollista tai luonnon mukaisesta viljelystä

kiinnostuneelle vierailemaan Kalpavrukshassa minä tahansa

lauantai-iltapäivänä klo 14-16 välillä.

 

   Saatan lopuksi lisätä että tämä kirje on Bharat Mansatan englanniksi

kääntämä ja se perustuu Gujaratissa käymiimme keskusteluihin.

 

   Riippumatta siitä oletko esittämistäni näkökulmista samaa mieltä, odotan

vastaustanne.

 

 

Ystävällisin terveisin,

Bhaskar H. Save