<<Paluu Raamatun tietous etusivulle

25.11.2007/AN

 

LISÄÄ TIETOA JUMALAN KANSAN HISTORIASTA JA PELASTUKSESTA

PARATIISISSA Jumalan puutarhassa oli harmonia

Jumala loi ensimmäinen ihmisen, Aadamin, Jumalan kuvaksi. Adam oli myös Jeshuan kuva (Room.5)

 

1Moos.1:28-29, 31    

27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi Hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät.

 

28. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet."

 

29. Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi.

 

 30. Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi." Ja tapahtui niin.

 

31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä Hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä. (Room.5:14, 1Kor.15:20-21.)

 

 

1 Moos.2:7-9, 15-17         

7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen (keho, ruumis, fyysinen ihminen, liha-ihminen) ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen (henki-ihminen, samannäköinen kuin fyysinen ihmisruumis), ja niin ihmisestä tuli elävä sielu (sielu on keskus, jossa käsitellään ruumiin aistien sekä hengen kautta saama tieto, tahdon päätökset, tunne, persoonallisuus…).

 

 8. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. (Mesopotamiassa, nykyisessä Irakissa)

 

 9. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun.

 

15. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.

 (Vrt. 1992-käännös: Ilm.11:18: Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on sinun vihasi hetki. On tullut kuolleiden tuomion aika, aika palkita profeetat, sinun palvelijasi, ja kaikki pyhät ja kaikki jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret. On aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata.)  

 

16. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,

 

17. mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman."

 

Jumala, meidän Luojamme, on hyvä

Jumala loi kaiken hyväksi. Hän loi ensimmäisen ihmisen (Aadam on suomeksi ihminen, joka sana sisälsi käsitteen mies ja vaimo/ nainen: 1Moos.1:26-27) olemaan viisas Jumalan tiedolla ja kyvyllä: homo sapiens. Tällä ihmisellä, miehellä ja naisella, oli ihana asema elää Jumalayhteydessä täydellisessä harmoniassa ja todellisessa vapaudessa ilman pelkoa, ilman kuoleman pelkoakaan, viljellen ja varjellen kaunista maata. Petoeläimiäkään ei ollut. Kaikkien eläinten ruokana oli vihreä ruoho. Kuitenkin Jumala oli antanut rajoituksen (silti vapaus valita), jonka sisällä pysyen ihminen eläisi ikuisesti ja ihanasti. Hän oli sanonut: ”..mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman."

Sitten eräänä päivänä

USKO JUMALAN VASTUSTAJAN VALHEESEEN VEI HARMONIAN JA PAHUUS JA KUOLEMA PÄÄSIVÄT VALTAAN

TÄMÄ OLI ENSIMMÄINEN SUURI PETOS

Petoksen onnistumisen kautta Jumalan vastustaja varasti tottelemattomalta ihmiseltä hallintavallan, jumaliset kyvyt ja iankaikkisen elämän Jumalan yhteydessä ym. Tilalle tuli kuolema ja kuoleman pelko sekä lisäksi hyvää luonnetta häiritsemään Jumalan vastustajan (hepreaksi ”satan”) petomaisia piirteitä

Näin se tapahtui

1Moos.3:1-4-6

1. Mutta käärme (Jumalan vastustaja) oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?"

Jumalan vastustaja toi ensin Jumalan Sanan kyseenalaiseksi ihmiselle. Myös tätä konstia se käyttää vielä edelleen. Kuitenkin nainen vielä pysyi Sanassa ja vastasi vastustajalle Jumalan Sanalla:

(Vrt. Jumala sanoo uuden liiton ihmiselle Jeshuan kautta, Joh.15:7: 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.)

2. Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,

3. mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'"

Vastustaja ei hellittänyt, vaan valehteli, että he eivät kuolisi, asettipa vielä houkutuksenkin:

4. Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; (Se oli valhe)

5. vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan." (Oli suuri kiusaus ihmiselle päästä tietämään saman kuin Jumala tai vaikka enemmänkin.)

6. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä (Tämä kiusaus houkutteli syömään) ja että se oli ihana katsella (sielullinen houkutus) ja suloinen puu antamaan ymmärrystä (suuri kiusaus saada tietää enemmän kuin muut); ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin (mies) söi.

 

 

JUMALA AJOI LANGENNEEN IHMISEN ULOS PARATIISISTA

Niin ihminen (ensin vaimo/nainen ja sitten myös mies) uskoi valheen ja totteli Jumalan vastustajaa tekemällä Jumalan tahtoa vastaan. Hän ei totellut Luojaansa. Siksi Jumala ajoi ihmisen (miehen ja vaimon/ naisen) pois puutarhastaan, Paratiisista. Ihminen menetti täydellisen harmonian ja täydellisen hyvinvoinnin. 

1Moos.3:23-24 

23. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu.

24. Ja hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.

Tuon tapahtuman jälkeen ihmiset ovat menettäneet paljon ihania asioita Jumalan vastustajan valheiden ja petoksien kautta. 

 

ENSIMMÄISEN TOTTELEMATTOMUUDEN VAIKUTIN JA VAIKUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ

Jumalan läheisestä enkelistä, kerubista (Hes.28:11-24, Jes.14:12-20), jonka Jumala oli heittänyt pois asemastaan tämän ylpeyden, korskeuden, vallan halun, ahneuden ja kateuden tähden, oli tullut Jumalan vastustaja (hepreaksi ”satan”), joka halusi hallita omaa maailmaa ja olla maailmansa ruhtinas. Hän se petti ensimmäisen ihmisen (miehen ja vaimon/ naisen) saaden heidät tekemään Jumalan käskyä vastaan. Ihmisen ei olisi ollut mikään pakko uskoa valhetta eikä haluta sitä, mitä ei ollut sallittu ihmiselle.

Mutta se oli se pieni halu nähdä enemmän ja pienen pieni ylpeyden nousu, jotka saivat liha-ihmisen voittamaan henki-ihmisen (todellisen ihmisen, sen hyvän). Tuo liha-ihmisen voitto, joka sai ihmisen olemaan uskoton Jumalalle ja taipumaan vääryyteen, oli paha asia, sillä ensimmäisen kerran paha voitti ja sai hyvälle ihmiselle annetun hallintavallan itselleen. Mutta se ei voi hallita kuuliaista Jumalan lasta, mutta turha luulla, että se ei yrittäisi. Kyllä se yrittää samoja keinoja kuin alussa, ja sillä on lisäksi lukematon määrä muunlaisia houkutuksia ja valheita.

Kiitos Jumalalle, että Hänen Poikansa voitti kuuliaisuuden kautta pahan. Kiitos Jumalalle, että Jeshua kuoli pois synnistä ja mekin voimme (ja olemme voineet) niin tehdä. Kiitos Jumalalle, että Jumala uudesti synnytti (herätti) Jeshuan kuolleista, ja mekin voimme (ja olemme voineet) niin tehdä. Kiitos Jumalalle, että Jumala herätti Hänet myös fyysisestä kuolemasta ja Hän sai uuden ”ylösnousemusruumiin” ja mekin saamme eräänä päivänä, kun kasvamme kuuliaisuudessa ja pysymme Jumalalle uskollisina ja otollisina.

Niin ensimmäinen ihminen kuolemalla kuoli kuten oli kirjoitettu; ensin hengellisesti ja sitten myös fyysisesti 1Moos.2:17                                                     

Tottelemattomuuden seurauksena mies ja vaimo kuolivat ensin hengellisesti, eli heidän yhteytensä Jumalaan hengen kautta katkesi. He eivät enää voineet saada tietoa Jumalalta Jumalan Hengen kautta, koska heidän oma henki-ihmisensä oli kuolleessa tilassa. He kyllä saattoivat kommunikoida ja toimia aistitietojen mukaisesti, koska heidän fyysinen ruumiinsa (liha) oli elossa. Sitten myöhemmin he kuolivat myös fyysisesti. Heidän jälkeensä syntyneille ihmisille kävi samalla tavalla valitessaan väärin ymmärryksen ikään tultuaan; He kuolivat hengellisesti, jos he eivät totelleet Jumalaa, ja myöhemmin myös fyysisesti. (1Moos.3, Room.5:12-14)

Koska tottelemattomuuden kautta ihminen menetti hyviä luonteenpiirteitänsä, tilalle tuli Jumalan vastustajan ominaisuuksia ylpeyden tähden - enemmän tai vähemmän, ja ihmisestä tuli niin kutsuttu lihallinen ihminen, jolloin hänen liha-ihmisensä hallitsee.

Vain olemalla Jumalalle kuuliainen lapsesta asti ihminen voi pysyä hengellisenä ihmisenä, jolloin hänen henki-ihmisensä = sisäinen ihminen hallitsee. Vaikka pieni lapsi ei vielä ole kuollut hengellisesti, mutta hän on kuriton ja taipuvainen pahaan, Jumalan Henki ei voi toimia hänessä. Ymmärryksen iässä hänen on tehtävä valinta. Jos hän valitsee tehdä Jumalan tahdon mukaan, Jumalan Henki voi toimia eikä hän kuole hengellisesti.

Seuraavista jakeista näemme, että Jeshua, Jumalan Poika, ymmärryksen iässä oppi hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän.

Jes.7:14-15

Sen tähden Herra (Jumala) itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel (nimen, jonka kautta Jumala on kanssamme).

Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;

Väärän valinnan tehnyt voi kuitenkin tulla jälleen hengelliseksi ihmiseksi Jeshuan lunastustyön kautta, Joh.3, Ef.2:1-10, Kiitos Jumalalle. Mutta kuinka vaikea ihmiselle onkaan luopua totutuista huonoista tavoistaan. Harva haluaa. Jos ihminen saisi pitää sekä maailman että taivaan, pelastuneita olisi enemmän, mutta saavuttaakseen iankaikkisen elämän, on valittava ahtaan portin kautta meneminen eli on tehtävä Jumalan ohjeiden mukaan.

Matt.7:13-14

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

 

NOOA OLI KUULIAINEN JA JUMALA PELASTI HÄNET JA HÄNEN PERHEKUNTANSA TULVAN TUHOLTA.

 JUMALA SIUNASI HENGELLISEN NOOAN JA HÄNEN POIKANSA

 Mutta Jumalan ohje Nooalle oli hieman erilainen kuin Aadamille

1Moos.9:1-4-

Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja pelätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niin kuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on (eli itsestään kuollutta ei pidä syödä, eikä myöskään verta. Oikea teurastustapa on tärkeä, myös se, että eläin ei kärsi).

Muita Raamatun mainitsemia hengellisiä ihmisiä ovat olleet ainakin Aavraham, Mooses (Moshe), Joosua, Daniel, Job ja Daavid, joista erikoismaininnan saivat Nooa, Daniel ja Job (Hes.14). Heistä lisää tuonnempana.

 

Lihallinen ihminen

Ihmisen ”liha-ihminen” hallitsee täydellisesti silloin, kun ihmisen henki-ihminen on kuolleessa tilassa sen tähden, että hän ei valinnut totella Jumalaa tullessaan ymmärryksen ikään, tai vaikka hän olisi valinnut oikein, mutta myöhemmin kääntyi pois Jumalan tahdon tieltä haluten elää oman tahdon elämää. Liha-ihminen pääsee voitolle myös, kun lapsi tai Jumalasta syntynyt aikuinenkin antaa ylpeyden nousta. Jumalan Hengessä on rakkaus, ylpeys on Jumalan vastustajan puolelta ja siinä on viha. Kun ylpeys nousee, rakkaus pakenee ja viha tulee tilalle.

Ihmisellä, joka on valinnut totella lihallisia mielitekoja ja pahaa, ilmenee enemmän tai vähemmän Jumalan vastustajan luonteen piirteitä, jopa pedon luonnetta. Niitä ovat ylpeyden lisäksi muun muassa korskeus, kerskailu, viha, kateus, ylemmyys, itserakkaus, itsekkyys, yliyltäkylläisyyden, ylellisyyden ja helpon elämän halu, laiskuus, kunnian ja vallan himo, omistamisen halu, mustasukkaisuus, ahneus, saituus, julmuus, ankaruus, kovuus, riitaisuus, sotaisuus, piittaamattomuus, väkivaltaisuus, kapinallisuus, kurittomuus, huolettomuus, välinpitämättömyys, pahat himot, haureus, irstaus, luonnottomuus, epäjumalanpalvelus, epäusko, epäilys ja epäluulo, vahva tai heikko itsetunto (ylpeyttä), kiittämättömyys, tyytymättömyys, kiinnostus muotomenoihin ja seremonioihin, uskonnollisuus, taikuus, noituus, okkultismi, vilpillisyys, epärehellisyys, kaikenlainen valheellisuus ja mieltymys rumiin ja pahoihin asioihin. Toisin sanoen kuolleet teot johtamassa ihmistä turhuuteen ja tuhoon, eli olemaan iankaikkisesti erossa Jumalasta ja todellisesta hyvästä (Gal.5:19-21, Jaak.3:13-18, John 3:36, Matt.25:31-46, 2Tess.1).

Jumalan näkökulma ihmisestä on erilainen kuin ihmisen oma kuvitelma itsestään on. Normaalisti ihmisellä on suuret luulot itsestään, mutta tässä on Jumalan mielipide

Jes.5:21

21. Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä! (Vuoden 1992-käännös: Voi niitä, jotka ihailevat omaa älyään ja omasta mielestään ovat perin viisaita!)

Jes.40:6-8, 12-18

6. …Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus (= ihmisen kunnia) kuin kedon kukkanen:

7. ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti, ruohoa on kansa.

15. Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa'assa. Katso, merensaaret Hän nostaa kuin hiekkajyvän.

17. Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään Hänen edessään, ne ovat Hänelle kuin olematon ja tyhjä.

18. Keneenkä siis te vertaatte Jumalan, ja minkä muotoiseksi te Hänet teette?

 

1Kor.1:20, 24-31

20. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?

24. mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia (ei-juutalaisia), on Jumalan Voideltu (ja Voitelu), Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

26. Sillä katsokaa, veljet ja sisaret, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,

27. vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,

28. ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on,

29. ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.

30. Mutta hänestä on teidän olemisenne Jumalan Voidellussa (Messiaassa) Jeshuassa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

31. että kävisi, niin kuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra."

Siispä

Meidän on ymmärrettävä, että Jumalan näkökulmasta katsoen hengellisesti kuollut ihminen on tyhmä, vaikka hän olisi omasta ja muidenkin mielestä hyvin viisas ja älykäs. Jumalalle on mieleen, että ihminen käsittää sen ja turvautuu Jumalan viisauteen.

Ylpeys nousee helposti myös Jumalasta syntyneellä ihmisellä. On tärkeätä pyrkiä nöyryyttämään itseänsä, että Jumalan ei tarvitsisi nöyryyttää, sillä ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon” Jaak.4:6, Sananl.3:34, Matt.5:1-16). Se on koko ajan sitä alamaisuuden ja kuuliaisuuden opettelemista, mutta oppiminen on pelastukseksi.

Näin ollen ylpeä, muita halveksiva ihminen ei voi ammentaa Jumalan lähteistä eikä saada Jumalalta yliluonnollisia kykyjä, kuten viisautta tehdä todella oikein ja Jumalan mielen mukaisesti. Ylpeähän haluaa loistaa omilla kyvyillään ja hän vain paisuu omassa viisaudessaan saadessaan lisää tietoa ja oppia; kirjaviisautta. Sitä Jumalan vastustaja on käyttänyt hyväkseen, ja tuloksen näemme koko maapallolla ja itsessämmekin, kun todella haluamme sen nähdä.

En voi itseänikään kehua, että kovin viisas olisin ollut. Viisas teko kuitenkin oli, että annoin elämäni Jumalalle, ja viisautta on pyrkiä noudattamaan Jumalan antamia ohjeita. Nyt minulla ja muilla Jumalaa pelkääväisillä on mahdollisuus viisastua Jumalan Hengen kautta eli Jumalan Voitelussa Jeshuuan nimessä. Kiitos Jumalalle.

Sananl.1:7 

Herran (Jumalan) pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

 

Ps.111:10

Herran (Jumalan) pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti.

 

Sananl.9:6

Herran (Jumalan) pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä.

Lihallinen ihminen vastustaa Jumalan lakia ja Jumalan Totuutta, jonka Jeshua antoi tiedoksemme ja on luettavissa evankeliumeissa

Jumala oli luonut ihmisen elämään onnellista elämää Hänen yhteydessään ja Hänen avullaan. Mutta koska ihminen valitsi Jumalan puutarhassa väärin olemalla tottelematon Jumalan Sanalle, Elämän Sanalle, ja ollen kuuliainen Jumalan vastustajalle, seurauksena oli, että tämä ihminen ynnä hänen jälkeensä syntyneet ihmiset saivat syntyessään sellaisen fyysisen ruumiin (lihan), joka vastustaa Jumalan asioita, Jumalan lakia ja kaikkea Jumalan totuutta (Room.8:7-8). Tämä ”lihallinen ihminen” luottaa aisteihinsa ja tunteisiinsa ja haluaa tehdä oman tahdon mukaisesti eli oman oikeuskäsityksensä mukaan (omavanhurskaus = jumalattomuus) eikä tahdo taipua etsimään, mikä on Jumalan mielipide asioista eli mikä on Jumalan oikeuskäsite (Jumalan vanhurskaus = jumalisuus).

Lapsella on henki-ihminen vielä elävässä tilassa, mutta jos lasta ei kasvateta Jumalan pelkoon rakkaudessa eikä hän kuule Jumalan tahdon tekemisestä ja pelastuksesta niin, että hän voisi valita elämän tien ennen aikuiseksi tuloaan, hänen henki-ihmisensä voi kuolla eli yhteys Jumalaan Hänen henkensä kautta voi katketa. Hengen yhteyden katkeamista sanotaan hengelliseksi kuolemaksi. Saul eli Paavalikin sanoi, että hän kuoli. Hän kertoi hengellisestä kuolemastaan. Mutta kiitos Jumalalle, että hänkin saattoi uudesti syntyä Jumalasta. Mutta näin hän sanoi:

Room.7:8-11

Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia (käskyä) on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta.

Henki-ihmisen tulisi hallita lihallisen minänsä (liha-ihmisensä), jotta ihminen voisi hyvin

Jotta ihminen voisi hyvin, hänen henki-ihmisensä tulisi olla elävässä tilassa eli sen tulisi olla yhteydessä Jumalaan koko ajan Jumalan Hengen kautta, ja tämän henki-ihmisen tulisi hallita liha-ihmisensä, sillä silloin ja vain silloin Jumalan Henki voi johdattaa ihmistä Jumalan täydellisessä hyvässä tahdossa eikä pahalla eli Jumalan vastustajalla ole mitään oikeutta tehdä pahaa hänelle. Se on onnellisin tilanne, mutta vain harvat haluavat tehdä Jumalan tahdon mukaisesti. Suurin osa ihmisistä tekee oman päänsä mukaan tai seuraavat ihmisten mielipiteitä ja oppeja sanoen sitä Jumalan johdatukseksi. Ei se hyödytä.

Hengellinen ihminen mielellään haluaa kuulla totuuden ja tehdä Jumalan tahdon mukaisesti. Hän etsii Jumalan kirjasta Jumalan mielipidettä, erikoisesti evankeliumeista, joissa on Jumalan puhetta Jeshuan kautta, sillä Jumala kehotti erikoisesti kuulemaan ja tottelemaan Jeshuan sanoja (5Moos.18:9-14-15-19,Matt.17:5, Luuk.9:35, Joh.12:46-50, Joh.14:15-27). Liha-ihminen pyrkii sitä estämään. Sama asia on lapsella ja aikuisella ihmiselläkin, jopa Jumalan uudesti syntyneellä aikuisella (Joh.3). Fyysisesti aikuisen Jumalan lapsen on kuitenkin helpompi (pitäisi olla) vastustaa liha-ihmisensä haluja ja kuunnella henki-ihmistänsä, joka saa tietoa Jumalalta, mutta vain silloin, kun hän todella käsittää, että hänen lähin ”vihollisensa” on hänen oma lihallinen itsensä. Mitä ylpeämpi ihminen on, sitä helpompi ”lihan” on häntä petkuttaa niin kuin myös Jumalan vastustajan, joka pyrkii käyttämään erilaisin keinoin - yleensä valheen kautta - lihan heikkouksia hyväkseen.

Vanhemmilla vastuu lapsistansa

Lapsissa voimme nähdä enemmän hyviä piirteitä kuin niissä aikuisissa, jotka ovat hyljänneet Jumalan tien, koska lasten henki-ihminen on vielä elävässä tilassa ja pysyykin, elleivät he valitse tehdä Jumalan tahtoa vastaan. Valitettavasti juuri aikuiset omalla huonolla käyttäytymisellään, kunnianhimoisilla vaatimuksillaan (nykyiset opetussuunnitelmat ja oppikirjat yms.) ja tekemillään siveettömillä tai väkivaltaa täynnä olevilla televisio-ohjelmilla, elokuvilla, roolipeleillä, ja kirjoilla) ovat olleet syyllisiä siihen, että lapset ovat saaneet huonoja esimerkkejä ja malleja. Kunnianhimoiset, yli suuret odotukset ovat johtaneet normaalien lasten ”putoamiseen” kouluopetuksista ja aiheuttavat koulukiusaamista tai tarvetta käyttää mielenterveyslääkkeitä tai piristeitä (Monet aikuiset ovat samassa kierteessä). Onko tämä hyvinvointivaltion toimintaa?

Useimmissa tapauksissa (valitettavasti nykyään on näin) useimmat ovat valinneet jo lapsena väärin. Onneksi on poikkeuksiakin. Vanhempien tai muiden aikuisten huono esimerkki ei aina ole saanut lapsia elämään huonolla tavalla. Valitettavasti vanhempien hyvä mallikaan ei ole aina kelvannut kaikille lapsille. On kysymys henkilökohtaisesta valinnasta. Jumala on antanut ihmiselle vapauden valita vapaasti elämän tien tai kuoleman tien välillä, mutta varmasti Hän tahtoisi, että kaikki valitsisivat elämän tien, joka on kuuliaisuuden tie, joka johtaa kaikkeen hyvään. Jumala on rakkaus. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Mutta kuka haluaa vaeltaa Jumalan rakkaudessa ja olla hyvä kaikille? Pakottaa siihen ei meillä ole oikeutta, mutta yritetään näyttää parempaa mallia.

Jumala tarkkaa erityisesti aikuisten (20-vuotias ja yli: 5Moos.1:39, 4Moos.14:29) valintoja ja siinäkin eniten, mitä Hänen kansansa eli Jumalasta syntyneet ja Hengellä täyttyneet tekevät ja valitsevat (Mal.3:16-18). Aikuisten pitäisi tarkata enemmän lastensa valintoja ja kannustaa hyvään. Ensimmäinen hyvin tärkeä asia lasten kasvatuksessa on ylpeyden ”niskan” notkistaminen ja tehdä se rakkaudessa. Lapselle pitäisi asettaa rajat; turvallisuus ja hyvä olo pysyisivät, kun lapsi oppii tottelemaan. Ei se välttämättä hetkessä tapahdu. Lapset voivat kokeilla rajoja monta kertaa. Tässä vaaditaan vanhemmilta erityistä kärsivällisyyttä. Se kuitenkin kannattaa. Lapsi oppii hyväksymään rajat, joita hän tulee kohtaamaan erilaisten auktoriteettien kautta. Toinen ihminenkin on ”raja”, joka pitäisi ottaa huomioon. ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Jos tätä ei tapahdu, sopeutuminen myös yhteiskunnan asettamiin rajoihin on vaikeaa.

Kuulin tapauksesta, joka oli tapahtunut kaupassa karkkihyllyn lähellä. Siellä lapsi oli kiukutellen vaatinut äitiään ostamaan makeisia hänelle. Äiti oli kieltäytynyt ja pyytänyt lasta lopettamaan kiukuttelun. Lähellä ollut toinen nainen oli puuttunut asiaan sanoen, että ei noin saa lapselle sanoa. Mutta lapsen äitipä sanoi hänelle: ”Rajat ovat rakkautta.” Jumalakin on antanut rajat turvaksi. Tiedämme, että rajan ylittämisestä ei seuraa hyvää, mutta rajan sisällä pysyminen on pelastukseksi kaikissa tilanteissamme. Se on suurta rakkautta.

Ihaninta lapselle olisi, että hän saisi kasvaa uskovaisessa kodissa, jossa hän saisi kokea Jumalan läsnäoloa ja ihmeitä ja jossa hän saisi henkensä ravinnoksi ja elämän ohjeeksi Jumalan Sanaa. Silloin on parhaimmat edellytykset pysyä Jumalan tiellä, jolloin ei koskaan tarvitsisi joutua eroon Jumalasta kuolemalla hengellisesti.

On eri asia olla uskovainen kuin olla uskonnollinen

Uskovainen ihminen uskoo ja luottaa Jumalaan ja pyrkii olemaan mieliksi Jumalalle, koska hän rakastaa Jumalaa. Hän myös saa rakkautta Jumalalta rakastaa lähimmäisiä.

Mutta uskonnollisuus on muotojumalisuutta, johon ei kuulu Jumalan rakkaus eikä sydämen anteeksiantavaisuus. Uskonnollisessa kodissa voi olla pelottava ankaruus ja kovuus tai sitten lapsen annetaan olla ”Herran huomassa” ja kohtalon viemänä eikä välitetä antaa rakkaus- ja turvallisuusrajoja”. Lapsi saa väärän kuvan Jumalasta.

Uskonnollisuuden varjolla on tapettu paljon toisinajattelevia ihmisiä, jopa ristiretkeläisten toimesta puhumattakaan löytöretkeilijöistä, jotka tappoivat alkuasukkaita, ja tiedämmehän, että Jeesuksen Kristuksen nimessä tapettiin 6 miljoonaa juutalaista, joista lapsia 1,5 miljoonaa, ja romaaniväestöön kuuluvia 2 miljoonaa. Se ei ole ollut Jumalan palvelemista vaan ääripolitiikkaa.

Jumala sanoo: ”Älä tapa.” Jos kaikki ihmiset olisivat kuuliaisia Jumalalle, kukaan ei tekisi toiselle pahaa, vaan jokainen kunnioittaisi Jumalan antamaa elämää toisessa ihmisessä ja myös haluaisi viljellä ja varjella maata, ainakin varjella. On kauheaa havaita, kuinka tänä päivänä väärän mallin saanut nuori ihminen, lapsikin, voi tunnottomasti tappaa toisen ihmisen. Aikuiset, päättäjät, herätkää. Sellaista ei saa tapahtua enää.

***************************************************************

MUTTA

HYVIÄ UUTISIA JUMALALTA

Hyviä uutisia sinulle ja minulle on ollut, että Jumala antoi hengellisesti kuolleelle ihmiselle uuden mahdollisuuden tulla Jumalan lapseksi. Jumalan antamana ehtona kuitenkin on, että ihminen kääntyy pois oman tahdon tieltä tekemään Jumalan tahdon mukaan.

Ensimmäinen ojentautuminen on syntien (tottelemattomuuksien) anteeksi pyytäminen sydämestään Jumalalta, jolloin Jumala antaa anteeksi ja Jeshuan veri puhdistaa kaikesta vääryydestä, jonka jälkeen Jumala voi kastaa hänet Hengessä Jeshuan ruumiin jäseneksi (Matt.3:11, 1Kor.12:12-13) palvelemaan Jumalaa Hengessä ja totuudessa ja kasvamaan Jumalan antamaa kasvua Jumalan Sanan kautta Jumalan Hengen voitelun opettamana.

Pelkkä uudesti syntyminenkään ei riitä. Se on ehdoton edellytys päästä takaisin Jumalan yhteyteen, jos yhteys on katkennut. Tarvitaan vielä voima ja kyky Jumalalta palvella Jumalaa joka päivä. Se saadaan Jumalan Pyhän Hengen täyteydessä, tulikasteessa (Matt.3:11) josta merkkinä on kielillä puhuminen (Ap.t.2:1-6, Ap.t.10:44-48, Mark.16:16-20).

Ensimmäisenä päämääränä on kasvaa hengelliseksi aikuiseksi, joka osaa erottaa hyvän pahasta eli osaa hyväksyä sen, mikä Jumalan mielestä on hyvää ja oikein ja osaa hyljätä sen, mikä Jumalan mielestä on pahaa ja väärin. Lopullisena määränpäänä on iankaikkinen elämä eli pääsy eräänä päivänä Isän valtakuntaan; siihen asemaan, mikä oli alussa.

Kuitenkin on tärkeää muistaa, että uudesti syntynyt voi kuolla uudelleen hengellisesti, jos hän totuuden tietäessään valitsee rikkoa Jumalaa vastaan välittämättä synnin seurauksista. Silloin ei enää ole toivoa pelastuksesta (Hebr.6:1-10, Hebr.10:26-31-39).

Jumalan suuren rakkauden tähden Jeshuan sovitustyön kautta Uuden Liiton ihminen on saanut paljon enemmän kuin Jumalan kansa sai noin 3500 vuotta sitten, kun Jumala pelasti israelilaiset Egyptin orjuudesta. He olivat joutuneet orjan asemaan, koska he olivat unohtaneet olla kuuliaisia heidän Luojalleen, Kaikkivaltiaalle Jumalalle.

Jumala on niin rakastanut miestä ja naista (ihmistä), että hän on halunnut vapauttaa heidät maailman ruhtinaan hallintavallasta ja saada itselleen kansan, joka tottelisi Hänen ohjeitaan ja josta Hän voisi pitää huolen.

Israelin kansan vapauttaminen Moshen kautta Egyptin orjuudesta oli valtava tapahtuma (2Moos.1-15-).

Kuitenkin pelastuminen Jumalan vastustajan ja synnin orjuudesta Jeshuan kautta on paljon enemmän kuin se.  Jeshua oli todella vanhurskas, sillä Hän ei millään tavalla rikkonut Isäänsä, Kaikkivaltiasta Jumalaa, vastaan, vaan Hän oli kuuliainen kuolemaansa asti. Siksi Hän oli täydellinen, viaton, puhdas uhri meidän syntiemme sovitukseksi (Hebr.5:7-9, Hebr.8:26) Kiitos Hänelle ja Kiitos Jumalalle Jeshuan nimen kautta. Arvostakaamme pelastusta!

***************************************************************

Ensin tapahtui

Israelilaisten pelastuminen Egyptin orjuudesta

Jumala vapautti kansansa Egyptin orjuudesta ja antoi kymmenen käskyä olemaan liiton ehtoina Jumalan ja Hänen kansansa välillä. Tämä tapahtui vähän yli 3300 vuotta sitten.

Jumalan kymmenen käskyä

Jumala antoi kansalleen Hoorebin vuorella kymmenen käskysanaansa; ensin puhumalla ne Mosheelle (Moosekselle), joka ilmoitti ne edelleen kansalle, ja myöhemmin kirjoittamalla käskyt omin sormin kivitauluihin. Käskysanat olivat siis seuraavat

1.   Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia…  

2.   Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa… Äläkä palvele niitä.

3.   Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä…

4.   Muista sapattia, että sen pyhänä pitäisit (vanha käännös).

5.   Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

6.   Älä tapa.

7.   Älä tee huorin (älä ole uskoton)

8.   Älä varasta.

9.   Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. Älä himoitse mitään lähimmäisesi omaa.

 

Mutta sillä aikaa kun Moshe (Mooses) oli vuorella Jumalan edessä odottamassa kivitauluja, kansa unohti, että heidän Johdattajansa ja Pelastajansa oli elävä Jumala, ja he rikkoivat ensimmäistä käskyä vastaan tekemällä itselleen palvottavaksi kultaisen vasikan. Kun Moshe näki tuon kauhean epäjumalanpalveluksen, hän rikkoi ensimmäiset kivitaulut (2Moos.32) ja juotti rouhennetun vasikan israelilaisille. Moshe rukoili Jumalalta armahdusta heille. Jumala rankaisi kansaa vasikan teettämisestä (2Moos.32:31-35), mutta kuitenkin  rukousvastauksena Jumala kirjoitti käskyt uudelleen uusiin kivitauluihin. Nämä liiton taulut laitettiin liitonarkin sisään (5Moos.10:1-4).

Nämä käskyt ovat voimassa edelleen ja ne ilmoittavat meille selkeästi Jumalan mielipiteen asioista. Sitä mielipidettä meidän tulee arvostaa ja totella, jotta olisimme Jumalalle otolliset. Jeshua on esikuvamme. Hän piti käskyt (Joh.15:8-10) ja kehotti meitäkin niin tekemään. Rakkaus rakastaa Jumalaa ja Hänen Totuuttaan. Rakkaus ei tee lähimmäiselle pahaa.

VANHA LIITTO

Vanhan liiton ehtona oli Mooseksen lain noudattaminen

Jumala oli hyvin vihainen kansalle kultaisen vasikan vuoksi ja rankaisi jokaista, joka oli osallinen tuohon epäjumalanpalvelukseen Mosheen rukouksesta huolimatta. Epäusko ja napina Jumalaa ja Mosheeta kohtaan oli johtaa koko kansan tuhoon monta kertaa (2Moos.32, 4Moos.13-16, 4Moos.21:1-9, 5Moos.1). Heille kaikille olisi käynyt todella huonosti, mutta Jumala säästi uskovaiset. Jumala ei päästänyt epäuskoisia luvattuun maahan. Vain kaksi Egyptistä lähteneistä ja matkalla syntyneet lapset pääsivät, sillä kansan täytyi harhailla erämaassa niin kauan, että kaikki napisijat kuolivat. Siihen meni aikaa 40 vuotta. Ennen luvattuun maahan siirtymistä Moabin erämaassa Jumala antoi Mosheen kautta kansalle lisämääräyksiä entisten käskyjen ja säädösten lisäksi. Jumala saneli ja Moshe kirjoitti.

Näitä Vanhan Liiton sääntöjä kutsutaan nimellä Mooseksen laki (Mosheen laki). Jokainen, joka totteli Mooseksen lakia, sai elää. Jos joku vahingossa rikkoi lakia vastaan, hän sai anteeksi tuodessaan Jumalan määräämän uhrieläimen papille. Sekin oli Jumalan armon osoitusta. Mutta jos ihminen tahallaan rikkoi, hänen oli armotta kuoltava. (4Moos.14:37, 5Moos.17:1-6, Hebr.10:26-31). Mooseksen laki laitettiin liitonarkin sivulle (5Moos.31:9, 24-26, Kol.2:11-14).

5Moos.29:1           

1.Nämä ovat sen liiton sanat, jonka Herra Jumala käski Mooseksen tehdä israelilaisten kanssa Mooabin maassa, sen liiton lisäksi, jonka hän oli tehnyt heidän kanssaan Hoorebilla.

5Moos.31:9, 24-26    

9. Ja Mooses kirjoitti tämän lain ja antoi sen papeille, leeviläisille, jotka kantoivat Herran liitonarkkia, ja kaikille Israelin vanhimmille.

24. Ja kun Mooses oli kirjoittanut kirjaan tämän lain sanat, alusta loppuun asti,

 25. käski hän leeviläisiä, jotka kantoivat Herran liitonarkkia, sanoen:

 26. "Ottakaa tämä lain kirja ja pankaa se Herran, teidän Jumalanne, liitonarkin sivulle, olemaan siellä todistajana sinua (kansaa) vastaan.

Huom!

Mooseksen (Mosheen) lakia tottelemalla ei ollut mahdollisuutta tulla Jumalan uudelleen herättämäksi, jos henkilö oli tottelemattomuutensa vuoksi kuollut hengellisesti. Hyvä uutinen! Jeshuan sovitustyön ja hengellisen heräämisen kautta ihmiselle tuli mahdollisuus alkaa uusi elämä syntymällä uudesti ylhäältä (Joh.3). Kiitos Jumalalle! (1Moos.3, 3Moos.5:17-19, Ap.t.13:37-39, Kor.5:14-21, Hebr.9:11-15) Jeshuan sovitustyö ei kuitenkaan anna mahdollisuutta rikkoa tahallaan Jumalaa vastaan, jos rikkoja on tullut totuuden tuntemaan opetuksen ja Jumalan Hengen osallisuuden kautta ja tietää synnin seuraukset. Tahallista rikkomista, josta Raamatussa on kirjoitettu, että se on Jeshuan veren polkemista, ei saa koskaan anteeksi. Näin rikkonut ei voi pelastua, vaikka kyynelin sitä pyytäisi (Hebr.12:14-17, Matt.25, Hebr.6:1-10, Hebr.10:26-39).

Kiitos Jumalalle, taivaalliselle Isällemme, että Jeshua vapautti meidät Mooseksen laista (Mosheen laista), joka oli ihmistä vastaan

Kol.2:13-15                           

13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen (Jeshuan kanssa) kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

14. ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi puuhun.

15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän (Jumala) sai heistä hänen (Jeshuan) kauttaan voiton riemun.

37. Mutta Hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.

Ap.t.13:38-39

Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, naiset ja sisaret, että Hänen kauttansa (Jeshuan kautta) julistetaan teille syntien anteeksiantamus ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla

*******************************************************

Ennen Jeshuan syntymistäkin on ollut Jumalalle otollisia ihmisiä, jotka eivät olleet kuolleet hengellisesti

Raamatussa on mainittu muutama Jumalan mielen mukainen ihminen kuten Nooa, Aabraham (Aavraham), Daniel ja Job, Moshe ja Joosua. Myös Daavid mainitaan, vaikka tämä teki Jumalan tahtoa vastaan ottaessaan puolisokseen heettiläisen Uurian vaimon Batseban ohjaamalla tahallaan Uurian kuolemaan eturintamassa sodassa. Katuessaan väärintekoaan Daavid sai anteeksi Jumalalta. Kuitenkin hänen ensimmäinen lapsensa Batsebasta kuoli. Toinen lapsi oli Salomo.  Daavid myös suoritti ajattelemattomasti kansan laskennan, vaikka Jumala ei ollut häntä siihen kehottanut. Katuessaan hän sai anteeksi, vaikka rangaistus seurasi sitäkin. Kiitos Jumalalle, että Hän antaa anteeksi erehdykset uuden liiton ihmiselle Jeshuan veren kautta. 

Kuuliaisia ihmisiä Jumala etsiskelee tänäkin päivänä. Tällaiset henkilöt ovat harvassa, vaikka Uuden Liiton ihmiselle on helpompaa olla uskollinen Jumalalle Jeshuan lunastustyön vuoksi. Jumalinen rakkaus ei ole kuitenkaan saanut sijaa ihmisten sydämissä ja ilman jumalista rakkautta ei voi olla sitkeä oikeassa asiassa eikä ole halua luopua omasta maailmallisesta elämästä toisten hyväksi eikä Jumalan hyväksi, vaikka Jumala on luvannut palkita ne, jotka Häntä ahkeroiden etsivät. Ihanin palkinto on tietenkin saada syödä Elämän puusta ja päästä Isän valtakuntaan ja elää iankaikkisesti Jumalan, taivaallisen Isämme, kanssa (Luuk.14:33, Matt.16:25-26, Hebr.11:6). Toivottavasti juuri Sinä olet se harvinainen mies tai nainen (Room. 3:10-18), joka uutterasti etsit Jumalan tuntemista ja ojentaudut tekemään Jumalan tahdon.

On kirjoitettu muun muassa seuraavaa näistä edellä mainituista miehistä

Aabraham

1Moos.12:1-4     

1.Ja Herra Jumala sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.

2. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.

3. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

4. Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä seitsemänkymmenen viiden vuoden vanha.

 

1Moos.15:1, 5-6                                  

1.Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." 

5. Ja Hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea." Ja Hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä."

6. Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi

 

1Moos.22:18        

18. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden että olit minun äänelleni kuuliainen."

 

Nooa

1Moos.6:5-14, 18, 22                                                                

5. Mutta kun Herra Jumala näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,

6. niin Herra Jumala katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä.

7. Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni."

8. Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä.

9. Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä (kanssa).

10. Ja Nooalle syntyi kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaafet.

11. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa.

12. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä.

13. Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan.

14. Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa.

18. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton, ja sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäsi sinun kanssasi.

22. Ja Nooa teki näin; aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki..

Hebr.11:7                       

7. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.. (Jumalinen usko on kuuliaisuutta Jumalan Sanalle.)

Moshe (Mooses)

Moshe teki Jumalan ohjeiden mukaan kuuliaisesti. Vain kerran hän menetti malttinsa. Kansa niskoitteli ja sen vuoksi sillä kertaa hän toimi kiivastuksissaan ajattelemattomasti. Se oli Meribassa (4Moos.20:2-13). Tuo tapaus oli kuitenkin esteenä, että hän ei päässyt luvattuun maahan. Hän sai vain katsoa sitä Pisgan huipulta.

2Moos.40:16

16. Ja Mooses teki kaiken, niin kuin Herra oli häntä käskenyt; niin hän teki.

 

Hebr.11:24-29

24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä.

25. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa,

 26. katsoen "Jumalan Voidellun pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti.

27. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti.

28. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin.

29. Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikään kuin kuivalla maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat.

 

4Moos.12:1-9-

1. Mutta Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta etiopialaisen naisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen; sillä hän oli ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen.

2. Ja he sanoivat: "Ainoastaan Mooseksen kauttako Herra Jumala puhuu? Eikö hän puhu myös meidän kauttamme?" Ja Herra Jumala kuuli sen.

3. Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä.

4. Niin Herra Jumala sanoi äkisti Moosekselle ja Aaronille ja Mirjamille: "Menkää te kaikki kolme ilmestysmajalle." Ja he menivät kaikki kolme sinne.

5. Silloin Herra Jumala astui alas pilvenpatsaassa, asettui majan ovelle ja kutsui Aaronia ja Mirjamia; molemmat menivät sinne.

6. Ja Herra sanoi: "Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa.

7. Niin ei ole minun palvelijani Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani;

8. hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin sanoin, ja hän saa katsella Herran Jumalan muotoa. Miksi ette siis pelänneet puhua minun palvelijaani Moosesta vastaan?"

9. Ja Herran Jumalan viha syttyi heitä kohtaan, ja hän meni pois….

 

Joosua (Jehoshua)

Joosualla oli uskoa

Joos.10:12-14

12. Silloin puhui Joosua Herralle (Jumalalle), sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten valtaan, ja sanoi Israelin silmien edessä: "Aurinko, seiso alallasi Gibeonissa, ja kuu Aijalonin laaksossa."

13. Niin aurinko seisoi alallansa, ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Niinhän on kirjoitettuna "Oikeamielisen kirjassa." Niin aurinko pysyi paikallansa keskitaivaalla päiväkauden, kiirehtimättä laskemaan.

14. Eikä ole ollut sen päivän vertaista, ei ennen eikä jälkeen, jona Herra näin kuuli ihmisen ääntä; sillä Herra soti Israelin puolesta.

Joos.11:15

15. Niin kuin Herra (Jumala) oli käskenyt palvelijaansa Moosesta, niin oli Mooses käskenyt Joosuaa, ja niin Joosua teki; eikä hän jättänyt tekemättä mitään kaikesta siitä, mistä Herra Jumala oli Moosekselle käskyn antanut.

 

Job

Job 1:1-3  

1. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa.

2. Hänelle syntyi seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.

3. Ja karjaa hänellä oli seitsemäntuhatta lammasta, kolmetuhatta kamelia, viisisataa härkäparia ja viisisataa aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista Idän miehistä mahtavin.

Jobilla oli vaikeuksia, koska hän ei tuntenut Jumalaa tarpeeksi hyvin ja siksi hän puhui hyvin ajattelemattomasti. Jumala testasi Jobia koetuksien kautta saadakseen selville, säilyykö Jobin luottamus Jumalaan vai ei, ja nöyrtyykö Job todella Jumalan edessä.

 

Job 3:23-26                                                                                         

23. miehelle, jonka tie on ummessa, jonka Jumala on aitaukseen sulkenut?

24. Sillä huokaukseni on tullut minun leiväkseni, valitukseni valuu kuin vesi.

 25. Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi, ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui.

26. Ennen kuin tyynnyin, rauhan ja levon sain, tuli tuska jälleen."

Job kesti koetukset ja oppi olemaan nöyrä. Sen tähden Jumala palautti hänelle yltäkylläisesti kaiken, mitä hän oli menettänyt!

Job 42:1-6, 12, 17                                                                                                                                                                  

1. Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi:

2. "Minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.

3. 'Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti?' Siis on niin: minä puhuin ymmärtämättömästi, asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää.

4. Kuule siis, niin minä puhun; minä kysyn, opeta sinä minua.

5. Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt.

6. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa."

12. Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua, niin että hän sai neljätoista tuhatta lammasta, kuusi tuhatta kamelia, tuhat härkäparia ja tuhat aasintammaa.

17. Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena.

Jaak. 5:11       

11. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra Jumala on laupias ja armahtavainen.                                                                                            

Daniel

Dan.1:8-9                     

8. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa.

9. Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherrain päällikön edessä.

Myös Danielilla oli vaikeuksia ja koetuksia. Kuningas Daarejaves (Darius) heitätti hänet leijonien luolaan. Mutta mitä tapahtuikaan? Seuraava jae kertoo Danielin vastauksen kuninkaalle, joka tuli luolalle ollen varma, että Daniel ei ollut voinut selviytyä elävänä. Toive siitä hänellä kuitenkin oli.

Dan.6:22     

22. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi Hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt." 

Eräänä päivänä Jumalan enkeli sanoi seuraavasti Danielille:

Dan.10:11-12

11. Ja hän sanoi minulle: "Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun, ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi." Ja hänen puhuessansa minulle tämän sanan minä nousin vavisten.

12. Ja hän sanoi minulle: "Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. (Jeshua sanoi, Joh.10:10: ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” Ymmärrämme varmasti, että ylpeys estää hyvän ja nöyryys sen tuo.)

Myös näin on kirjoitettu Nooasta, Danielista ja Jobista 

Hes.14:12-14-

12. Ja minulle tuli tämä Herran sana:

13. "Ihmislapsi! Jos maa tekisi syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojentaisin sitä vastaan käteni ja murtaisin siltä leivän tuen ja lähettäisin siihen nälän ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet,

14. ja sen keskellä olisivat nämä kolme miestä: Nooa, Daniel ja Job, niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat; sanoo Herra, Herra.

 

Varoittava esimerkki 10 epäuskoisesta ja hyvä esimerkki 2 uskovaisesta Israelin ruhtinaasta, joille Jumala oli antanut tehtäväksi tutkia etukäteen luvattua maata

4Moos.13:1-4, 24, 27-29, 30-33 

Jumalalta toimintamääräys

1. Sen jälkeen kansa lähti liikkeelle Haserotista ja leiriytyi Paaranin erämaahan.

2. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

 3. "Lähetä miehiä vakoilemaan Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisille; lähettäkää mies kustakin isien sukukunnasta, ainoastaan niitä, jotka ovat ruhtinaita heidän keskuudessaan."

4. Niin Mooses lähetti heidät Paaranin erämaasta Herran käskyn mukaan; kaikki ne miehet olivat israelilaisten päämiehiä.

12 miestä näki ihanan maan                    

24. Ja he tulivat Rypälelaaksoon; sieltä he leikkasivat viiniköynnöksen, jossa oli rypäleterttu, ja kahden miehen täytyi kantaa sitä korennolla; samoin he ottivat granaattiomenia ja viikunoita.

10 miestä antoi huonon lausunnon (epäusko)            

27. He vaelsivat ja tulivat Mooseksen, Aaronin ja kaiken Israelin kansan luo Paaranin erämaahan Kaadekseen. Ja he tekivät heille ja kaikelle kansalle selkoa matkastaan ja näyttivät heille sen maan hedelmiä.

28. Ja he kertoivat hänelle sanoen: "Me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit. Ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä, ja tällaisia ovat sen hedelmät.

29. Mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria; näimmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin.

31. Ja Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi: "Menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme."

32. Mutta ne miehet, jotka olivat käyneet hänen kanssaan siellä, sanoivat: "Emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi."

33. Niin he saattoivat israelilaisten keskuudessa pahaan huutoon sen maan, jota olivat olleet vakoilemassa, sanoessaan: "Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa; ja kaikki kansa, jota me siellä näimme, oli kookasta väkeä.

34. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme."

4Moos.14:1-12, 19-24, 28-38        

Huonon lausunnon seuraus (epäuskon seuraus)

1. Silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön.

2. Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille: "Jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme kuolleet!

3. Ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi! Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin?" (Mikä epäusko!!!)

4. Ja he puhuivat toinen toiselleen: "Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin."

5. Silloin Mooses ja Aaron lankesivat kasvoilleen Israelin kansan koko seurakunnan eteen.

Joosua ja Kaaleb antoivat hyvän lausunnon (usko)

6. Mutta Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jotka olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa

7. ja puhuivat kaikelle israelilaisten seurakunnalle näin: "Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa.

8. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. (Tuo usko tuli Jumalalta kuuliaisille)

9. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan älkääkä pelätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä pelätkö."

Kansa ei pitänyt hyvistä uutisista, koska sillä ei ollut uskoa

10. Silloin koko seurakunta vaati heitä kivitettäviksi,

Jumala vihastui ja halusi tuhota koko Israelin kansan

mutta Herran Jumalan kirkkaus ilmestyi kaikille israelilaisille ilmestysmajassa.

11. Ja Herra Jumala sanoi Moosekselle: "Kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan eikä usko minuun, huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa?

12. Minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perin juurin, mutta sinusta minä teen suuremman ja väkevämmän kansan, kuin se on."

Mutta Moshe rukoili Jumalaa heidän puolestansa             

19. Anna siis anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi, niin kuin sinä ennenkin olet anteeksi antanut tälle kansalle, Egyptistä tänne saakka."

Jumala antoi anteeksi osalle heistä, mutta Hän ei antanut anteeksi niille, jotka toivat huonon sanoman eikä niille, jotka uskoivat huonoon sanomaan eivätkä luottaneet Jumalan Sanaan (lue myös Hebr.3:7-19)

20. Ja Herra Jumala vastasi: "Minä annan anteeksi, niin kuin sinä olet anonut.

21. Mutta niin totta kuin minä elän, ja niin totta kuin Herran kirkkaus on täyttävä kaiken maan:

22. ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet eivätkä ole kuulleet minun ääntäni,

23. ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoen lupasin heidän isillensä; ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä. (Siis vain kaksi Egyptistä lähteneistä pelastui)

24. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen.

28. Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra Jumala, aivan niin kuin te olette minulle puhuneet, niin minä teille teen (Näin toimii hengellinen sanomisen laki).

29. Tähän erämaahan kaatuvat teidän ruumiinne, teidän kaikkien, jotka olette katselmuksessa olleet, niin monta kuin teitä on kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, jotka olette napisseet minua vastaan.

30. Totisesti, te ette pääse siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa teille asumasijaksi, ei kukaan teistä, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika.

31. Mutta teidän lapsenne, joiden sanoitte joutuvan vihollisen saaliiksi, heidät minä vien sinne, ja he saavat tulla tuntemaan sen maan, jota te halveksitte.

Niinpä Jumala rankaisi heitä hyvin ankarasti heidän epäuskonsa tähden

32. (Jumala pyysi Mosheeta sanomaan kapinallisille:) ”Mutta teidän ruumiinne kaatuvat tähän erämaahan,

33. ja teidän lastenne täytyy harhailla paimentolaisina tässä erämaassa neljäkymmentä vuotta ja kärsiä teidän uskottomuutenne tähden, kunnes teidän ruumiinne ovat maatuneet tähän erämaahan.

34. Niin kuin te neljäkymmentä päivää vakoilitte maata, niin saatte nyt, päivä vuodeksi luettuna, neljäkymmentä vuotta kärsiä pahoista teoistanne ja tulla tuntemaan, mitä se on, että minä käännyn teistä pois.

35. Minä, Herra, olen puhunut. Totisesti, niin minä teen tälle häijylle kansalle, joka on käynyt kapinoimaan minua vastaan: he hukkuvat tähän erämaahan, tänne he kuolevat."

36. Mutta ne miehet, jotka Mooses oli lähettänyt maata vakoilemaan ja jotka palattuaan olivat saattaneet koko kansan napisemaan häntä vastaan, saattamalla sen maan pahaan huutoon,

 37. ne miehet, jotka olivat saattaneet sen maan pahaan huutoon, kuolivat äkkikuolemalla Herran edessä.

Joosua ja Kaaleb (uskovaiset)                                               

 38. Mutta Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jäivät eloon niistä miehistä, jotka olivat käyneet maata vakoilemassa.

 

 **************************************************************

Mooseksen lain totteleminen oli vaikeaa

Ihmiselle oli tosi vaikeaa selviytyä Vanhan Liiton ehtojen täyttämisestä. Vain harvat pystyivät siihen, koska Mooseksen laki ei ollut heidän sydämessään, vaan kirjoitettuna ohjeena, jota piti välillä lukea, että se pysyi muistissa. Kuninkaistakin monet tekivät laittomuutta, vain harvat halusivat sydämestään tehdä Jumalalle mieliksi.

Näin on kirjoitettu myös Uuden Liiton kirjoituksissa

Room.8:3-9

Sillä mikä (Mooseksen) laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että (Mooseksen) lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu.

Kiitos Jumalalle, että parempaa oli tulossa

Jumala ilmoitti uudesta liitosta profeettain kautta paljon ennen Messiaan syntymistä

Hesekiel 36:24-27

24. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.

25. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.

26. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

Jeremia 32:39-41

Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä.

40. Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu.

41. Ja minä iloitsen heistä, siitä että teen heille hyvää; minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani.

 

USKO TOTUUTEEN TUO TAKAISIN HARMONIAN

UUSI LIITTO – PAREMMAT LUPAUKSET

Toinen ihminen, Jeshua, on Jumalan kuva Hän on myös Tie ja Totuus ja Elämä

Vähän vajaa 1980 vuotta sitten Jumala antoi uuden, ainutlaatuisen mahdollisuuden ihmiselle päästä takaisin hengenyhteyteen Jumalan kanssa Jumalan antaman uhrin avulla. Tuo uhri oli Hänen Poikansa, Toinen Ihminen, Jeshua (1Kor.15:21, Room.5:12-21); puhdas ja täydellinen ihminen, joka antoi elämänsä meidän puolestamme rakkaudesta.

Näin oli ennustettu noin 800 vuotta ennen Messiaan syntymistä

Jesaja 53:1-4-6

1. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran Jumalan käsivarsi ilmoitetaan?

2. Hän kasvoi Jumalan edessä niin kuin vesa (Nasaret: Jes.11:1-, Sak.6:12-15)), niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut Hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme Hänet, mutta ei ollut Hänellä muotoa (Syvännön hepreankielisessä käännöksessä tässä kohtaa: ”ei ollut titteliä”), johon me olisimme mielistyneet.

 3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. (Golgatalla)

4. Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

 5. mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.

6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra Jumala heitti Hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

7. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

Ennustus toteutui Golgatalla

Matt.27:45-49

Jeshua kuoli ensin hengellisesti

45. Mutta kuudennesta hetkestä (klo 12) alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen (klo 15).

46. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeshua huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

Jumala oli heittänyt syntimme (tottelemattomuutemme) ja sairautemme Jeshuan päälle. Tämä meidän syntimme erotti Jeshuan Jumalasta hengellisesti. Toisin sanoen, Hengen yhteys Jeshuan ja Jumalan välillä katkesi. Siis Jeshua kuoli hengellisesti. Pimeyden joukot ympäröivät Jeshuan Golgatalla ja koko seudulla. Pimeyden joukoilla oli varmuus, että ne olivat voittaneet ja että enää ei Jeshua olisi esteenä pahalle.

47. Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Hän huutaa Eliasta." 48. Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda.49. Mutta muut sanoivat: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan."

Jeshua kuoli fyysisesti

50. Niin Jeshua taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

Koska Jeshua oli hengellisesti kuollut, pimeyden joukoilla oli valta viedä Hänen henki-ihmisensä sieluineen sinne, minne tänä päivänäkin syntinen ihminen joutuu menemään fyysisessä kuolemassa eli helvettiin. Tällaisessa tapauksessa viejänä ei ole valkeuden enkeli vaan pimeyden olento, nimeltään Kuolema. (Ihmisellä voi olla valheellisia näkyjä kerrottavaksi muille esimerkiksi vaikean leikkauksen aikana. Hänen kerrotaan olleen matkalla johonkin ihanaan vihreään paikkaan, mutta miksi hän sitten huusi kauhusta…? Se oli valhekuva tuotavaksi eläville, että muutkin uskoisivat, että ei tarvitse tehdä parannusta.)

Jumalalle kuuliaisia Jumalan lapsia ei kohtaa Kuolema. Heidät noutaa Valkeuden enkeli iankaikkiseksi elämäksi, koska Jeshua voitti helvetissä Kuoleman vallan. Mutta jotka eivät usko eivätkä tottele, eivät voi elää tässä voitossa.

Joh.11:25-26: Jeshua sanoi Martalle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. 26. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

Jumalan Henki poistui Jerusalemin temppelistä, Vanha Liitto oli päättymässä, Uusi Liitto oli alkamassa

51. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,

52. ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös.

53. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle.

54. Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika."

Jumalan Henki poistui Jerusalemin temppelistä, joka nyt menetti merkityksensä. Vanhan Liiton ihmiselle se oli ollut tärkein paikka, koska se oli pyhitetty Jumalan nimelle. Salomo rakensi sen alun perin, ja tässä on ote hänen rukouksestaan:

1Kun.8:27-30:

27. Mutta asuuko todella Jumala maan päällä? Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu; kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut!

28. Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Herra, minun Jumalani, niin että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee sinun edessäsi,

29. ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta sinä olet sanonut: 'Minun nimeni on asuva siellä', niin että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee.

30. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin rukous, jonka he rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä; kuule asuinpaikastasi, taivaasta, ja kun kuulet, niin anna anteeksi…

Jeshua oli aikaisemmin ilmoittanut tapaamalleen samarialaiselle naiselle, että Jerusalemin temppeli tulee menettämään merkityksensä:

Joh.4:21-24:

21. Jeshua sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.

22. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista (tarkemmin sanottuna: Pelastus on juutalaisen Jeshuan kautta).

23. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.

24. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Jeshua nousi kuolleista ensin hengellisesti

Joh.20:11-20

11. Mutta Mirjam (Maria) seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan

12. ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä, missä Jeshuan ruumis oli maannut.

13. Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet."

14. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeshuan siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeshua.

15. Jeshua sanoi hänelle: "Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?" Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet."

16. Jeshua sanoi hänelle: "Mirjam!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle heprean kielellä: "Rabbuuni!", se on: opettaja.

17. Jeshua sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö."

18. Mirjam, joka oli kotoisin Magdalasta, meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut.

Jumala herätti Jeshuan myös fyysisesti. Hän sai uuden ”ylösnousemusruumiin”

19. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeshua ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"

20. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.

Kun Mirjam näki Jeshuan ensimmäistä kertaa (jae 17), Jeshualla ei ollut fyysistä ruumista, vaan Hänen henki-ihmisensä ilmestyi Mirjamille. Tämäkin todistaa, että henki-ihmisemme, se sisäinen ihminen, on samannäköinen kuin fyysinen ruumiimme. Myöhemmin Jeshua ilmestyi fyysisessä ruumiissa, jota saattoi kosketella.

Tästä tapahtumasta on kirjoitettuna myös seuraavasti:

Hebr.9:11-14

Mutta kun Messias Jeshua tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Jeshuuan veri, Hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

 

Hengellisen temppelin peruskivi ja kulmakivi perustettiin happamattoman leivän juhlan viimeisenä päivänä, ennen päivän koittamista niin kuin oli kirjoitettu.

Ps.118:22

22. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.

23. Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.

Jes.8:14

Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille.

1Piet.2:6-8

6. Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva (ei pakene)."

7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"

8. ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.

9. Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

Seuraavana helluntaina alkoi hengellisen temppelin rakentaminen

Näin oli ennustettu

Sak.6:12-15

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, Mies nimeltä Vesa (Nasaret)! Omalta pohjaltansa Hän on kasvava, ja Hän on rakentava Herran temppelin.

13. Herran temppelin Hän on rakentava, ja valtasuuruutta Hän on kantava, ja Hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; Hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä.

 14. Ja kruunu on oleva muistona Herran temppelissä Helemistä ja Tobiasta ja Jedajasta ja Sefanjan pojan suosiollisuudesta.

15. Ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppeliä. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran, teidän Jumalanne, ääntä."

Miika 5:3-4

2. Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

3. Sen tähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt (Jes.7:14); silloin jäljellejääneet hänen veljistänsä palajavat israelilaisten luokse.

4. Ja Hän on astuva esiin ja kaitseva Herran (Jumalan) voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on Hän oleva suuri hamaan maan ääriin saakka. 5. Ja Hän on oleva rauha…

Hengellisen Jumalan temppelin rakentaminen alkoi

Ap.t.2:1-4

1. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.

2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.

3. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle.

4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä (Jumalan Hyvällä Hengellä) täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Jeshua lunasti iankaikkisen elämän meille, jotka uskomme, koska Jumala herätti Hänet kuolleista hengellisesti helvetissä ja sitten myös fyysisesti. (Ef.4:9, Joona 2, Ps.88, Ps.16)

Nyt jokainen, joka uskoo Hänen nimeensä ja siihen, mitä tapahtui meidän edestämme Golgatalla, voi uudesti syntyä Jumalan Hengestä ja pelastua. Jumala on luvannut olla kanssamme Jeshuan nimen kautta. Kiitos Jumalalle! ( Jes.7:14, Matt. 1:23)

(Olen saanut kaksi kertaa saanut nähdä Pyhän Hengen humahduksen. Molemmilla kerroilla tapahtuma oli helluntaina, ei gregoriaanisen kalenterin mukaisena päivänä, vaan Jumalan kalenterin mukaisesti. Ensimmäinen tapahtui Anne-Marin, Heikin ja minun nähteni, josta osan näkivät myös naapurimme. Se tapahtui vuonna 1984 Ylöjärvellä. Toinen tapahtui 1997 Siikaisissa koko yhteisömme nähden.)

Uuden liiton ehtona on usko Pelastajamme Jeshuan nimeen ja kuuliaisuus Sanalle, jonka Jumala on puhunut Jeshuan kautta

Joh.12: 46-50: Jeshua sanoi:

46. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

47. Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.

48. Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

49. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.

50. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut."

Joh.3:17-18

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

Joh.20:31

31. mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeshua on Jumalan Voideltu (Messias), ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

1Joh.5:2-3

1.Jokainen, joka uskoo, että Jeshua on Jumalan Voideltu (Messias), on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.

2. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.

3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

 4. sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.

Jeshua sanoi:

Joh.15:10

10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.

**************************************************************

Voitollinen Elämä Jumalan kanssa Jeshuan nimen kautta on tarjolla, mutta se ei ole kelvannut kovin monelle, ja siksi Jumalan viha on vielä monen päällä:

Joh.3:36 (vuoden 1992 käännös)

36. Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään (jumalista, yliluonnollista) elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.

 

TOINEN SUURI PETOS

Jumalan vastustaja väärensi Jumalan Pojan nimen. Tosin juutalaisten Raamatuissa oikea nimi on ollut koko ajan, mutta kristityillä on aina ollut väärä nimi. Kiitos Jumalalle, että vihdoin uskoon tulleet juutalaiset ovat paljastaneet valheen ja olemme saaneet tietää totuuden.

Väärentämisen alku oli seuraavasti

Eksytys

Noin 100-200 vuotta Jeshuan syntymisen jälkeen, kun kaikki itseään uskovaisina pitävät eivät enää vaeltaneet vakaasti Jumalan Sanan mukaan, niin eräät vainoa pelkääväiset ei-juutalaiset käännynnäiset (tosiuskovaiset eivät pakene eivätkä pelkää muuta kuin Jumalaa) keksivät salakielen, jossa oli kalasymboli. Salasana oli kreikankielinen kalaa tarkoittava sana "ICHTHYS", joka muodostui seuraavien sanojen alkukirjaimista: Iosos Christos, Theu Yios, Soter. Se on suomen kielelle muutettuna: Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Pelastaja. Tästäkin näemme, että Jeesus-nimi ei ole suomeksi Pelastaja. Kristus (Christos) -sana tulee kreikkalaisesta sanasta Crio, joka tarkoittaa pinnallista sivelyä, niin kuin sivellään voita leivän päälle. Se ei merkitse samaa kuin sana Messias (Ha´Maschiah), joka on suomeksi "Herran Voideltu" eli "Jumalan Voideltu". Jumalan Voideltu Jeshua Ha´Maschiah oli täynnä Jumalan Henkeä eikä se ollut vain jotain pintasivelyä. Sanat Theu Yios ovat suomeksi Jumalan Poika. "Soter"-sana on suomeksi "Pelastaja" ja hepreaksi "Jeshua".

Jeshua-nimessä on voima Jumalalta

Jeshua (Jeshuua) on Jumalan Pojan alkuperäinen nimi (ääntämisen mukainen kirjoitusasu hepreasta: -sh- on suhu-äänne, joka voidaan merkitä myös -š eli Ješua (Ješuua). Sana "Jeshua" on suomeksi "Pelastaja". Jumalan Poika syntyi juutalaiseen kotiin neitseellisen syntymisen kautta (Matt.1:18-23, Luuk.1:26-35, Luuk.2:1-20).

Jumala korotti  Jeshua-nimen korkeimmaksi nimeksi taivaissa, maan päällä ja maan alla. Ja jokainen muu nimi on sille alamainen (Fil.2:9-11, Ef.1:19-23).

Room.1:3-5

3.hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä

4. ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa – Jeshuasta Messiaasta, meidän Herrastamme,

 5. jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,..

Ap.t.4:12

Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

Room.10:13

Sillä "jokainen, joka huutaa avuksensa Jumalan nimeä, pelastuu".

Juutalaisten pyhä kieli oli heprea. He kyllä osasivat myös arameaa, mutta Jumalan mielestä heidän tuli säilyttää polvesta polveen heprean kieli. Nyt ymmärrän, miksi. Siksi, että totuus Jumalan nimestä säilyisi. Näin on kirjoitettu

Jes.36:11

Niin Eljakim, Sebna ja Jooah sanoivat Rabsakelle: "Puhu palvelijoillesi aramin kieltä (aramea), sillä me ymmärrämme sitä; älä puhu meille juudan kieltä (hepreaa) kansan kuullen, joka on muurilla."

Neh.13:23-25

Siihen aikaan minä näin myös juutalaisia, jotka olivat naineet asdodilaisia, ammonilaisia ja mooabilaisia vaimoja.

Ja heidän lapsistaan puolet puhuivat asdodin kieltä tai jonkun muun kansan kieltä, eivätkä osanneet puhua juudan kieltä (hepreaa),

Silloin minä nuhtelin heitä ja kirosin heidät, jopa löin muutamia heistä ja revin heitä parrasta...

Jumala antoi Sanansa juutalaisille hepreaksi (ei kreikaksi, ei latinaksi, ei englanniksi, ei suomeksi, ei edes arameaksi, vaikka Jumalan Poika osasikin sitä). Jumala käski Joosefia antamaan Jumalan nimen (eli Jeshua, suomeksi Pelastaja, Vapahtaja, Pelastus) Pojalleen, niin kuin Hän oli ilmoittanut profeettojensa kautta:

Jes.7:14, Matt:1:23

Sen tähden Jumala itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää Pojan ja antaa Hänelle nimen, jossa Jumala on meidän kanssamme

Miika 5:3

Ja Hän on astuva esiin ja kaitseva Jumalan voimassa, Jumalansa nimen valtasuuruudessa.

ja niin kuin Jeshua itsekin ilmoitti:

Joh.5:43

Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. (Hebr.1:4, Joh.17:6, 11, 12)

Jumala oli Israelin kansan Pelastaja, Jeshua (Jer.32:20, Hes.20:14, Jes.49:26, Jes.45:15, Luuk.1:47, 2Sam.22:2, Jes.43:3, 11), joka oli pelastanut kansansa Egyptin orjuudesta ja monista muista tukalista tilanteista. Hepreankielisessä Vanhassa Testamentissa Jeshuan nimi on mainittu yli sata kertaa. Jumala antoi pelastustehtävän Pojalleen. Jo nimi kertoo tehtävästä:

Matt.1:21

"...ja sinun on annettava nimi Jeshua, sillä Hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.

Väärä nimi tuli yleisesti hyväksytyksi 300-luvulla Roomassa

Rooman keisareilla oli ongelmia pitää eri kansallisuudet tyytyväisinä suuressa keisarikunnassaan. Keisari Konstantinus Suuri oli varsin älykäs. Hän keksi koota vaikuttavimmat uskonnot yhdeksi massauskonnoksi. Ja Rooman piispa hyväksyi sen ja siksi siitä tuli yleisesti hyväksytty. Tähän "uskontoon"  sulautettiin ympärillä olleiden kansojen pakanauskontoja, muun muassa auringonjumalan palvontamenoja (mm. sunnuntai, Sunday = auringonjumalan päivä), Mitra-kulttimenoja (sakramentit); toisin sanoen, babylonialaisia, kreikkalaisia ja roomalaisia epäjumalanpalvelustapoja. Myöhemmin muitakin.

 

 

TÄMÄ VAIKUTTAA TÄNÄ PÄIVÄNÄ LÄHES KAIKESSA IHMISEN ELÄMÄSSÄ SUURIMMASSA OSASSA MAAPALLOA, ja vain siksi, että olemme olleet liian ylpeitä tarkistamaan oppimme Jumalan Sanalla, jonka Herramme ja Vapahtajamme ilmoitti opetuslapsilleen ja joka on jokaisen halukkaan luettavissa Raamatun evankeliumeissa. Usko väärään nimeen on saanut monet uskomaan valheisiin ja on muodostunut monenlaisia niin kutsuttuja lahkoja (Sananl.18:1)

Tottelemattomuuden seuraukset on nähtävissä

IHMINEN ON PILANNUT MELKEIN KAIKEN HYVÄN JA KAUNIIN MAAN PÄÄLTÄ JA ON TEHNYT SITÄ AINA TÄHÄN PÄIVÄÄN ASTI. TUHOA ON VAIKEA SAADA ENÄÄ KORJATTUA; ILMAN JUMALAN APUA MAHDOTONTA.

Koska ihmiset (aikoinaan itse olin mukana) ovat rikkoneet Jumalan lait, muuttaneet Jumalan käskyt, rikkoneet iankaikkisen liiton, jonka Jumala oli solminut ihmisen kanssa, niin maa, maaperä, ruoka, ilma ja vesi on pilattu kemikaaleilla, hormoneilla, myrkyillä ja väärillä menetelmillä puhumattakaan siitä, mitä geenimanipulointi on aiheuttanut ja vielä aiheuttaa ja otsonikerros on niin ohentunut, että päästää vaarallista UV-säteilyä terveysriskiksi lähes koko maapallon alueella. Entä sitten ydinvoimalat, joiden jäte on tappavaa vielä 5000 vuoden päästä ja jolle ei ole keksitty varmaa säilytyskeinoa vieläkään, ja jonka radioaktiivinen säteily esimerkiksi Tshernobylin onnettomuuden kautta on jo aiheuttanut liian paljon kuolemantapauksia syövän kautta.

 Olemme tulleet jo tilanteeseen, jolloin mehiläiset ovat katoamassa; nuo tärkeät pölyttäjät, joiden tärkeydestä joku tiedemies on sanonut, että jos mehiläiset loppuvat, maapallon elinaika on neljä vuotta! Lisäksi vesivirrat nousevat, kun napa- ja mannerjäätiköt sulavat. Tilan puute uhkaa, kun alavat merenrannat joutuvat veden valtaan, ja niin edelleen… Kerskakulutus jatkuu, vaikka maapallomme ei kestä sitä. Entä sitten ihminen itse tämän kaiken keskellä?

Suuri osa lapsista joutuu syömään psyykelääkkeitä. Muutama vuosi sitten määrä oli 25 % koululaisista. Miksi? Suuri määrä lapsia ja aikuisia pelaa väkivaltaisia roolipelejä. Sivuillamme on niistä varoitus ja joku kirjoitti minulle, että sehän estää väkivaltaa, kun ihminen saa purkaa aggressioitaan ”leikkisotaan”.

Miten se todellisuudessa on? Jokelan koulun ampumakohtaus 7.11.2007 on tästäkin karmea esimerkki. Lapset ja aikuiset katsovat, salaa tai sallitusti, siveettömiä ja väkivaltaisia ohjelmia televisiosta ja netin kautta. Ne, jotka samaistuvat roolihenkilöihinsä, ovat ympäristölle vaarallisia. Sekin on ekoepätasapainoa.

 

Ulkomailla on tieto, että Suomi on maailman koulutetuin maa. Mutta mikä on todellisuus? Opetusohjelmat ovat loistavia ja tietoa ja tiedettä on tulvillaan, mutta mikä on vastaanottajien kyky ottaa vastaan? Jo vuosien ajan on ollut tilanne, että kouluissa on vähän kiitettäviä oppilaita (näin on ollut ennenkin) ja paljon huonoja oppilaita eli niitä, jotka eivät lue läksyjään eivätkä tee tehtäviään. Näin ei ollut silloin, kun itse kävin koulua.  Keskitaso puuttuu. Ennen suurin osa oli keskitason oppilaita. Todistusten perusteella menee hyvin, mutta… Miksi koululainen, joka ei avaa kirjojansa eikä ole kokeissa mukana, voi saada arvosanaksi seitsemän? Miksi on liian suuret vaatimukset opetussuunnitelmissa? Miksi ei ole mahdollisuutta kokea onnistumisia? Entä mikä on kunnianhimoisten aikuisten perintö lapsille; mikä on se todellinen hinta?  

Voi, kunpa ymmärrettäisiin, että Jumala loi kaiken hyväksi ja säilymään. Ihminen on omassa viisaudessaan ja ollessaan samaa mieltä Jumalan vastustajan kanssa onnistunut pilaamaan ja tuhoamaan melkein kaiken hyvän, sillä tuo vastustaja, varas, ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Jeshua tuli, että olisi elämä ja yltäkylläisyys (Joh.10:10). Olemalla samaa mieltä kuin taivaan Isä kaikki voisi tulla hyväksi. Mutta…kuka haluaa?

Näin on kirjoitettu

Jes. 24: 3-6  

3. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.

4. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.

5. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.

6. Sen tähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat (ohentunut otsonikerros), ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

 

Mutta

Jumala on hyvä

Jumala on auttanut ihmisiä monta kertaa, ja Hän on etsinyt miehiä ja naisia, jotka haluaisivat tehdä Hänen tahtonsa ja jotka luottaisivat Häneen. Hän on halunnut saada oman kansan, joka rakastaisi Häntä ja pelkäisi ja kunnioittaisi Häntä Jumalana ja Luojana totellen Häntä, jotta Hän voisi pitää hyvää huolta kansastaan ja antaa iankaikkisen elämän sille. Hän vetää tänäkin päivänä ihmisiä hyvyydellään parannukseen antaakseen iankaikkisen elämän jokaiselle, joka uskoo niin, että on valmis luopumaan oman tahdon tekemisestä ja haluaa kulkea Jumalan edeltä valmistamissa hyvissä teoissa (Ef.2:1-10).

Katsoessamme pitkälle historiaan voimme huomata, että vain hyvin harva ihminen oli pysynyt luottamuksessa Jumalaan eli Hänelle kuuliaisena. Jumala valitsi Israelin kansan tekemään hänen tahtonsa. Jopa heistä suurin osa vaipui epäuskoon tottelemattomuutensa vuoksi, ja niin Israelin kansa menetti erikoisasemansa Jumalan edessä. Poikkeuksia oli; muutamat pysyivät vanhurskaina, koska he eivät rikkoneet Jumalaa vastaan. Epäuskoisten ja tottelemattomien on tehtävä parannus ja otettava vastaan totuus Jeshuan kautta pelastuakseen.

Ei ole hyvä, että Israelilaiset/juutalaiset ovat antaneet Jumalan nimen, jonka Jumala antoi Pojalleen, pilkattavaksi ei-juutalaisten keskuudessa. Uskon kuitenkin, että Jumala antaa anteeksi jokaiselle, joka nöyrtyy koko sydämestään etsimään Jumalaa ja Hänen vanhurskauttaan, eli sitä mikä Jumalan mielestä on oikein ja hyvää ja tekemään sen mukaan. (Room. 2:24, Jes 52:5-6, 5Moos.31:22-29; 28:62-68; 18:9-22)

Miksi se on suuri petos?

A. Jumala ilmoitti profeetta Jesajan kautta noin 800 vuotta ennen Messiaan syntymistä näin:

Jes.7:14, Matt.1:23

14. Sen tähden Herra (Jumala) itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Immanuel on suomeksi ”Jumala meidän kanssamme”.   

Jumala ilmoitti, että tulee olemaan Hän, jolla on sellainen nimi, jonka kanssa Jumala on luvannut olla meidän kanssamme.

Jumalan vastustaja ei ole halunnut ei-juutalaisten tietävän tätä nimeä. Se on käyttänyt hyväkseen ihmisen ylpeyttä ja muodollista uskonnollisuutta ja sai petoksen kautta ihmiset uskomaan väärennettyyn nimen, jonka kautta Jumala ei ollut luvannut olla ihmisen kanssa.

Kiitos Jumalalle, että Hän on ollut pitkämielinen ja sietänyt ihmisten tietämättömyyttä, mutta Hän on ilmoittanut myös, että kaikkien ihmisten kaikkialla olisi tehtävä parannus:

B. Väärän nimen käyttäminen ei ole mahdollistanut ihmisen kasvua Jumalan tuntemisessa eikä kasvua pelastuksessa, vaan ihminen on jäänyt ikään kuin ristin juurelle nyyhkimään surkeuttaan, sitä, että hän on armosta pelastettu syntinen, joka pysyy syntisenä.

Hän ei ole saanut Jumalalta uskoa ja kykyä ymmärtää, että hän on armosta pelastettu, mutta ei enää syntinen ja Jumalan vihollinen, vaan vanhurskas, joka tehdessään Jeshuuan sanojen mukaan on Jeshuan ja siten myös Jumalan ystävä, jolle Jumala haluaa antaa hyvää ja johdattaa Sanan ja Hyvän Henkensä kautta Ja Henkensä voimassa rakkaudessa ja Jumalan pelossa kaikkeen totuuteen ja pääsemään eräänä päivänä Isän valtakuntaan (Room.5:9-10, Ef.2:1-10).

Ilman uskoa hän ei ole voinut olla kuuliainen eikä siksi voinut ymmärtää, että kuuliaiselle kuuluu yhtä hyvin kuin, että Jumala antaa anteeksi tottelemattomuudet (synti) Jeshuan veren kautta, niin myös Jeshuan haavojen kautta saamme olla parannettuja. Kun on usko ja kuuliaisuus, silloin tietää, että saa erehdykset anteeksi ja että ei jää sairaaksi.

Jumala koettelee uskon. Uskovainen kestää sen ja kasvaa uskossa kärsivällisyyden kautta täyteen määrään. Älkäämme olko epäuskoisia pelkureita, vaan olkaamme todellisia uskovaisia – kaikissa olosuhteissa. Olosuhteet voivat näyttää monenlaisilta, mutta kun Jumala on koetellut ja nähnyt, että uskomme on todellista eikä pelkkää luulemista, uskomme tuo näkyviin Jumalan lupaukset.

Seuraavana hyvin mielenkiintoinen tapahtuma uskosta ja epäuskosta:

Matt.14:22-36

Kun opetuslapset näkivät Hänen (Jeshuuan) kävelevän järven päällä, pelästyivät he ja sanoivat: "Se on aave (henkiolento)", ja huusivat pelosta. Mutta Jeshua puhutteli heitä kohta ja sanoi: "Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää pelätkö." Pietari vastasi hänelle ja sanoi: "Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten." Hän sanoi: "Tule." Ja Simon Keefa (Pietari) astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeshuuan tykö. Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän pelästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: "Herra, auta minua." Niin Jeshua kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: "Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?" Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. Niin veneessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika."

Luottakaamme Jumalaan, älkäämme pelätkö muuta kuin Jumalaa!

Hebr.11:6

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Niin siis

Ap.t.17:30 (vuoden 1992 käännös)

30. "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen.

31. Hän on näet määrännyt päivän, jona Hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka Hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä Hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista."   

NYT                                                                 

Mutta nyt, kun olemme tehneet parannuksen rakkaudesta Jumalaan ja totuuteen, saamme iloita todellisesta Pelastajan nimestä ja kasvaa pelastuksessa täyteen aikuisuuteen.

Nyt on viimeinen aika. Vaarallinen aika, koska väärää oppia pidetään oikeana hyvin laajalti. Totuuden väärentäminen alkoi heti Jeshuan hautaamisen jälkeen (Matt.27:11-15, 2Tim.3:1-5) ja eikä se ole lakannut.

Jeshua sanoi:

Joh.10:10

Varas (Jumalan vastustaja, saatana) ei ole tullut muuta kuin varastamaan tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

 

YKSI KANSA, YKSI PAIMEN

Jumala pelasti Israelilaiset Egyptin orjuudesta. Jeshuan lunastustyö koskee myös muita, jotka antavat elämänsä Jumalalle Jeshuan, Hyvän Paimenen, johdatettavaksi. Silti on kysymyksessä vain yksi Jumalan kansa, johon kuuluu Jumalan hengellisesti herättämät Jumalan lapset ovatpa he alkuisin mistä kansasta, kansanheimosta tai rodusta tahansa, tai vaikka he olisivat olleet uskomukseltaan ateisteja tai jonkin uskonnollisen järjestön, järjestelmän tai uskontokunnan jäseniä tai jotain muuta. Jumalan kansalla (yksi) on yksi paimen, Jeshua Messias (Ha´Machiah).

Joh.10:16 Jeshua sanoi:

16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.

Ef.4:1-32, tässä 11-16 (vuoden 1992 käännös)

11. Hän (Jumala) antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat,

12. varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet (yksi Jumalan kansa: iso yhteisö, joka koostuu paikallisista yhteisöistä) palvelutyöhön, Jeshuan ruumiin rakentamiseen.

13. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon (Joh.7:38, Jeshua sanoi: Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo,…)  ja Jumalan Pojan tuntemiseen (Sananl.30:1-6) ja niin saavutamme aikuisuuden, Jumalan Voidellun Jeshuan täyteyttä vastaavan kypsyyden (Joh.20:30, Joh.17, 1Joh.2:5-6).

 14. silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita.

15. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Jumalan Voideltuun Jeshuuaan, Häneen, joka on pää.

16. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa (Ef.1:15-23).

Tällä ruumiilla (yksi seurakunta) on yksi ohjekirja, joka on Raamattu ja erikoisesti evankeliumit.

Kun tämä yhteenliittymä on valmis, seurakuntalaiset ovat puhtaita, Jeshuan verellä puhdistettuja, kuuliaisia, Jumalan voimassa toimivia, Jumalalle uskollisia uskovaisia. He ovat luopuneet vääristä opeista ja perinnäissäännöistä. Kaikki se, mikä ei ole Jumalan istuttamaa sydämiimme, on kitketty pois, ja sydämemme on hyvä maaperä tuottamaan hedelmää Jumalalle (kylväjävertaus). Jäljellä on yksi usko Jumalaan Raamatun tavalla.

 

ODOTAMME

Ilosanoman täyttymystä; ennalleen asetusta

Jumalan Poika, ihmisen Poika, Toinen Ihminen, Herra Jeshua, Jumalan Voideltu teki kaiken meidän edestämme, jotta me pystyisimme luopumaan Jumalan vastustajan palvelemisesta ja itselleen elämisen halusta ja voisimme alkaa palvella elävää Jumalaa.

Ja vieläkin enemmän: Jumala on antanut meille mahdollisuuden Poikansa sovitustyön ja sovintoveren kautta saada takaisin se alussa ollut hyvä asema Jumalan edessä. Nyt meidän on näytettävä Jumalalle, että olemme arvolliset siihen. Me voimme osoittaa Jumalalle uskomme ja uskollisuutemme joka päivä jokaisessa tilanteessa ja koetuksessa: (Hebr.11:6, 1Keefa (Pietari) 1:1-9!, Hebr.10:35-39, Jaak.1:2-27, Jaak.2)

Jo nyt lupaus kuuluu myös näin

Joh.15:7 Jeshua sanoi:

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

 

Mark.10:28-31

28. Niin Pietari (Simon Keefas) rupesi puhumaan sanoen hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua."

29. Jeshua sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai puolisosta tai lapsista tai pelloista,

30. ja joka ei saisi satakertaisesti (= täydellisesti): nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja puolisoa, lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää.

31. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi."

 

Matt.7:13-14

13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

 

SILLÄ

 

Matt.13:41-43                                                                   

41. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat Hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,

42. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

43. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.

 

Ilm.22:14

14. Autuaat (onnelliset) ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin (Jumalan turvapaikkaan)!

 

 

Olkaamme siis sitkeitä etsimään, mikä Jumalan tahto on, ja tekemään sen mukaan, niin löydämme portin ja sitten astukaamme portista sisään.

Jumalan kanssa kaikki on mahdollista

Älkäämme pelätkö pahaa, pelätkäämme Jumalaa kaiken Luojaa ja luottakaamme täysillä Häneen

 

Rakkaudesta Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, kaiken Luojaan, taivaalliseen Isäämme

Jeshuan nimessä

Anneli