<<Paluu Raamatun tietous etusivulle

Tammikuu 2001


 

"Jo on aika unesta nousta"

Jes. 24:1-6

1. Katso, Herra (Jumala) tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat, 2. Ja niin kuin kansan käy, niin papinkin, niin kuin orjan, niin hänen herransa, niin kuin orjattaren, niin hänen emäntänsä, niin kuin ostajan, niin myyjän, niin kuin lainanottoaan, niin lainanantajan, niin kuin velallisen, niin velkojankin, 3. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään, Sillä Jumala on tämän sanan puhunut. 4. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät, 5. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton, 6. Sen tähden kirous kaivaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Tämä ennustus on kirjoitettu ja tuhansia vuosia sitten. Mutta kuinka paljon samankaltaisuutta löytyykään näistä jakeista tähän päivään verraten. Pelkästään jo lause: "Maa on saastunut asukkaittensa alla.", kuvaa hyvin tätä päivää. Kun ajatellaan meriä, jokia, järviä ja maaperää huomataan niiden todellakin olevan saastuneita. Entä ihmiset? Maailmassa on pahoja tauteja, nälänhätää, mielisairautta, ahdistusta pelkoa ja tuskaa. Toki maailmassa on  myös hyvinvointia, terveyttä ja ylellisyyttä: loistokasta elämää. Kuitenkin kaiken sen takana piilee pelko ja kauhu, kauhu tulevasta. Miksi tuntuu siltä kuin koko planeettamme huojuisi ja horjuisi? Onhan maapallolla kuitenkin paljon hyvää ja "hyviä" ihmisiä, jotka elävät siveästi, antavat varojansa hyväntekeväisyyteen, eivät käytä huumeita ja alkoholiakin vain "kohtuudella"... Onko siinä kaikki? Jumalan näkökulmasta katsottuna se kaikki on tyhjää, kuin tuulen henkäys, joka haihtuu näkymättömiin. Jumala odottaa, että olemme Hänelle kuuliaisia, teemme Hänen tahtonsa ja että elämme Hänelle, emme itsellemme. Se ei tarkoita sitä, että meillä olisi joku kaava, jonka mukaan teemme, vaan jumalisen elämän tulee sisältyä meihin ja olla kaiken aikaa meissä.

Miika 6: 8

8, Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Jumala sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?

Minkä tähden ihmiset sitten kärsivät? 

Jumalan Sanasta löytyy tähänkin vastaus: ihmiset kärsivät omasta syystänsä, sillä he ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan.

Sef. 1:14-18

14. Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti, Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat. 15. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä, 16. pasuunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan, 17. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niin kuin tomu, ja heidän elinnesteensä niin kuin saasta.18. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: Hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, Hän tekee kaikista maan asukkaista.

Jes. 24: 5-6

5, Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. 6. Sen tähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät, sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Hes. 7: 6-19

16. Ja jos heitä joitakin pelastuu ja pääsee pakoon, ovat he vuorilla kuin laaksojen kyyhkyset, ja he vaikertelevat kaikki, syntiänsä kukin. 17. Kaikki kädet herpoavat, kaikki polvet käyvät veltoiksi kuin vesi. 18. He kääriytyvät säkkeihin, heidät peittää vavistus, kaikilla kasvoilla on häpeä, ja kaikki päät ovat paljaiksi ajellut. 19. Hopeansa he viskaavat kaduille, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä vatsaansa täytä, - sillä siitä tuli heille kompastus syntiin.

Meidän tulee siis nöyrtyä Jumalan edessä, tehdä parannus ja huutaa Jumalalta armoa ja anteeksiantamusta pelastuaksemme tulevalta ahdistukselta. Jumala on hyvä eikä Hän tahdo, että kukaan ihminen joutuu kadotukseen. Mutta Jumala on myös antanut ehdot, joita ihmisen tulisi noudattaa pelastuakseen kaikesta pahasta

Mitä meidän pitää tekemän, että iankaikkisen elämän perisimme?

Jes. l: 16-20

16. Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. 17. Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. 18. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivaikeiksi, vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. 19. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä; 20. mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.

Sef. 2: 1-3

1. Menkää itseenne, kootkaa ajatuksenne, te häpeämätön kansa, 2 ennen kuin neuvopäätös on synnyttänyt - päivä kiitää pois kuin akanat - ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä.3. Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä (että) te saatte suojan Herran vihan päivänä.

Jer. 3: 22

22. Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne, "Katso, me tulemme sinun tykösi, sillä sinä olet Herra, meidän Jumalamme.

Siinä se vastaus tulikin; etsiä koko sydämisesti Jumalaa, ja tehdä nöyrästi sitä mikä on Hänelle otollista. Kun me näin kasvamme puhdistuen Jumalan tuntemisessa ja Hänen tahtonsa tekemisessä, pelastumme Jeshuuan lunastustyön kautta tulevista ahdistuksista.

Siis olkaamme kestäviä uskossa ja tarkatkaamme vaellustamme Jumalan Sanan valossa!

1Tess.1:2-4, 9-10

 2. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta 3. me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeshuuaan Messiaaseen..

9. ...kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa 10. ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeshuuaa, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. 

Nyt on todellakin paha aika 

Jumalan vastustaja, pimeyden ruhtinas, etsii kaiken aikaa, kenet se saisi petettyä seuraamaan itseänsä. Siispä meidän tulee todellakin puhdistaa itsemme ja nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, että Hän ajallansa meidät korottaisi. Silloin saamme turvata Jumalan antamiin ihaniin lupauksiin, jotka toteutuvat , kun vaellamme Jumalan rakkaudessa Jumalan Voidellun, Jeshuuan nimessä!

Room. 13.11-14

1. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. 12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä, Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. 13. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, 14. vaan pukekaa päällenne Herra Jeshuua Jumalan Voideltu, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

Siispä pukekaamme Jumalan koko sota-asu päällemme (Ef.6:1-18) ja täyttykäämme Jumalallisella rakkaudella (Room.5:1-5). Ottakaamme tarkka vaari vaelluksestamme ja rukoilkaamme Jumalalta voimaa paetaksemme kaikkea jumalattomuutta ja seisoaksemme Ihmisen Pojan edessä, kun Hän saapuu noutamaan kutsutut, valitut ja uskolliset! (Luuk.21:32, 34-36, Ilm.17:14)

Juha