PÄÄSIÄINEN JA HAPPAMATTOMAN LEIVÄN JUHLA:       

KAKSI PÄÄSIÄISTÄ, KAKSI PELASTUMISTA    

1. PELASTUMINEN EGYPTIN ORJUUDESTA

Jaakov (Jaakob) oli mennyt noin 3800 vuotta sitten Egyptiin, jonne Jumala oli edeltä johdattanut Joosefin auttajaksi nälänhädän aikana (1Moos.37-50). Jumala oli antanut Aavrahamin (Aabrahamin) kautta tiedon noin 200 vuotta aikaisemmin, että he olisivat kansana muukalaisuuden maassa sorrettavana 400 vuotta, mutta että he pääsisivät palaamaan takaisin luvattuun maahan neljännessä polvessa (1Moos.15:13-16). He olivat 430 vuotta Egyptissä. 30 vuotta oli siis ollut hyviä vuosia heidän sinne muuttaessaan, kun Joosef oli faaraon suosiossa. Vuosien varrella olot heikkenivät ja israelilaisia alettiin lopulta pitää orjatyössä ja heitä kohdeltiin väkivaltaisesti (2Moos.1), mutta he lisääntyivät niin, että heitä oli miljoonan paikkeilla heidän vapautuksensa aikaan, sillä yli kaksikymmenvuotisia sotakuntoisia miehiä oli yli 600 000 Egyptistä lähtijöiden joukossa (2Moos.1, 4Moos.1). Jumala vapautti kansansa Egyptistä Mošeen (Mooseksen) johdolla, ja Hän käski israelilaisia viettämään happamattoman leivän juhlaa Egyptistä vapautumisen muistoksi (2Moos.12-13, 3Moos.23) siihen asti, kunnes Jumala antoi uhrikaritsaksi oman Poikansa. Happamattoman leivän juhla oli vertauskuvana Ješuuan sovitustyötapahtumille.

Pelastuminen Egyptin orjuudesta oli valtava asia sekin (2Moos.2-14), mutta silti kansa ei ollut täydellisesti tyytyväinen pelastumiseensa, sillä he muistelivat matkan aikana useaan kertaan Egyptin lihapatoja ynnä muita herkkuja, jotka eivät olleet todellisuudessa heidän herkkujansa olleet pitkään aikaan. Tuskin oli aina ollut kunnollista ruokaakaan, sillä orjatyö oli kovaa. Eivät he arvostaneet pelastumista ja lopulta kävi niin, että vain kaksi Egyptistä lähteneistä, Joosua ja Kaaleb, sekä matkalla syntyneet lapset pääsivät luvattuun maahan (4Moos.12-14, 5Moos.1, 1Kor.10:1-12).

Jumalasta erossa oleva ihminen ei ole muuttunut kovinkaan paljon. Tyytymätön ja ylpeä hän on edelleen. Mutta Ješuuan lunastustyö antaa mahdollisuuden jopa napisijalle tulla kuuliaiseksi Jumalan lapseksi, kun Jumala kutsuu, ja ihminen vastaa kutsuun - sydämestään (Joh.7:37-39). "Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa" (1Tim.6:6).

Jumala oli määrännyt tarkan hetken ja myös tarkat ohjeet Egyptistä lähtemiselle

Ensin opettelemme Jumalan ilmoituksen mukaisen aikataulun verraten meidän viikkoomme sapatista sapattiin:

14. päivä      pe

                    la

ilta,      noin klo 18-06, pimeä aika

aamu,  noin klo 06-18, valoisa aika

  PÄÄSIÄINEN

1. Happamattoman leivän  päivä

15. päivä       la

                    su

ilta

aamu

”

2. Happamattoman leivän  päivä

16. päivä       su

                    ma

ilta

aamu

”

3. Happamattoman leivän  päivä

17. päivä       ma

     tiistai       ti

ilta

aamu

”

4. Happamattoman leivän  päivä

18. päivä      ti

                   ke

ilta

aamu

 

5. Happamattoman leivän   päivä

19. päivä      ke

                   to

ilta

aamu

”

6. Happamattoman leivän  päivä

20. päivä      to  

                   pe

ilta

aamu

”

7. Happamattoman leivän  päivä

21. päivä      pe

                    la

 

 

ilta

aamu, heilutuspäivä, josta laskettiin 7 koko sapattia (aamu + ilta) eli 50 päivää eteenpäin ja tultiin helluntaihin, joka on siis sapatinpäivänä, kalenterimme mukaan lauantaina (3Moos.23:15-21)

 ”  Sapatti-ilta

 

 

Huom! 

Vuoden 1642-käännös

 


Ja nyt tärkeät tapahtumat järjestyksessä:

10. päivä

2Moos.12: 2-3

"Jumala sanoi: "Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen.

Se on aabib (eli Nisan), joka vuonna 1997 todennäköisesti alkoi gregoriaanisen kalenterin mukaan 9.3. Ensimmäinen päivä alkaa, kun uuden kuun sirppi voidaan nähdä.

Tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti."

 

2Moos.12: 5

"Karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa."

 


14. päivän ilta

2Moos.12: 6-8

"Ja pitäkää se tallella 14. päivään tätä kuuta; silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärissä (eli kun 14. vuorokausi illasta alkoi)."

Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät.

Ja he syökööt lihan samana yönä; tulessa paistettuna, happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he sen syökööt."

 

2Moos.12: 10-14

"Älkääkä jättäkö siitä mitään huomenaamuksi; mutta jos jotakin siitä jäisi huomenaamuksi, niin polttakaa se tulessa."

Ja syökää se näin: kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne; ja syökää se kiiruusti. TÄMÄ ON PÄÄSIÄINEN (PESAH) HERRAN  JUMALAN KUNNIAKSI.

SILLÄ minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra.

Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne (pesah = mennä ohi. Pesah on pohjana sanalle "pääsiäinen"), eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata.

Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran (Jumalan) juhlana; sukupolvesta sukupolveen viettäkää sitä ikuisena säädöksenä (eli uuteen liittoon asti)."

 


Happamattoman leivän päivät 14. päivän illasta 21. päivän iltaan: sapatista sapattiin

2Moos.12: 15-18

"Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää; jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina taloistanne. Sillä jokainen, joka hapanta syö, ensimmäisestä päivästä seitsemänteen päivään asti, hävitettäköön Israelista (2Moos.12:39).

Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhä kokous ja samoin myös seitsemäntenä päivänä pyhä kokous. Mitään raskasta (1642-käännös) työtä älköön tehtäkö niinä päivinä; ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee ruuaksi, ainoastaan se valmistettakoon.

JA PITÄKÄÄ TÄTÄ HAPPAMATTOMAN LEIVÄN JUHLAA, SILLÄ juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkonne pois Egyptin maasta;...

Ensimmäisessä kuussa (aabib), kuukauden 14. päivänä, ehtoolla (sapatti-iltana), syökää happamatonta leipää, ja niin tehkää aina saman kuun 21. päivän ehtooseen (sapatti-iltaan) asti."

 


Tämä oli esikuvallista

Tämä oli esikuvallista, vaikka tapahtuikin fyysisesti (vajaa 3300 vuotta sitten). Jumala käski viettämään tällä samalla tavalla vuodesta vuoteen Egyptistä lähdön muistojuhlaa siihen asti, kunnes tapahtui jotakin niin valtavaa eräänä pääsiäisenä ja happamattoman leivän juhlan aikana, että ensimmäisen pääsiäisen tapahtumat himmenivät. Jumala pelasti kansansa hengellisen Egyptin eli maailman, maailman ruhtinaan sekä synnin ja turmeluksen orjuudesta Poikansa Ješuuan Messiaan sovitustyön kautta (Jer.23:6-8, 1Piet.1-2, 1Kor.10:1-23). Ješuua (Ješua, Jeshuua, Jeshua) on alkuperäinen, hepreankielinen, Jumalan antama nimi Pojalleen. Se on suomennettuna "Pelastaja", "Vapahtaja”.

2. PELASTUMINEN MAAILMAN RUHTINAAN JA SYNNIN ORJUUDESTA

Tämä pelastuminen tapahtui happamattoman leivän päivien aikana vajaat 2000 vuotta sitten seuraavasti:

14. päivänä ehtoolla eli pääsiäisenä, joka oli valvontayö Egyptistä lähtiessä

(sapatti-ilta, ensimmäinen sapatti)

Pääsiäislammas

Matt.26: 17-21

(Vanhan käännöksen mukaan) Mutta ensimmäisenä sapattina (Meidän käännöksessä sanotaan "ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä".) opetuslapset tulivat Ješuuan tykö ja sanoivat: "Mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi?"

Niin Hän sanoi: "Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle: ´Opettaja sanoo: Minun aikani on lähellä; sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa´." Ja opetuslapset tekivät, niin kuin Ješuua oli heitä käskenyt ja valmistivat pääsiäislampaan.

Ja kun ehtoo tuli, asettui Hän aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. Ja heidän syödessään Hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä on kavaltaja."

 


Herran ateria

Matt.26: 26-28

Ja heidän syödessään Ješuua otti leivän (happamattoman), siunasi ja mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini." (Lk.22:19): "Tehkää se minun muistokseni." Ja Hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi.

 


Getsemanessa

Matt.26: 36

Sitten Ješuua tuli heidän kanssaan Getsemane-nimiselle maatilalle; ja Hän sanoi opetuslapsillensa: "Istukaa tässä, sillä aikaa kun minä menen ja rukoilen tuolla."

 

Matt.26: 39

Ja Hän meni vähän edemmäksi, lankesi (kaatui) kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin Sinä." (Tämä antautumisrukous osoittaa, että Ješuua tiesi tarkalleen, mitä oli tapahtumassa ja osoittaa myös, että Hän teki sen vapaaehtoisesti (Mark.10:32-34.)

 

Hebr.5:7-9

Ja lihansa päivinä Hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin Hänen jumalanpelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä Hän kärsi, kuuliaisuuden, ja kun Hän oli täydelliseksi tullut, tuli Hän iankaikkisen autuuden (pelastuksen) aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat Hänelle kuuliaiset,...

 

Matt.26: 45-50

Sitten Hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Katso, hetki on lähellä, ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa lähtekäämme; katso, hän on lähellä, joka minut kavaltaa. "Ja katso, Hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä kahdestatoista, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä.

 

48. Ja se, joka kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen: ”Se, jolle minä suuta annan, hän se on; ottakaa hänet kiinni."

49. Ja kohta hän meni Ješuuan luo ja sanoi: "Terve, rabbi!" ja antoi hänelle suuta.

50. Niin Ješuua sanoi hänelle: "Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit?"  Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni.

51. Ja katso, eräs (Simon Keefa) niistä, jotka olivat Ješuuan kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa (Malkusta) ja sivalsi häneltä pois korvan.

52. Silloin Ješuua sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat.

53. Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä?

54. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?" 

55. Sillä hetkellä Ješuua sanoi joukolle: "Niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni.

56. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen."  (Ps.22, Ps.16, Ps.88, Jes.53, Joona 2) Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

 


Tapahtui yöllä


Ensin ylimmäisen papin Hannaan luo

Joh.18:12-14

13. ja veivät ensin Hannaan luo, sillä hän oli Kaifaan appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylimmäisenä pappina.

14. Ja Kaifas oli se, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut: "On hyödyllistä, että yksi ihminen kuolee kansan edestä."

Matt.26: 57-67

Ja Simon Keefa (Pietari) seurasi hiukan taaempana ylimmäisen papin pihaan asti: ja hän meni sinne ja istui palveliain joukkoon nähdäksensä, kuinka lopulta kävisi.

 

 Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Ješuua vastaan tappaakseen hänet, mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi, ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: ´Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa.´ (Joh.2:19-21:ssa on oikeat sanat.) Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi Hänelle: "Etkö vastaa..." Mutta Ješuua oli vaiti (Jes.53:7).

Niin ylimmäinen pappi sanoi Hänelle: "Minä vannotan Sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko Sinä Jumalan Voideltu (Messias), Jumalan Poika?" Ješuua sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan pilvien päällä."

Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt te kuulitte Hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on?" He vastasivat sanoen: "Hän on vikapää kuolemaan." Ja he sylkivät Häntä silmille ja löivät Häntä nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat Häntä poskelle...

 

Ylipappi Kaifaan luo

 

Joh.18:24

24. Niin Hannas lähetti hänet sidottuna ylimmäisen papin Kaifaan luo.

Matt.26:69-75

69. Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa. Ja hänen luoksensa tuli muuan palvelijatar ja sanoi: "Sinäkin olit Ješuuan, galilealaisen, seurassa."

70. Mutta hän kielsi kaikkien kuullen ja sanoi: "En ymmärrä, mitä sanot."

71. Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi sielläoleville: "Tämäkin oli Ješuuan, Nasaretilaisen, seurassa."

72. Ja taas hän kielsi valalla vannoen: "En tunne sitä miestä."

73. Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: "Totisesti, sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut."

74. Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan: "En tunne sitä miestä." Ja samassa lauloi kukko.

75. Niin Pietari muisti Ješuuan sanat, jotka hän oli sanonut: "Ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät." Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.

(Simon Keefa sai anteeksi. Hänellä vain ei ollut hämmennyksen takia ihan täyttä ymmärrystä, mitä tulisi tapahtumaan ja siksi hän kielsi tuntevansa Ješuuaa. Myöhemmin, kun hän sai uudistua Ješuuan sovitustyön ansiosta ja täyttyi Jumalan Hengen voimalla, hän oli rohkea Ješuuan todistaja. Mutta Juudas ei saanut anteeksi. Hän oli sydämeltään vilpillinen varas, joka rahan tähden kavalsi Mestarinsa, vaikka hän oli saanut seurata monta vuotta Ješuuan ihmeitä ja opetusta: Joh.12:4-6, Matt.27:3-5, Ap.t.1:16-20, Hebr.12:15-17).

___________________________________________________________________

14. päivän aamuna

eli ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, joka oli sapatin päivä, toinen sapatti

Ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa keskenään

Matt.27: 1

Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa Ješuuaa vastaan tappaaksensa hänet;

Ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja antoivat Hänet maaherran, Pilatuksen käsiin.


14. ja 18. päivän vaiheilla

(kalenterimme mukaan lauantaista keskiviikko aamuun) tapahtui mm. seuraavat asiat:

Pilatus kuulusteli

 

Lk.23: 4-6

Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä miehessä." Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: "Hän yllyttää kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti." Mutta kun Pilatus kuuli sen, kysyi hän, oliko mies galilealainen.

Ja saatuaan tietää Ješuuan olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti Hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa.

Kuulusteltavana Herodeksen luona

Lk.23: 11-12

Mutta Herodes joukkoineen kohteli Häntä halveksivasti ja pilkkasi Häntä; ja puettuaan Hänet loistavaan pukuun hän lähetti Hänet takaisin Pilatuksen eteen.

Pilatus kokosi ylipapit ja kansan

Mark.15: 6

Mutta juhlan aikana Pilatus tavallisesti päästi heille yhden vangin irti, sen, jota he anoivat.

 Lk.23: 9-11

Hän kysyi: "Tahdotteko, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?" Sillä hän tiesi, että ylipapit kateudesta olivat antaneet Hänet hänen käsiinsä. Mutta ylipapit kiihoittivat kansaa anomaan, että hän ennemmin päästäsi heille Bar-abban (suomeksi isän poika!!!).

Lk.23: 13

Niin he huusivat taas: "Paaluun (puuhun) naulitse Hänet!" (Gal.3:13)

Joh.19: 13-14 (päivällä klo 12.00)

Kun Pilatus kuuli nämä sanat (jotka jakeessa 12), antoi hän viedä Ješuuan ulos ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton, hepreaksi Gabbata. Ja oli kuudes hetki (klo 12.00).

Mark.15: 15-19

Ja kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, päästi hän heille Bar-abban, mutta Ješuuan hän ruoskitti ja luovutti naulittavaksi teloituspaaluun. Niin sotamiehet veivät hänet sisälle linnaan, se on palatsiin, ja kutsuivat siihen koko sotilasjoukon.

 Ja sotamiehet pukivat hänen yllensä purppuravaipan, väänsivät orjantappuroista kruunun ja panivat sen Hänen päähänsä ja rupesivat tervehtimään häntä: ”Terve, juutalaisten kuningas!” ja he löivät Häntä ruovolla, sylkivät Häntä ja laskeutuen polvilleen kumarsivat häntä. (KAMALAA!)

Jes.53: 7

Häntä piinattiin, ja Hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei Hän suutansa avannut.


18. päivän aamuna (keskiviikko)

Ješuua naulittiin teloituspaalulle Golgatalla noin klo 9.00 aamulla

Mark.15: 20-22

Ja kun he olivat Häntä pilkanneet, riisuivat he Häneltä purppuravaipan ja pukivat Hänet Hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he veivät Hänet pois, naulitakseen Hänet. Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin, kyreneläisen, joka tuli vainiolta, Aleksanterin ja Rufuksen isän, kantamaan hänen paaluansa.

 Ja he veivät Hänet paikalle, jonka nimi on Golgata (suomeksi "pääkallonpaikka").

 Mark.15: 24-25 (englannin kielinen, messiaaninen Uusi Testamentti)

Ja he naulitsivat Hänet teloituspaaluun ja jakoivat keskenään Hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin oli saava (Ps.22:19).

Oli kolmas hetki (klo 9.00), kun he Hänet naulitsivat

Naulitsemisesta ja sen merkityksestä on myös näin kirjoitettu

Gal.3.8-16

8. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi."

9. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.

10. Sillä kaikki, jotka perustautuvat (Mošeen/ Mooseksen) lain tekoihin (5Moos.29:1), ovat kirouksen alaisia (5Moos.27- 28); sillä kirjoitettu on (5Moos.27:6): "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna (Mooseksen) lain kirjassa, niin että hän sen tekee."

11. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä (Mooseksen) lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta."

12. Mutta (Mooseksen) laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä."

13. Jumalan Voideltu (Messias) on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu"(5Moos.21:22-23), että Aabrahamin siunaus tulisi Ješuuassa Jumalan Voidellussa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

15. Veljet (ja sisaret), minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä.

16. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Jumalan Voideltu (Messias). (1Moos.12:7,13:15, 15:5, 17:7-8,22:18, 24:7


Tärkeät hetket teloituspaalulla klo 12.00-15.00 ja vähän jälkeenpäin

Matt.27: 45

Mutta kuudennesta hetkestä alkaen (12.00) tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen (15.00).

 

Tämä tapahtui:

Pimeyden henkivallat saarsivat Ješuuan. Ne luulivat saaneensa voiton Jumalan Pojasta. Ne eivät tienneet, että se kaikki oli tarkkaa Jumalan ajoitusta ja suurta suunnitelmaa pelastaa kansansa pahan orjuudesta (Ps.22, Jes.53, Joh.1).

 Jesaja 53: 4-6

Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän (Ješuua) kantoi, meidän kipumme Jumala sälytti Hänen päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden, rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Jumala heitti Hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme (2Kor.5:21).

 Kol.2: 14

Ja Jumala Ješuuan kautta pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen (= Mošeen lain: 5Moos. 31:24-26, Ap.t.13:39), joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen Hän otti meidän tieltämme ja naulitsi teloituspaaluun.

Ješuua kuoli hengellisesti

Matt.27: 46-47

Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Ješuua huusi suurella äänellä sanoen: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?" (Ps.22:2)


Tämä tapahtui

Kun Jumala heitti syntimme ja sairautemme Ješuuan päälle, se meidän syntimme Hänen päällään erotti Ješuuan hengellisesti Jumalasta, Hänen Isästään. Näin Hän kuoli hengellisesti, jolloin Hän ei voinut enää kuulla Isältä henkensä kautta viestejä eikä Jumalan Henki ollut enää Hänen päällänsä. Ruumiissa eli lihassa olevilla aisteillaan Hän tietenkin kuuli, näki, haistoi, maistoi ja tunsi. Jumalan Poika oli samanlaisessa tilanteessa, kuin jokainen Jumalasta erossa oleva ihminen on. Mutta Ješuua oli ensimmäistä kertaa erossa Jumalasta ja ilman omaa syytään. Se oli varmasti hirvittävä kokemus. Siksi Hän huusi: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?" Se on myös merkki meille.

Kun ihminen syntyy maailmaan, hän on viaton ja yhteys Jumalaan hengen kautta on olemassa. Jos tämä ihmistaimi saa kasvaa uskovaisessa kodissa, hänellä on parhaimmat mahdollisuudet valita oikein tultuaan ymmärtämään hyvän ja pahan, ja hänelle on helpompaa hyljätä paha ja antaa kuuliaisuutensa hyvälle Jumalalle. Pienet lapset ovat hyvin paljon vanhempiensa mutta myös toisten aikuisten antaman mallin varassa. Lapsella yleensä on luonnostaan kaipuu jumaliseen elämään, mutta aikuisten huonot mallit voivat tukahduttaa lapsen pyrkimyksen hyvään. Jos sitten ymmärryksen ikään tultuansa lapsi/nuori valitsee maailmallisen tavan elää eikä halua olla kuuliainen Jumalalle, hän tulee kuolemaan hengellisesti aivan kuin ensimmäinen viisas ihminen (Adam: mies ja vaimo) kuoli hengellisesti rikottuaan Jumalan käskyä vastaan, eli,  hänen yhteytensä Jumalaan hengen kautta katkeaa ja hän vierottuu Jumalasta. Paljon myöhemmin tämä ensimmäinen ihminen kuoli myös fyysisesti. Ensimmäisen ihmisen jälkeen jokainen, joka ei ole valinnut seurata Jumalan ohjeita, on kuollut hengellisesti, ja myöhemmin myös fyysisesti. Tarvittiin Pelastaja, toinen ihminen, antamaan meille mahdollisuuden herätä uudelleen hengellisesti, ja myöhemmin myös fyysisesti (1 Moshe 1-3, Room.5-8).

Raamatun mukaan alle 20-vuotias on lapsi (5Moos.1:39, 4Moos.1:18), joka ei välttämättä osaa erottaa hyvää pahasta osatakseen hyljätä pahan ja hyväksyä hyvän. Murrosikäisen kamppailut pysyä hyvän puolella voivat olla rajuja, varsinkin, jos ei tunneta Jumalaa. Vielä pahemmin, jos leikitään Jumalan asioilla. Paha yrittää houkutella ja huijata omilla konsteillaan (Joh.10:10). Jokaisen on tärkeä kuulla Jumalasta totuus voidakseen valita oikein. Jumalan kutsuun on parasta vastata myöntävästi mahdollisimman pian. Todennäköisesti henkisesti kehitysvammainen, joka on pienen viattoman lapsen kaltainen haluamalla hyvää toisille, mutta myöskään ei täysin osaa erottaa hyvää pahasta, pelastuu.

Mutta huomio! Ihmisen ei koskaan tarvitsisi kuolla hengellisesti, jos hän saisi kuulla jo lapsena elämän tiestä ja Pelastajasta Ješuuasta ja jos hän aina valitsisi tehdä Jumalan tahdon. Tällaisia ihmisiä ovat olleet esimerkiksi Vanhassa Testamentissa mainitut Nooa, Daniel, Job, Eenok eli Hanok, Aavraham ja Moše (Mooses). Uuden Testamentin aikaan on voinut olla useampia, mutta ei silti massoittain, koska vain harvat kuitenkin nöyrtyvät alistumaan Jumalan ohjeisiin kaikessa (Matt.7:13-14-27). Myös yhteisössämme jotkut lapsesta aikuiseksi varttuneet ovat valinneet tehdä Jumalan tahdon. He ovat pysyneet valinnassaan ja siksi heidän ei ole tarvinnut kuolla hengellisesti. Kiitos Jumalalle!

Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan on se, että Jumala on antanut mahdollisuuden sopia asiat Jumalan kanssa Ješuuan sovintoveren ja sovitustyön kautta, kun uskomme Jumalaan ja Hänen Poikansa Ješuuan nimeen. Kiitos Jumalalle, että hengellisesti kuolleella ihmisellä on mahdollisuus palata Jumalan rakkauteen ja hyvään osaan hengellisen heräämisen eli uudestisyntymisen kautta, koska Ješuua oli ensimmäinen hengellisesti herätetty ja malli meille. Valitettavasti kaikki eivät välitä siitä, vaan mieluummin haluavat tehdä oman päänsä mukaan. Minä itse valitsin väärin 19-vuotiaana ja kuolin hengellisesti, jolloin tärkeintä oli saada tehdä oman mielen mukaisesti. Vasta 35-vuotiaana kuulin ilosanoman, ymmärsin luopua oman tahdon tiestäni ja sain uudestisyntyä ylhäältä. Kiitos Jumalalle, että se oli mahdollista.

Uudestisyntymisen tärkeydestä on kirjoitettu näin:

Joh.3: 1-7

Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Ješuuan tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa."

Ješuua vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."

Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"

Ješuua vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Tästä aiheesta olen kirjoittanut lisää otsikolla ”Sinun täytyy syntyä uudesti ylhäältä”.

On tärkeätä ymmärtää

että uskoon tullut eli Jumalan herättämä ihminen pysyy kuuliaisena Jumalalle eikä tahallisesti riko Jumalaa vastaan tietäessään synnin seuraukset, sillä jos totuuden tietävä tahallisesti rikkoo Jumalan liiton ehdot, hän kuolee uudelleen hengellisesti eikä sitten enää ole mahdollisuutta toistamiseen uudestisyntyä eikä pelastua (Hebr.6:4-6, Hebr.10:26-31-39, Hebr.12:15-17).

Itse arvostan Pelastusta niin paljon, että haluan kilvoitella hyvän uskon kilvoituksen uskon ja totuuden puolesta päästäkseni perille Isän valtakuntaan: Fil.3:7-10, Fil.1:27, Hes.36:25-27, Jer.32:39-41, Hebr.10:16, Ef.2:1-10, Matt.13:41-43.


Ješuua kuoli fyysisesti

Joh.19: 30-34 (Matt.27:50)

Kun nyt Ješuua oli ottanut hapanviinin (Ps.22:16), sanoi Hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

...Juutalaiset pyysivät, että naulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan naulitulta. Mutta kun he tulivat Ješuuan luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan, (2Moos.12:46, Moos.9:12)

vaan yksi sotamiehistä pisti keihäällä Hänen kylkeensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä (Ješuuan sovitusveri puhdistaa meidän henkemme (henki-ihmisemme), ja vesi on vertauskuva Elämän Sanasta, joka puhdistaa meidän sielumme ja mielemme: Room.12:2, Hebr.9:12-14, Hes.36:23-27, Hebr.10:19-23, vrt. 1Moos.2:21).

___________________________________________________________________________

Jerusalemin temppelin aika päättyi

Matt.27: 51

Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat...

 Tämä tapahtui:

Jumala näytti, että Jerusalemin temppelin aika päättyi. Jumalan Henki poistui temppelistä. Lupaus oli annettu Pyhän Hengen vuodatuksesta kaiken lihan päälle (Joel 2:28-32, ja se tapahtuikin seuraavana helluntaina (Ap.t.2). Siihen asti Jumalan kansan oli ollut tultava Jerusalemin temppeliin palvelemaan Jumalaa ja tuomaan uhrieläimensä sinne papeille uhrattavaksi (5Moos.12:4-16). Nyt vanha järjestys oli loppumassa. Uusi oli alkamassa (Hebr.8-10). Perustus hengelliselle temppelille oli perustettu: Sak.6:12-15, 1Kor.6:19-20, 1Kor.3:16-17, 1Piet.(Keefa) 2:1-12).


Kuolema

Kun Ješuua kuoli fyysisesti meidän jokaisen rikkomukset päällänsä, Kuolema ja muut pimeyden joukot lähtivät viemään Häntä sitä tietä, jota jokainen synnissä kuollut joutuu menemään - maan alimpiin paikkoihin eli helvettiin:

Ef.4: 9

Mutta että Hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että Hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin (Ps.88, Ps.16:7-10,11, Joona 2).


Ješuua haudattiin

Matt.27: 57-

Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Ješuuan opetuslapsia... Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka hän oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti kiven hautakammion ovelle ja lähti pois.


 Ješuua oli maan povessa kolme päivää ja kolme yötä

 Meidän kalenterin mukaan: ke-aamu, ko-ilta, to-aamu, to-ilta, pe-aamu, pe-ilta.

Siis, Ješuuan fyysinen ruumis oli kalliohaudassa ja hänen henki-ihmisensä oli helvetissä.

Helvetissä: vertauskuvana Joona 2 (Luuk.11:29)

Joona 2: 1-4

Mutta Jumala toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä. Ja Joona rukoili Jumalaansa kalan sisässä ja sanoi (ennustaen): "Minä huusin ahdistuksissani Jumalaa, ja Hän vastasi minulle. Helvetin kohdussa minä huusin apua, ja Sinä kuulit minun ääneni...

Joona 2: 5, 9-10

Minä ajattelin: Olen karkotettu pois Sinun silmiesi edestä (= hyljätty). Kuitenkin minä saan vielä katsella Sinun pyhää temppeliäsi (= ennustus, että Ješuua ei jäänyt helvettiin, samoin Ps.16:7-11).

 

 (Vanha käännös:) Mutta jotka luottavat turhaan valheeseen, ne hylkäävät laupeuden itse kohdallansa. Mutta minä tahdon uhrata Sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. (Ješuua tiesi nämä kirjoitukset ja tiesi pääsevänsä pois helvetistä.)


Jumala herätti Hänet helvetissä hengellisesti ja täytti Hengellään (Hebr.1:5-9) ja sitten Jumala herätti Hänet myös fyysisesti (vertauskuvana Simson: Tuom.15:11-16.)

21. päivänä, ensimmäisenä sapattina ennen auringon nousua (ennen lauantaiaamua)

Jumala herätti ensin Ješuuan hengellisen ja sitten myös fyysisen ruumiin kuolleista

Ef.1: 19-23

Ja mikä Jumalan voiman ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen Hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka Hän vaikutti Ješuuassa, kun Hän herätti Hänet kuolleista ja asetti Hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa vaan myös tulevassa.

Ja kaikki Hän (Jumala) on asettanut Hänen (Ješuua) jalkainsa alle ja antanut Hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on Hänen (Ješuua) ruumiinsa, Hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

 Kol.2: 15

Jumala riisui aseet pimeyden hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; Hän sai heistä Ješuuan kautta voiton riemun.


Ješuua oli siis maan povessa kolme päivää ja kolme yötä ja nousi ylös kuolleista ensimmäisenä sapattina, happamattoman leivän juhlan viimeisenä päivänä

Matt. 28: 1-2 (Mark.16:1-9: 1642-käännös, mutta myös muut alle 1900-luvun käännökset, sekä Lutherin käännös vuodelta 1545, jossa myös Joh.21:1 on oikein käännetty)

(Vanha käännös:) Ja kun ensimmäinen sapatti oli päättymässä ja valaisi toista sapattia, tulivat Mirjam Magdalasta ja se toinen Mirjam katsomaan hautaa. Ja katso tapahtui suuri maanjäristys, sillä Jumalan enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. (Ješuuan äidin nimi on heprean kielellä Mirjam.)

Matt. 28: 5-6

Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Ješuuaa, joka oli (teloitus)paaluun naulittu. Ei Hän ole täällä, sillä Hän on noussut ylös..


 

Ješuualla ei ollut heti ylösnousemusruumista

Joh.20: 11-17

Mutta Mirjam (Maria, Magdalasta) seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän itki, kurkisti hän hautaan  ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet."

14. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Ješuuan siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Ješuua.

15. Ješuua sanoi hänelle: "Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?"  Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet."

16. Ješuua sanoi hänelle: "Mirjam!"  Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja.

17. Ješuua sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö." 

Joh.20: 19-20

Samana päivänä, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Ješuua ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Shalom alechem!" (= rauha teille)

Sen sanottuaan Hän näytti heille kätensä ja kylkensä...

Sitten Hän sanoi Tomalle (Tuomaalle): "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen vaan uskovainen."

Tämä tarkoitti:

Ješuua nousi ylös kuolleista ensimmäisenä sapattina, sillä hauta oli tyhjä ennen auringonnousua (noin ennen kello kuutta lauantaiaamuna). Hän ilmestyi erityisesti Magdalasta kotoisin olevalle Mirjamille. Mutta huomaa, Häneen ei saanut koskea. Hänellä ei ollut uutta fyysistä ruumista vielä! Hän kävi Isän tykönä taivaissa ja sai uuden ruumiin, jota Hän näytti muille opetuslapsillekin, jotka saivat sitten koskea Häneen. Erikoista oli, että Hän pystyi menemään suljetun oven läpi. Meidän kannaltamme oli tärkeää, että Ješuua kävi Isän tykönä, sillä siellä Hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen:

 Hebr.9: 11-12

Mutta kun Jumalan Voideltu (Messias) tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin Hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

 Hebr.9:24

Sillä Messias Ješuua ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen. meidän hyväksemme.

Hebr.9: 13-15

Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljon enemmän on Ješuuan veri, Hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa.

Ja sen tähden Hän on uuden liiton välimies, että, koska Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön (Ap.t.13:39, 1Tim.2:5-6).

Room.8:32

Hän (taivaan Isä), joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi Hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka Hän (Isä) ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin Hänen (Poika) kanssansa?


TOISIN SANOEN

Ješuua, toinen ihminen, joka oli kuolemaansa asti kuuliainen Jumalalle, kuoli pois siitä synnistä ja synnin seurauksesta, joka ihmisellä on ollut taakkana siitä lähtien kun ensimmäinen ihminen, Aadam (1Moos.1:26-27: mies ja nainen) kuoli synnin tähden, koska hän ei ollut totellut Jumalan antamaa ohjetta ja varoitusta. Ješuua, uhraamalla itsensä, vapautti meidät synnin orjuudesta; meidät kaikki, jotka uskomme sen ja haluamme olla kuuliaiset Jumalalle.

 Room.5: 8-15

Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Messias, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut (vapautetut synnin orjuudesta tekemään Jumalan tahtoa, jolloin on mahdollista ja halu tehdä sitä, mikä Jumalan mielestä oikein.) Hänen veressään, pelastumme Hänen kauttansa vihasta.

Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi Hänen kanssaan Hänen Poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme Hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut, emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Ješuuan Messiaan kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen (Aadam = mies ja nainen) kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet; sillä jo ennen Mošeen (Mooseksen) lakiakin (ja ennen Jumalan 10 käskyäkin) oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;

Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Mošeeseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. (Ješuuan esikuva).

Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden (ensimmäisen) ihmisen, Aadamin, lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljon enemmän on Jumalan armo ja lahja, yhden (toisen) ihmisen, Ješuuan Messiaan, armon (= rakkauden) kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.


Ja vielä

Room.6:6-7,10-11

Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on Hänen kanssaan paaluun naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi, sillä joka on kuollut (pois synnistä), se on vanhurskautunut pois synnistä. Sillä minkä Hän kuoli, sen Hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä Hän elää, sen Hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Ješuuassa Jumalan Voidellussa (ja Voitelussa).

Kun kasvamme Jumalan antamaa kasvua puhdistuen ja vapautuen kaikesta Jumalalle kauhistavasta ja ennen kaikkea olemalla sydämestämme kuuliaiset sanantekijät, perimme ihanan maan ja saamme syödä elämän puusta (1Moos.3:22-24, Ilm.21-22). Toisin sanoen, pääsee tapahtumaan täydellinen ennalleen asetus (1Piet.1:3-5).

__________________________________________________________________________

Pääsiäinen meille: Ješuuan veri suojelee kuuliaista Jumalan lasta: tuhoojan on mentävä ohi

Kertaus

1 Ješuuan sovintoveri vuosi Golgatalla. Saatoimme (ja voimme) Ješuuan veren kautta puhdistua vääryydestä, kun halusimme/ haluamme kääntyä oman tahdon tieltä seuramaan Jumalan ohjeita pelastuaksemme ja pyysimme/ pyydämme anteeksi väärin tekemisemme. Siis vielä tänäkin päivänä, kun pyydämme Jumalalta Ješuuan nimessä anteeksi rikkomuksemme emmekä enää halua tehdä väärin, saamme anteeksi ja Ješuuan veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä Ješuuan veri on kuin sivelty sydämenne oven pieleen. Olemme turvassa. Tuhoojan on mentävä ohi: Pesah/ pääsiäinen. (1Joh.1)

2 Jumala heitti Jumalaa vastaan olleet rikkomuksemme eli syntimme Ješuuan päälle. Hän itse oli viaton ”uhrikaritsa”, joka kuoli meidän syntiemme tähden pois synnistä. Jumalan Hengen avulla meillä on voima ja kyky laittaa lihallinen ihmisemme kuriin ja vapautua synnin orjuudesta vapaasti palvelemaan Jumalaa. Lihallinen ”minä” ei saa enää hallita: Room.6 ja 8, Fil.3:7-10, 2Kor.5:14-21. Se on täysin mahdollista, sen jälkeen kun Jumala on herättänyt meidän henki-ihmisemme elämään Jumalalle Jumalan rakkaudessa ja Jumalan pelossa ja kunnioituksessa ja varsinkin silloin, kun olemme saaneet täyttyä Jumalan Hyvällä Hengellä.

3 Jumala herätti hengellisesti Ješuuan eli uudestisynnytti Hänet ja myös täytti Hänet Hengellänsä: Jumala herättää ihmisen, joka nöyrtyy Jumalan edessä tekemään Hänen tahtonsa mukaan ja jonka päämääränä on pelastuminen turmeluksesta, joka maailmassa vallitsee, ja iankaikkisen elämä. (Joh.3:1-21, 36, Ef.2:1-10, 1Kor.12:12-13, Kol.1:9-18, Kol.3:1-17, Ef.4:1-32) Ješuua sanoi:

Joh.8:31-32

"Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi." 

4 Jumala herätti Ješuuan myös fyysisesti. Kuoleman valta oli voitettu: Kuolemalla ei ole valtaa Jumalan herättämään kuuliaiseen ihmiseen. Kun tämän on siirtyminen tästä ajasta iankaikkisuuteen, sillä hetkellä vastaanottamassa on valkeuden enkeli eikä pimeydestä oleva kuoleman enkeli eli Kuolema.  Ješuua sai myös ylösnousemusruumiin: Mekin saamme Ješuuan tullessa takaisin eräänä päivänä, eikä siihen päivään voi olla enää kovin pitkä aika.

Joh.11: 25

Ješuua sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä: joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut."

Hänen voittonsa tähden saamme jo nyt elää voitollista elämää, ja ”suuri voitto onkin tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa”.

Älkäämme luovuttako, vaan kasvakaamme Jumalan antamaa kasvua kuuliaisena Jumalan Sanalle, jonka Jumala, taivaallinen Isämme, puhui Ješuuan kautta (Matt.17:5, 5Moos.18:15-20), että kasvaisimme Jumalan tuntemisessa ja pelastuksessa: Joh.17:3, Joh.15:1-16, Joh.8:31-32.

Ilm.17:14

He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä Hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat Hänen kanssaan.


Vielä aikataulu lyhyesti

 Raamatun mukaan Jumalan vuorokausi alkaa siis illalla auringon laskiessa ja päättyy auringon laskuun. Vuorokausi on kaksiosainen, sillä se on ilta ja aamu. Ilta on pimeä aika, joka alkaa auringon laskiessa ja päättyy auringon nousuun. Aamu on valoisa aika, joka alkaa auringon noustessa ja päättyy auringon laskuun. Iltaa eli pimeää aikaa sanotaan myös ensimmäiseksi päiväksi eli esipäiväksi ja aamua eli valoisaa aikaa sanotaan toiseksi päiväksi eli "jälkipäiväksi".

 Näin on myös sapatti. Ensimmäinen sapatti on auringonlaskusta auringonnousuun ja toinen sapatti on auringonnoususta auringonlaskuun. Tämän voi nähdä vanhoista Raamatun käännöksistä eli niistä suomenkielisistä versioista, jotka ovat 1800-luvulta ja aikaisemmin, ja myös saksankielisestä Lutherin vuoden 1545 käännöksestä. Niissä seuraavissa sananpaikoissa: 1Moos.1(nykyisissäkin), Neh.13:15-22 (nykyisissäkin), 3Moos.23:32, Matt.28, 1, Mark.16:1-2, 9, Luuk.24:1, Joh.20:1 (Lutherin käännöksessä), Ap.t.:20:7-11, 1Kor.16:2).

Jumalan kalenterissa viikonpäivillä ei ole nimeä. On vain numerojärjestys. Koska kuukausi alkaa aina uudesta kuusta, eli siitä, kun uusi kuun sirppi ensimmäisen kerran näkyy tai oletetaan näkyvän pimeän kuun jälkeen, niin meidän kalenterimme viikonpäivien nimet voivat vaihtua verrattuna Jumalan kalenteriin. Toisin sanoen, sapatti voi olla muunakin päivänä kuin meidän ”normaalin” gregoriaanisen kalenterin mukaisesti perjantai-illasta lauantai-iltaan. Kuitenkin käytin perjantaista lauantaihin olevaa ”normaalia” viikkoa, jotta tärkeä – mutta meille ja teologeille vaikea - asia olisi helpompi ymmärtää.

 

 

 

14. päivä

     lauantai

ilta      PÄÄSIÄINEN

aamu   1.Happamattoman leivän päivä

Ehtoollinen ja vangitseminen

Ylipappien kuulusteltavana

15. päivä

     sunnuntai

ilta

aamu   2.Happamattoman leivän päivä

Kuulusteluja Pilatuksen, Herodeksen ja ylipappien toimesta. Pilatuksen määräys naulittavaksi 18. päivän aamuna eli keskiviikkoaamuna

16. päivä

     maanantai

ilta

aamu   3.Happamattoman leivän päivä

17. päivä

     tiistai

ilta

aamu   4.Happamattoman leivän päivä

18. päivä

     keskiviikko

ilta

aamu   5.Happamattoman leivän päivä

 

Ješuua naulittiin klo 9. Hän kuoli n. klo 15.

19. päivä

     torstai

ilta

aamu   6.Happamattoman leivän päivä

Ješuua haudattiin

 

20. päivä

     perjantai

ilta

aamu   7.Happamattoman leivän päivä

 

21. päivä

     lauantai

ilta

 

 

aamu     Heilutuspäivä (3Moos.23:15-21)

(Tästä päivästä alkaen lasketaan helluntaipäivä)

Kolmantena päivänä Hän nousi ylös, ennen aamua (Mark.16:9) eli ensimmäisenä sapattina.

 

HUOMIO! Ješuua nousi ylös ennen aamua!

Helluntai

Heilutuspäivästä laskettiin 7 koko sapattia (aamu + ilta) ja tultiin sapatinpäivään, "helluntaihin", 50 päivän juhlaan, joka on siis meidän lauantaipäivä. Silloisena "helluntaina" opetuslapset täyttyivät Jumalan Hengellä ensimmäistä kertaa. Jumalan hengellisen temppelin perustukset asetettiin. Rakentaminen jatkuu yhä. Rakentaja on Ješuua.(Ap.t.2, Sak.6:12-15, 1Piet.2). (Vastaavanlaisen humahduksen olemme kokeneet kerran perheenä (Heikki, Anneli ja Anne-Mari, joka täyttyi silloin Pyhällä Hengellä) ja kerran yhteisömme kanssa vuonna 1997. Jumala vahvisti silloin oikean helluntaipäivän. että se sillä kertaa oli lauantaina, toisena sapattina.

___________________________________________________________________________

 

 

Ja vielä lopuksi kehotus ja vahvistus

Hebr.2: 1-8

Sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana (Mošeen laki) pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa,kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra Ješuua alkujaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet saatettiin meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Jumalan Henkeä tahtonsa mukaan?

Sillä enkelien alle Hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme. Vaan kuten on kirjoitettu (Ps.8): "Mikä on ihminen, että Sinä häntä muistat, tai Ihmisen Poika, että pidät Hänestä huolen?Sinä teit Hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi (Se tapahtui silloin, kun meidän syntimme olivat Hänen (eli Ješuuan) päällään ja Hän kuoli hengellisesti), kirkkaudella ja kunnialla Sinä Hänet seppelöitsit, ja Sinä panit Hänet hallitsemaan kättesi tekoja; asetit kaikki Hänen jalkojensa alle."

Sillä asettaessaan kaikki Hänen valtansa alle, Hän ei jättänyt mitään Hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea Hänen valtansa alle asetetuksi...

Hebr.2: 14-18

Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli Hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että Hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, se on saatanan eli Jumalan vastustajan, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.

Sillä ei Hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aavrahamin siemenen Hän ottaa huomaansa (Gal.3:26-29).

Sen tähden piti Hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi (eli olla ihminen, se toinen ihminen), että Hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit (1Joh.1). Sillä sen tähden, että Hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi Hän kiusattuja auttaa.

Fil.4: 13

KAIKKI ME VOIMME HÄNESSÄ, JOKA MEITÄ VAHVISTAA!

1Kor.5:7-8

Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Ješuua Messias, teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa!

Olkaamme kiitolliset Jumalalle pelastuksesta ja Pelastajasta ja palvelkaamme Häntä ilolla Hengessä ja Totuudessa ja kilvoitelkaamme hyvä uskon kilvoitus!

Jumalan siunausta ja pelastusta Sinulle ja läheisillesi toivottaen

Anneli Näsi