9.12.2007/AN

SANOMISEN HENGELLINEN LAKI

 

Raamatusta voimme lukea ohjeita puhumiseemme. Näemme, että olisi oltava tarkka siinä, mitä sanoo; mitä suustaan päästää, sillä sanat, varsinkin tosissaan sanotut, mutta myös kevyesti heitetyt sanat, voivat saada aikaan sen, mitä tuli sanottua. Sitten ihminen mielellään sanoo: ”Minähän sanoin…” Jos ihminen puhuu jatkuvasti huonoja asioita, elämisen laatu ei voi olla hyvää. Positiivisuus sen sijaan rakentaa.

 

Kun katsomme Jumalan mielipidettä ( = tärkein mielipide) sanomisen alueelta, ehkä alamme olla vieläkin tarkempia siitä, mitä ja miten kielemme kalkattaa. Jumala on antanut Sanansa meille ohjeeksi ja tien näyttäjäksi, että voisimme välttyä eksytyksen karikoilta ja pysyisimme Elämän tiellä voittovoimaisina, todellisina uskovaisina. Onhan Jeshua Tie ja Totuus ja Elämä; Tie taivaallisen Isän tykö (Joh.14:6). Huom. Nimi Jeshua on Jumalan antama, alkuperäinen, hepreankielinen Jumalan Pojan nimi, suomeksi Pelastaja.

 

Voimme saada, mitä puhumme uskoen

 

A. Usko eli luottamus Jumalaan ja Hänen apuunsa saa puhumaan Jumalan lupauksien täyttymistä

 

Mark.11:22-24-26: Jeshua sanoi:

22. Jeshua vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan.

23. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi.

24. Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

 25. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne." 26. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei Isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

 

Usko (luottamus) Jumalaan ja Hänen Sanaansa on valtava asia. Koska  luotamme Häneen, tietenkin pyydämme Hänen apuansa kaikissa asioissamme, kaikissa tilanteissamme, ihan kaikessa, tietäen, että Hän tietää kaiken parhaiten ja että Hänellä on hyvä suunnitelma kuuliaisia lapsiaan varten ja että siksi Hän avaa oikeat ovet ja sulkee väärät ovet (Matt.6:33, Mark.11:28-31, Hebr.11:6, Ef.2:10, Ilm.3:8, Hebr.10:35-36-39). Emme narise emmekä kapinoi epäuskossa koetuksen hetkelläkään, vaan luotamme, että Hän on voimallinen johdattamaan kaikkeen hyvään, nimensä tähdenkin, jonka Hän antoi Pojalleen. Merkitseehän nimi Jeshua suomeksi Pelastaja/ Vapahtaja/ Parantaja/ Auttaja.

Me puhumme sitä, mitä uskomme. Jumala antaa uskon ja luottamuksen Häneen ja Hänen Sanaansa, koska pyrimme sydämestämme miellyttämään Häntä ja etsimme Häntä tutkien pyhiä kirjoituksia, ennen kaikkea Jumalan puhetta Jeshuan kautta, lukien itse ja seuraten Jumalan Hengen voitelemaa opetusta kuuliaisen Jumalan palvelijan kautta. ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Voidellun Sanan kautta (eli Jumalan voiteleman Sanan kautta, joka puhutaan Jeshuan nimessä)

Epäilykset tulevat Jumalan vastustajalta ja epäusko ja valhetieto tulevat tottelemattomuudesta.

 

Kun olemme anoneet jotakin Jumalalta Hänen tahtonsa mukaisesti, uskomme, että meillä on se, mitä olemme anoneet, vaikka emme vielä vastausta näkisikään, ja puhumme sen mukaisesti. Siis esimerkiksi, kiitämme Jumalaa vastauksesta ja olemme iloisia, että Jumala täyttää tarpeemme, emmekä ala masentuneena epäillä ja kysellä, mistä me sen vastauksen saamme.

 

B. Epäuskokin on uskoa, mutta se on uskoa johonkin muuhun kuin Jumalaan. Jos ihminen puhuu epäuskoa ja saa epäuskonsa mukaan

Epäusko on uskomista Jumalan vastustajan mahdollisuuksiin. Epäuskoinen puhuu sen tähden epäonnistumista ym. huonoa. Siten Jumalan hyvät vastaukset jäävät tulematta ja vastaavasti Jumalan vastustajan aikeet toteutuvat. On hyvä pysyä Jumalan puolella.

 

Jeshua sanoi myös näin:

 

Matt.12:35-37: Jeshua sanoi:

34. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.

 35. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa.

36. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

37. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi (oikein tehneeksi Jumalan edessä), ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi (väärin tehneeksi Jumalan edessä)."

Voi, kunpa meillä olisi opetuslasten kieli. Saamme sen, kun haluamme pysyä totuudessa ja Jumalalle kuuliaisina. Onhan myös seuraavasti kirjoitettu:

 

Jes.50:4-5

4. Herra, Herra (Jumala) on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä; Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla.

 5. Herra, Herra on avannut minun korvani; minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois.

 

Joh.15:7 Jeshua sanoi:

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

 

ON HYVÄ HUOMATA PUHEEN MERKITYS MYÖS SEURAAVIEN SANANKOHTIEN VUOKSI

 

 Sananlaskut 18:20-21

20. Suunsa hedelmästä saa mies (ihminen) vatsansa kylläiseksi, saa kyllikseen huultensa satoa.

21. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä; jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää.

 

Olemme totuttaneet kielemme lapsesta asti erilaisiin maailmallisiin sutkauksiin ja fraaseihin, jotka sisällöltään ovat elämää ja hyvinvointia vastaan. Minä en halua sellaisia suustani päästää. Toivon, ettei kukaan muukaan. Esimerkkinä seuraavat: ”sairaan hyvää”, ”sydän pakahtui onnesta” tai ”olin kuolla naurusta” jne. Puhukaamme elämää. Toivottakaamme rauhaa, rakkautta, terveyttä ja kaikkea hyvinvointia toisille ja myös itsellemme.

 Kun ihminen puhuu vihassa ja katkeruudessa, ei hän aina tiedä, mitä suusta tulee ulos. Pahat sanat pilaavat puhujan omaa elämää eniten, mutta sen lisäksi, että ne haavoittavat kuulijan sydäntä, ne voivat aiheuttaa ikäviä asioita myös tälle. Luonnonvaraiset kansat, jopa kaukana Uralin takana, Jäämeren läheisyydessä, kylmällä tundralla asuvaiset, ovat ymmärtäneet sanomisen lain ja ovat käyttäneet sitä hyödykseen hyvässä ja pahassa.

 

Harvat Jumalan kansaksi itsensä tunnustautuneet sen sijaan tuntevat tätä lainalaisuutta, vaikka niin on Raamattuun kirjoitettu, ja harvat käyttävät valtaansa totuuteen, vaan useimmat puhuvat niin kuin maailma puhuu. Anteeksiantamattomuus on myös vihaa (Vrt. 1Joh.3:14-15). Jos on anteeksiantamattomuus jota kuta vastaan, silloin on myös väärä arvio henkilöstä, ja puhuminen on sen mukaista. Kuitenkin Herramme ja Vapahtajamme Jeshua sanoi myös näin:

 

Matt.5:43-44: Jeshua sanoi:

43. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.' (2Moos.21:23-25, 3Moos.19:17-18) 44. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

 

Luuk.6:27-28, 36-37: Jeshua sanoi:

27. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 28. siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.

36. Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän Isänne on armahtavainen. 37. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

 

Jaakobin kautta Jumala antoi tietoa Jumalan kansalle näin

 

Jaak.3

1. Veljeni (ja sisareni), älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.

2. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies (ihminen) ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa (Vrt. Sananl.16:32).

3. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin.

4. Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee.

5. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää!

6. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä.

7. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelijain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt;

8. mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä.

9. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä (= Myös pahan puhuminen on kiroamista eli siinä kiellämme hyvää tapahtuvaksi), Jumalan kaltaisiksi luotuja; (Matt.5:43-44)

10. samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni (ja sisareni).

11. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?

12. Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä.

13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.

14. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valehdelko totuutta vastaan.

15. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

16. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.

17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.

18. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.

 

Sananlaskuissa on paljon ohjeita ja varoituksia sanomisen alueelta

Tässä on niistä muutamia:

 Sananlaskut 16:24

23. Viisaan sydän tekee taitavaksi hänen suunsa ja antaa tehoa hänen huultensa opetukselle.

24. Lempeät sanat ovat mesileipää; ne ovat makeat sielulle ja lääkitys luille.

 

 

Sananlaskut 18:6-8

6. Tyhmän huulet tuovat mukanaan riidan, ja hänen suunsa kutsuu lyöntejä.

7. Oma suu on tyhmälle turmioksi ja omat huulet ansaksi hänelle itselleen.

8. Panettelijan puheet ovat kuin herkkupalat ja painuvat sisusten kammioihin asti.

 

Sananl. 26:18-25

18. Kuin mieletön, joka ammuskelee tulisia surmannuolia,

19. on mies (ihminen), joka pettää lähimmäisensä ja sanoo: "Leikillähän minä sen tein."

20. Halkojen loppuessa sammuu tuli, ja panettelijan poistuessa taukoaa tora.

21. Hehkuksi hiilet, tuleksi halot, riidan lietsomiseksi toraisa mies (ihminen).

22. Panettelijan puheet ovat kuin herkkupalat ja painuvat sisusten kammioihin asti.

23. Kuin hopeasilaus saviastian pinnalla ovat hehkuvat huulet ja paha sydän.

24. Vihamies teeskentelee huulillaan, mutta hautoo petosta sydämessänsä.

25. Jos hän muuttaa suloiseksi äänensä, älä häntä usko, sillä seitsemän kauhistusta hänellä on sydämessä.

26. Vihamielisyys kätkeytyy kavalasti, mutta seurakunnan kokouksessa sen pahuus paljastuu.

27. Joka kuopan kaivaa, se itse siihen lankeaa; ja joka kiveä vierittää, sen päälle se takaisin vyörähtää.

28. Valheellinen kieli vihaa omia ruhjomiansa, ja liukas suu saa turmiota aikaan.

 

 Sananl.15:2-4

2. Viisasten kieli puhuu tietoa taitavasti, mutta tyhmäin suu purkaa hulluutta. 3. Herran (Jumalan) silmät ovat joka paikassa; ne vartioitsevat hyviä ja pahoja. 4. Sävyisä kieli on elämän puu, mutta vilpillinen kieli haavoittaa mielen.

 

Sananl.21:23

23. Joka suunsa ja kielensä varoo, se henkensä ahdistuksilta varoo.

 
Sananl.17:27-28

27. Joka hillitsee sanansa, on taitava, ja mielensä malttava on ymmärtäväinen mies.

28. Hullukin käy viisaasta, jos vaiti on; joka huulensa sulkee, on ymmärtäväinen.

 

Sananl.10:19-21

19. Missä on paljon sanoja, siinä ei syntiä puutu; mutta joka huulensa hillitsee, se on taitava.

20. Vanhurskaan kieli on valituin hopea, jumalattomien äly on tyhjän veroinen. 21. Vanhurskaan huulet kaitsevat monia, mutta hullut kuolevat mielettömyyteensä.

 

Jes.3:8

8. Sillä Jerusalem kaatuu ja Juuda kukistuu, koska heidän kielensä ja heidän tekonsa ovat Herraa vastaan ja he uhittelevat hänen kunniansa kasvoja.

 

Jes.54:17

17. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.

 

Jer.9:1-8

1.Oi, jospa minun pääni olisi silkkaa vettä ja minun silmäni kyynellähde, niin minä itkisin päivät ja yöt tyttären, minun kansani, kaatuneita!

2. Oi, jospa minulla olisi erämaassa matkamiehen yömaja, niin minä jättäisin kansani ja vaeltaisin pois heidän luotaan! Sillä he ovat kaikki avionrikkojia (= ovat rikkoneet Jumalan liiton esim. tekemällä käskyjä vastaan), ovat uskottomain joukkio.

3. He jännittävät valheeseen kielensä jousen, eivätkä käytä totuuteen valtaansa maassa; sillä he menevät pahuudesta pahuuteen, mutta minua he eivät tunne, sanoo Herra.

4. Varokaa kukin lähimmäistänne, älkää yhteenkään veljeen luottako; sillä jokainen veli viekkaasti pettää ja jokainen lähimmäinen liikkuu panettelijana. 5. He pettävät toinen toisensa eivätkä puhu totta; he ovat totuttaneet kielensä puhumaan valhetta, ovat tehneet vääryyttä väsyksiin asti.

6. Sinä asut keskellä vilppiä; vilpillisyydessään he eivät tahdo tuntea minua, sanoo Herra.

7. Sen tähden, näin sanoo Herra Sebaot (Jumala): Katso, minä sulatan heidät ja koettelen heitä; sillä mitä muuta minä voisin tehdä tyttären, minun kansani, tähden?

8. Tappava nuoli on heidän kielensä, vilppiä se puhuu; suullaan he puhuvat rauhaa lähimmäisensä kanssa, mutta sydämessään he juoniansa punovat.

(Oma kommenttini: Kiitos Jumalalle, ettäuskon kilpi sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet” Ef.6:16).

 

Sananl.13:13

Joka sanaa (Jumalan Sanaa) halveksii, joutuu sanan pantiksi; mutta joka (Jumalan) käskyä pelkää (ja tottelee), saa palkan.

 

Mitä pitäisi tehdä?

Edellisten sanankohtien kautta voimme todeta, että itsehillintää täytyisi harjoittaa eikä saisi päästää suustaan mitä tahansa eikä harkitsematta eikä ajattelematta, mitä sanoo. Ensimmäinen kielen kuriin laittamiseksi oleva asia on huomata, että kieli haluaa puhua Jumalan hyviä suunnitelmia vastaan ja että Jumalan vastustaja pyrkii käyttämään hyväkseen tätä ominaisuutta ja tuo ihmisen ajatusmaailmaan epäilyjä, kateutta, vihaa, ennakkoasenteita, järjenpäätelmiä, valheita, valhekuvia, pelkoa, itsensä korostamista, toisten aliarvioimista, väärää arvostelua, pätemistä, ylpeyttä, pahansuopuutta, turhanpäiväisyyttä, joutavia asioita ynnä muuta sen kaltaista … saadakseen tahtonsa toteutumaan.

Emme voi estää vääriä ajatuksia tulemasta päähämme, mutta voimme oppia erottamaan hyvän pahasta, eli voimme oppia hyväksymään hyvän ja oikean ja hylkäämään pahan ja väärän mietiskelyn ja puhumisen Jumalan Sanan ja Jumalan Hengen avulla. Itse me päätämme. Kuitenkin, koska haluamme pysyä Jumalan elämässä kiinni, Jumalan mielipide saa voittaa aina, eikö niin, ja siksi me tahdomme ajatella ja puhua sellaista, mikä on elämäksi.

 

Asian vahvistamiseksi lisää sananpaikkoja

Jes.32:6-8

6. Sillä houkka puhuu houkan lailla, ja hänen sydämensä hankkii turmiota, ja niin hän harjoittaa riettautta ja puhuu eksyttäväisesti Herrasta, jättää tyhjäksi nälkäisen sielun ja janoavaisen juomaa vaille. 7. Ja pahat ovat petollisen aseet, hän miettii ilkitöitä, tuhotakseen kurjat valheen sanoilla, vaikka köyhä kuinka oikeata asiaa puhuisi. 8. Mutta jalo jaloja miettii ja jaloudessa lujana pysyy.

 

 

Fil.4:4-9

4. Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!  

5. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä.

6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,

7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Jumalan Voidellussa Jeshuassa.

 8. Ja vielä, veljet (ja sisaret), kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;

9. mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

 

 Neh.8:10

sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne.

 
Jes.30:15

15. Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa (nöyrinä) te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne; mutta te ette tahtoneet,

 
Jes.32:17-18

17. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti.

 18. Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa.

Jumalan vanhurskaus, josta seuraa rauha ja turvallisuus, on tekemistä Jumalan tahdon mukaan eli sitä, mikä Jumalan mielestä on hyvää ja oikein. Omavanhurskaus on tekemistä oman tahdon ja omien mielipiteiden mukaan, jonka seuraukset ovat arvaamattomia.

 

Jeshuuan opetus

 

Matt.5:37

”..vaan olkoon teidän puheenne: ´On, on´, tai ´ei, ei´. Mitä siihen lisätään on pahasta”

 

Eli, se ylimääräinen selittely, joka alkaa usein sanoilla ”mutta”, ”jos” tai ”minun mielestäni” on yleensä lihallista oman edun tavoittelua ja itsensä korostamista, kun totuutta ei haluta ottaa vastaan – varsinkin silloin, kun ylpeyden tähden on loukkaannuttu. Se miellyttää Jumalan vastustajaa ja on siis pahasta. Käytetään noita samoja sanoja ihan oikeinkin. Puhumisen motiivi ratkaisee, onko se hyvästä vai pahasta. Olkoon aina hyvästä.

 

Ehkä nyt ymmärrämme, miksi on kirjoitettuna Sananlaskuissa seuraavasti:

 

Sananl.16:32

32. Pitkämielinen on parempi kuin sankari, ja mielensä hillitseväinen parempi kuin kaupungin valloittaja.

 

Laittakaamme kielemme kuriin ja olkaamme Jumalan kanssa voittajia!

 

Rakkaudella

Anneli