Raamatullista tietoa

USKOVIEN YHTEISÖ

 

Palveluosuuskunta Casa Grande on muutaman uskovan perheen muodostama yhteisö, jossa jokainen on uskossa Jumalaan ja Hänen Poikaansa Jeshuaan (Jeshuuaan, Ješuaan, Ješuuaan: kirjoitettu hepreankielen ääntämisen mukaan). Jokainen aikuinen on uudestisyntynyt Jumalan Hengen uudistuksen kautta ja on myös täyttynyt Jumalan Hyvällä Pyhällä Hengellä.

 

Muutimme asumaan yhteen yhteisönä syksyllä 1991 ohjeenamme Raamatusta sananpaikka Ap.t. 4:32-35: ”Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä...”

 

Olemme onnistuneet elämään yhdessä Jumalan rakkauden avulla. Jumala on lähteemme kaikessa. Hän on antanut meille voimaa kaikissa tilanteissa. Jumala on parantanut meitäkin uskon kautta Jeshuan (Jeshuuan) nimessä. ”Jeshua” on alkuperäinen (ääntämisen mukaan), hepreankielinen Jumalan Pojan nimi. Se on englanniksi käännettynä ”the Saviour”, espanjaksi ”el Salvador”, portugaliksi ”o Salvador”, ranskaksi ”le Sauveur”, saksaksi ”der Retter”, ruotsiksi ”Frälsaren”, kreikaksi ”o Soter” ja suomeksi ”Pelastaja”.

Korostamme Jeshuan nimen merkitystä, sillä on kirjoitettu sananpaikassa Ap.t:4:12  seuraavasti: Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." Mielestämme tämän yhden ainoan nimen täytyy olla alkuperäinen hepreankielinen nimi, joka siis on Jeshua, eikä mitenkään voi olla kreikkalais-latinalaista alkuperää olevaa nimi ”Jeesus”, ”Jesus”, ”Iesu”, ”Iosos”, ”Iosus” tai mikään muu vastaavanlainen nimi. Lupasihan taivaallinen Isämme jo profeetta Jesajan kautta antaa neitseellisesti syntyneelle Pojalle nimen, jonka kautta Hän olisi kansansa kautta (Jes.7:14, Matt.1:23). Ja sitä paitsi, toisen profeetan eli Miikan kautta Hän lupasi, että Betlehemissä syntynyt hallitsija toimisi Jumalan valtasuuruudessa ja Jumalan nimessä (Miika 5:1-3). Jumala vahvisti tämän asian Jeshuan kautta, joka sanoi muun muassa seuraavasti (Joh.5:43): ”Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan...”

 

Pidämme erityisen tärkeänä Jeshuan kautta tullutta opetusta. Evankeliumit eli ilosanomat saavat suurimman huomiomme, sillä Jeshuan sanojen mukaan Hän puhui vain sen, minkä Hän kuuli Isältään, Kaikkivaltiaalta Jumalalta. Sanat Jumalalta Hänen kauttaan ovat meille Elämän Leipää. Jumala oli puhunut Moosekselle tulevasta profeetasta, joka puhuisi Jumalan nimessä sen, mitä Jumala puhuttavaksi antoi. Tästä profeetasta eli Jumalan Pojasta Jeshuasta Jumala sanoi, että Häntä tuli kuulla (Matt.17:5). Muut profeetat, Johannes Kastaja mukaan lukien, olivat ennustaneet tästä tulevasta, joka olisi tärkein profeetta. Luukkaan evankeliumistakin voimme sen todeta, Luuk.16:16: ”Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.” Lukekaamme, mitä Jumala sanoi Moosekselle. Asia on vahvistettu myös kirjeessä hebrealaisille.

 

5Moos.18:18-19 (15-22)

18. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani Hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

19. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.

 

Toisin sanoen, Jumala lupasi viimeisen profeetan, joka puhuisi Jumalalta elämän sanat. Häntä tuli kuulla eikä muita. Jeshua varoitti vääristä profeetoista. Varokaamme mekin niitä vääriä, jotka ovat tulleet lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raateleviä susia, jotka eivät laumaa säästä eivätkä johdata totuuteen ja Jumalan tuntemiseen vaan laittomuuteen. (Matt.7, 1Joh.4:1-4)

 

Hebr.1:1-4

Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,

2. on Hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka Hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta Hän myös on maailman luonut

3. ja joka, ollen Hänen kirkkautensa säteily ja Hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

4.tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin Hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

 

Lisää tärkeitä sananpaikkoja:

 

Joh.10:14-16, 25-30

14. Minä olen se Hyvä Paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut,

15. niin kuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.

16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.

25. Jeshua vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.

26. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani.

27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.

28. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.

29. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.

30. Minä ja Isä olemme yhtä."

 

2Tess.1:2-12

2. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeshualta!

3. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet ja sisaret, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin, kaikissa teissä,

4. niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä

5. ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta (oikeudenmukaisesta) tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. (Huom.”Joka lihassa kärsii, lakkaa synnistä”: 1Piet.4:1-5.

 

Lihasta se tuntuu hetken kipeältä, kun ei saa esimerkiksi päteä, mutta kannattaa sietää sekin ynnä muuta, kuten väärät arviot itsestä ja jopa herjaus uskon tähden. Mutta sairaudet eivät kuulu uskovaisen kärsimyksiin. Uskoville kuuluu parantuminen.)

 

6. koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,

7. ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeshua ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa (Joh.17:3) eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeshuan evankeliumille (ilosanomalle eli Jeshuan Jumalalta saamille sanoille).

9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja Hänen voimansa kirkkaudesta,

10. kun Hän sinä päivänä tulee, että Hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

11. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,

12.että meidän Herramme Jeshuan nimi teissä kirkastuisi ja te Hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeshuan Messiaan armon (rakkauden) mukaan.

 

Niin me siis haluamme olla Jeshuan opetuslapsia ja tehdä Hänen opetuksiensa mukaan. Emme halua muodostaa mitään omaa oppia.

Kaikkien Jumalan lasten tulisi tehdä samalla tavalla, koska Jumalalla on vain yksi lauma, ja on vain yksi Paimen, Jeshua. Toisin sanoen Jumalalta on jokaiselle kansansa jäsenelle samat ”direktiivit”, joita tulee noudattaa. Ei ole erotusta, onko juutalainen tai ei-juutalainen, mutta ”pelastus on juutalaisista” eli juutalaisen Jeshuan kautta. On tärkeää palata alkuperäisiin kirjoituksiin, jotka olivat hepreaksi ja arameaksi. Sana on sama kaikille, ja siksi kaikkien kaikkialla on tehtävä parannus (Ap.t.17:30) ja luovuttava omista Jumalan Sanan vastaisista tavoistaan, tottumuksistaan, maailmallisuudesta, perinnäissäännöistä, jopa Mooseksen lain noudattamisesta (Room.12:1-2). Jeshuan valtakunnassa keskeisenä asiana on rakkaus, joka ei tee pahaa lähimmäiselle, ja joka rakastaa totuutta ja rakastaa Jumalan käskyjä ja ohjeita.

 

Joh.14:6

Jeshua (Jeshuua) sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani...”

1Joh.5:1-4

1. Jokainen, joka uskoo, että Jeshua on Messias (Jumalan Voideltu), on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa Häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka Hänestä on syntynyt.

2. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme Hänen käskyjänsä.

3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme Hänen käskynsä. Ja Hänen käskynsä eivät ole raskaat;

4. sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.

 

 

Arkielämäämme

 

Näin me uskomme, ja odotamme Jumalan johdattavan meitä päivittäin ja jopa arkiaskareissamme. Meillä on sydämessämme tietoisuus siitä, että eräänä päivänä saamme asua velattomassa paikassa, kalaisan veden äärellä ja viljellä ja varjella maata ja siten kasvattaa vihanneksemme ja viljamme tarpeeseemme.

 

Tällä hetkellä olemme saaneet viljellä luomujuureksia ja -mansikkaa. Meillä oli lehmä ja lypsykuttuja, joista saimme maidon tarpeeseemme. Meillä oli myös kanoja munia varten ja lampaita villaa varten. Nyt meillä on mehiläisiä, joista saamme hunajaa syötäväksi sellaisenaan tai teen mausteeksi tai makeuttamaan mehuja, marjakeittoja ja –puuroja, ruokien mausteeksi ja vielä pesuaineeksi ”jälki”-hunajaa, joka ei kelpaa syötäväksi. Koska haluamme varjella maata, pyrimme välttämään myrkyllisiä aineita. Siksi, esimerkiksi, pyrimme pesemään astioitamme ja vaatteitamme mahdollisimman ekologisesti.

 

Suhtautumisemme toisin ajatteleviin

Vaadimme itseltämme kuuliaisuutta Jumalalle ja palvelemme Jumalaa ja toisiamme sillä ymmärryksellä kuin meillä on ja lisää ymmärrystä ja viisautta pyydämme joka päivä lisää Jumalalta. Mutta emme vaadi muilta. Jumala on antanut vapaan tahdon ihmisille. Me kunnioitamme ihmisiä ihmisinä. Emme tyrkytä Jumalan asioita, mutta olemme iloisia, kun Jumala vetää ihmistä ja tämä haluaa kuulla pelastuksen tiestä ja kerromme siitä mielellämme. Siis, haluamme elää rauhassa ihmisten kanssa, mikäli se meistä riippuu.
 

Suhtautumisemme toisiin uskovaisiin

Kiitämme Jumalaa, että vielä on ihmisiä, jotka janoavat Jumalan Sanaa ja Jumalan Sanan mukaista elämää, lähellä ja kaukana. Jumalan Henki yhdistää kaikki kuuliaiset Jumalan lapset yhdeksi isoksi Jumalan perheeksi. Kiitos Jumalalle!

 

Tässä lopuksi yksi mieluisista lauluistamme:

 

”Saan olla lapsi Jumalan. Mua suuri perhe rakastaa. Tää rakkaus meidät yhdistää, ja lämpö Herran lähentää. Oon lapsi Jumalan.”

 

Jumalan siunausta Jeshuan nimessä myös Teille ja Sinulle

 

toivottaen

Anneli Näsi