6.4.2010/AN

Päivitetty 4.4.2017/AN

 

Uudestisyntyminen ja kasvaminen

 

Ihan ensiksi on hyvä tietää seuraavat asiat:                                                     

·       Pyrin tuomaan esille Jumalan mielipiteen Raamatun ilmoituksen perusteella.

·       Käytän 1933/38-versiota, osaksi Biblia 1776 ja muun ilmoitan erikseen.

 

·       Jeshua-nimi: Käytän Jumalan Pojan alkuperäistä, hepreankielistä nimeä Jeshua, jonka voi kirjoittaa myös Ješua. U-kirjain lausutaan lähinnä kuin olisi pituudeltaan 1,5-kertainen. Siksi Suomessa kirjoitetaan joskus kaksi u-kirjainta peräkkäin eli Jeshuua tai Ješuua.  U-kirjain on vaikea laittaa oikein, sillä yksi u on liian lyhyt ja kaksi on liian pitkä oikein ääntämiseksi. ”Suhu”-äänne voidaan suomenkielessä merkitä -sh tai -š.

Sanat Jeshua, Jeshuua, Ješua, Ješuua ovat suomeksi käännettynä Pelastaja/Vapahtaja.

 

Muille tutuille kielille käännettynä Pelastaja/ Vapahtaja on o Sotír kreikaksi, the Saviour tai the Savior englanniksi, el Salvador espanjaksi, o Salvador portugaliksi, le Sauveur ranskaksi, der Retter saksaksi, Frälsaren ja Räddaren ruotsiksi, italiaksi Salvatore ja latinaksi Salvator (ei siis Iesus).

 

Rohkaisen käyttämään Jumalan Pojan alkuperäistä nimeä, sillä se nimi, jota yleisesti käytetään viittaa epäjumalan nimeen ja epäjumalan palvelukseen (1Makk.1:41-50,54-64, 2Makk.6:1-7). Tietoa löytyy lisää netistä. Kaikilla hepreankielisillä sanoilla on merkitys.

 

Aikaisemmin vain hepreankielisillä ja heprean kieltä osaavilla oli oikea nimi tiedossa. Meille oli kuitenkin saarnattu ja opetettu pelastustiestä vaikkakin väärässä nimessä. Kaikkitietävä Jumala on tiennyt sen etukäteen ja Jeshuan kautta käskenyt meitä etsimään Hänen tuntemistaan (Matt.6:33) ja lohduttanut meitä myös antamalla seuraavan tiedon Simon Keefan (Pietari) kautta:

 

1Keefa 1:3-5

3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeshuuan Jumalan Voidellun Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeshuuan Jumalan Voidellun  kuolleista nousemisen kautta,

4. turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,

5. jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. (Nyt se on!)

 

Ja edelleen Luukkaan kautta on ilmoitus, joka sopii tähänkin yhteyteen:

Apt. 17:30

30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt (sietänyt), mutta nyt Hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

 

Kiitos Jumalalle, että olemme voineet saada anteeksi Jeshuan veren kautta tietämättömyytemme ja saaneet tulla totuuden Sanan kautta ymmärtämään pelastuksen tien, että voimme kasvaa täyteen hengelliseen aikuisuuteen ja päästä eräänä päivänä Isän valtakuntaan.

 

·       Jumalan Voideltu -nimikettä käytän Kristus sanan sijasta, koska hepreankielinen sana Ha´Maschiah on suomen kielelle käännettynä Herran (Jumalan) Voideltu. Messias-sana on lähellä hepreankielistä sanaa ja sen merkitystä.

·       Moshe on Mooses.

·       Saul = Paul, suomenkielisissä Raamatuissa Paavali

·       Simon Keefa(s) on Pietari suomenkielisissä Raamatuissa

·       Jochanan on Johannes suomenkielisissä Raamatuissa

·       Mirjam on Jeshuan äidin nimi heprean kielellä. Monissa Raamatuissa Maria.

 

 

·       Usko Jumalaan on vankkaa luottamusta Jumalaan ja kuuliaisuutta Hänen Sanalleen. Koska on tietoisuus siitä, että Jumala on aina oikeassa, on myös täydellinen luottamus Häneen ja siihen, että Hän palkitsee Häntä etsiväiset (Hebr.11:1, 6, Matt.6:33). Kuljemme ikään kuin ”Sanan päällä” luottaen, että annettujen ohjeiden noudattaminen auttaa pysymään elämän tiellä (Vrt. Matt.14:22-33). Siksi on kirjoitettu: ”Vanhurskas on elävä uskosta”.   Raamatun mukainen usko ei ole siis vain tietämistä, että Jumala on olemassa, vaan se on kuuliaisuutta Hänen Sanalleen. Siitä osoituksena ovat uskon teot (Jaak.2). Eli, mihin ihminen uskoo, sen mukaan hän toimii. (Mark.11:22-26)

 

·       Epäusko on uskomista ja luottamista johonkin muuhun kuin Jumalaan ja Hänen Sanaansa, eli se on tottelemattomuutta ja kurittomuutta Jumalaa kohtaan. Epäusko on myös pahan pelkäämistä. Se, mitä ihminen pelkää, voi myös tapahtua (Job 2:25). Parasta on luottaa Jumalaan (Mark.11:22-26). Pelkuruus estää tottelemasta Jumalaa, mutta

 

·       Jumalan pelko on Jumalan kunnioittamista ja voimakasta halua pysyä kuuliaisena Jumalalle, jotta pysyisi Hänen rakkaudessaan ja huolenpidossaan. Jumalan pelko on välttämätön asia uskovaiselle ihmiselle (Snl.2:1-11, Jer.32:38-41, Ilm.21:8) 

·       Ihmispelko kunnioittaa ihmistä enemmän kuin Jumalaa. Valintatilanteessa ihminen hylkää mieluummin Jumalan kuin ihmisen. Todella huono asia, sillä todellisuudessa ”ei kukaan voi palvella kahta herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, tai tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa”/maailmaa/rahaa/sitä mikä maailmassa on korkeaa ja ihailtavaa/luotua enemmän kuin Jumalaa (Matt.6:24, Snl.29:25, Room.1:18-25-).

 

·       Vanhurskas on ihminen, jonka kanssa Jumala on Henkensä kautta Jeshuan nimessä ja joka sydämestään pyrkii tekemään Jumalan tahdon mukaan eli Jumalan oikeuskäsityksen mukaan: eli valitsemaan sen, mikä Jumalan mielestä on oikein ja hyvää ja hylkäämään sen, mikä Jumalan mielestä on väärin ja pahaa (Jes.7:15, Hebr.5:14). Hänen henki-ihmisensä on elävässä tilassa.

 

Hän on voinut olla lapsesta asti tekemässä Jumalan tahdon mukaan kasvaen kaiken aikaa Jumalan tuntemisessa ja pelastuksessa saaden anteeksi erehdyksensä ja valiten aina Jumalan ohjeen mukaisen tien, jolloin hänen henki-ihmisensä on pysynyt elävässä tilassa.

 

Hän kuoli hengellisesti, jos hän tullessaan ymmärryksen ikään valitsi väärin haluten tehdä oman eikä Jumalan tahdon mukaan.

 

Mutta jos hän haluaa sovittaa itsensä Jumalan kanssa kuitenkin sitten myöhemmin luopuen oman tahdon tekemisestä ja saa anteeksi rikkomuksensa ja eronsa Jumalasta, Jumala herättää hänen henki-ihmisensä uudelleen palvelemaan Jumalaa (Ef.2:1-10). Näin hän vanhurskautuu ja ikään kuin kuolee pois synnistä niin kuin Jeshua (Room.6:10). Hänestä, entisestä syntisestä ja jumalattomasta, tulee vanhurskas, jolla on halu etsiä Jumalan totuutta lukemalla Raamattua ja kuuntelemalla Sanaa ja tarkistamalla myös kuulemansa, miten asia on kerrottu Raamatussa. Toisin sanoen hänellä on Sanan nälkä ja rakkaus totuuteen. Jumala antaa ymmärryksen ja kyvyn tehdä sitä, mikä Jumalan mielestä on oikein. Vanhurskas pyrkii koko sydämestään tekemään Jumalan oikeuskäsitteen mukaan, jonka opimme opetuslapseudessamme Jeshuan tuntemisen kautta (Joh.3:1-7, 14-18, 36, Room.5:1-9). Vanhurskaan henki-ihminen on elävässä tilassa.

 

·       Pyhä ihminen on erottautunut maailman käytöstä Jumalan käyttöön. Pyhä Jumala on sanonut (1Keefa 1:16): ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.”

Hebr.12:14: ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Jumalaa.” Jumalalle erotetun ihmisen henki-ihmisen täytyy tietenkin olla elävässä tilassa.

 

Pyhimys on kuollut henkilö, jonka kirkko on jälkeen päin julistanut pyhimykseksi jonkun hänen tekemänsä hyvän teon vuoksi. Sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan eikä Jumalan Sanan kanssa.

 

·       Hyvä tietää myös, että Jumala antaa anteeksi erehdyksemme uskonkilvoituksessamme. On vaarallista rikkoa tahallaan Jumalan käskyjä ja ohjeita vastaan (Hebr.6:4-6, Hebr.10:26-31).

 

·       Syntinen on jumalaton eli hänen kanssaan ei ole Jumala. Hän valitsi väärin ymmärryksen iässä tai myöhemmin ja kuoli sen tähden hengellisesti, eli hänen henki-ihmisensä on kuolleessa tilassa hänen tottelemattomuutensa tähden vaeltaessaan oman halunsa ja aivoituksiensa mukaan. Hänestä tuli maailman ruhtinaan lapsi omaten maailman mallin mukaisen käsityksen hyvästä ja pahasta toimien sen mukaan.  Hän ei ole otollinen Jumalalle ennen kuin hän tekee parannuksen ja kääntyy sydämestään tekemään Jumalan tahdon mukaan sovittaen itsensä Jumalan kanssa (Room.5:10, Ef.2:1-3). Syntisen henki-ihminen on kuolleessa tilassa.

 

·       Ihmisessä on kolme osaa (1Moshe 2:7, Ps.16:9): henki (sisin, sydän), sielu ja ruumis: Fyysinen eli liha-ihminen / vanha luomuksemme/ se lihallinen, aistillinen ja sielullinen minä) on aistiensa kautta yhteydessä näkyvään maailmaan toimien lihallisesti (Jaak.4:1-7, Room.8:5-8).

 

Hengellisen eli sisäisen ihmisen (henki-ihminen, se hengellinen minä) tulisi olla elävässä tilassa, jotta ihminen voisi olla henkensä kautta yhteydessä Jumalaan.

 

Sielu on keskus, jossa ovat persoonallisuus ja tunne-elämä ja jossa tehdään valinnat ja tahdonpäätökset. Jumala on antanut vapauden valita suuntansa. On vain niin, että hengellisesti kuollut ihminen ei pelastu. On tehtävä parannus ja uudestisynnyttävä pelastuakseen. Valintakamppailu on joskus rajua.

 

Sisäinen ihminen kuolee hengellisesti synnin (ylpeyden) tähden, jos hän ei valitse tehdä Jumalan tahdon mukaan tultuaan ymmärryksen ikään. Tuolloin yhteys hengen kautta Jumalaan katkeaa. Sen jälkeen, ilman uudestisyntymistä, henki-ihminen on kuolleessa tilassa koko ajan ja yhteys Jumalaan hengen kautta on poikki. Silti hänen liha-ihmisensä toimii ja tekee normaaleita ”lihallisia” asioita siten kuin häntä miellyttää ja haluttaa. Elämän tapahtumat ovat kuitenkin onnen kauppaa ja siis sattumanvaraisia, mutta valitettavasti ne ovat juuri sellaisia, mitkä sopivat Jumalan vastustajan suunnittelemaksi kohtaloksi. Jumalan vastustajan suunnitelma ihmiselle ei koskaan ole hyvä, vaikka se näyttäisi ”kermakakulta” (Ps.73). Kuitenkin toisten ja (aidot omatkin) rukoukset ihmisen puolesta voivat tuoda Jumalalta avun monissa kiperissä tilanteissa ja antavat mahdollisuuksia löytää Jumalan tien. Mutta vapautuakseen maailman ruhtinaan määräämästä kohtalosta eli iankaikkisesta kuolemasta ja pysyäkseen vapaana henki-ihmisen on oltava elävässä tilassa. Siksi Jeshua sanoi: ”Teidän täytyy uudestisyntyä ylhäältä.”

          

·       Uudestisyntymässä Jumala herättää hengellisesti kuolleessa tilassa olleen henki-ihmisemme Henkensä kautta. Tapahtumaa kutsutaan myös henkikasteeksi (1Kor.12:12-13, Mark.16:16). Jotta se voisi tapahtua, ihmisen on haluttava pelastua ja haluttava antaa elämänsä Jumalalle Jumalan hyvään johdatukseen. Hänen on myös tunnettava syyllisyytensä Jumalan edessä ja pyydettävä rikkomuksensa anteeksi sydämestään, ennen kaikkea sen, että ylpeydessään hän ei ollut halunnut luopua oman tahdon tekemisestä tekemään Jumalan tahdon mukaan. Jumala antaa anteeksi, ja Jeshuan sovintoveri puhdistaa hänen henki-ihmisensä kaikesta vääryydestä. Nyt Jumala voi kastaa hänet Henkensä kautta.

 

Ihmisestä tulee uusi luomus – ei enää syntinen vaan nyt Jumalan vanhurskas. Näin ihminen on ikään kuin kuollut pois synnistä niin kuin Jeshua (Room.6:10-11). Synti ei enää hallitse häntä eikä voi orjuuttaa, sillä Jumala siirsi hänet pois pimeyden eli Jumalan vastustajan valtakunnasta Valkeuden eli Poikansa Jeshuan valtakuntaan.

 

Hänestä on tullut Jeshuan ruumiin jäsen (1Kor.12:13), Jeshuan opetuslapsi (Joh.8:31-32) ja Jumalan perheen jäsen (Ef.2:19), joka rakastaa sydämestään Jumalaa, koska hän tietää saaneensa paljon anteeksi ja tietää saavansa myös erehdykset anteeksi. Epätoivo on vaihtunut uskoksi ja kiitollisuudeksi. Nyt on tulevaisuus ja toivo (Jer.29:11, Snl. 23:18).

 

Ratkaisu on henkilökohtainen asia. Tärkeä valvoa itsensä ja pitää huoli siitä, että pysyy Jumalan perheen jäsenenä ja Jeshuan opetuslapsena, jotta – kun aika on - pääsisi Isän valtakuntaan (Matt.7:13-14, 2Tess.1:2-12, Ilm.22:14-15).

 

·       Iankaikkinen elämä: Jeshua sanoi (Joh.11:25-26): "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

 

Jumalan Hengessä vaeltava ihminen, joka pysyy kuuliaisena Jumalan käskyille ja Sanalle, ei joudu kadotukseen, vaan koska hänen sisäinen ihmisensä (henki-ihminen) on elävässä tilassa fyysisen kuoleman hetkellä, häntä vastassa on Valkeuden enkeli, joka johdattaa Isän tykö. Tämä on taivaallisen Isämme tahto ihmistä kohtaan.

 

·       Iankaikkinen kuolema/ kadotus: Jos ihminen kuolee niin, että hänen henki-ihmisensä on kuolleessa tilassa eli ilman sovitusta ja näin ollen ilman uudestisyntymistä, tai jos hän elää sovituksen jälkeen oman tahdon mukaista lihallista elämää, joka voi aiheuttaa toisen kerran hengellisen kuoleman, mihin ei ole enää sovitusmahdollisuutta (Hebr.6:4-6, Hebr.10:26-31, Apt.5:1-1, Matt.25:31-33, 41-46, 2Tess.1:2-7-9-12), niin rangaistuksena on kadotus ja iankaikkinen ero Jumalasta. Ajasta siirtymisen hetkellä eli fyysisen kuoleman kohdatessa sisäistä ihmistämme on vastassa Kuoleman enkeli (musta henkiolento), joka vie kuolleen henki-ihmisen helvettiin eli maan syvimpään paikkaan. Tämä ei ole Jumalan tahto ihmistä kohtaan vaan ylpeän ihmisen oma valinta.

 

·       Synti on laittomuus ja kurittomuus. Se on siis tottelemattomuutta Jumalan käskyjä ja Sanaa vastaan. Ylpeys on sen alku. (Sen sijaan Jumalan pelko on tiedon ja viisauden alku, Snl.1:7, Snl.9:10.)

·       Rikos/ rikkomus Jumalaa vastaan on tehdä Jumalan käskyjä ja Sanaa vastaan.

·       Nöyrä ihminen Jumalan mielestä on hän, joka on sydämensä halusta kuuliainen Hänen Sanalleen (Matt.17:5, 5Moshe 18:19, Joh.20:31).

·       Nöyristelijä tekeytyy nöyräksi ihmisten suosion tähden ja ihmisille mieliksi.

·       Sana Saatana on suomeksi käännettynä ”Jumalan vastustaja”. (Huom. hepreankielinen sana ”satan” on kaikissa tuntemissani kielissä säilynyt, mutta Jumalan Pojan nimi on muutettu kaikissa muissa kielissä paitsi heprean kielessä. Kannattaa miettiä, miksi.)

·       Pakana on henkilö, joka ei ole juutalainen (juutalainen näkökanta). Myöskään ei kristitty (kristillinen näkökanta). Ei uskovainen (uskovaisen näkökanta)

 

************************************************************

 

Teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä

Jeshua sanoi juutalaiselle fariseukselle Nikodeemukselle, joka oli tullut Hänen tykönsä yöllä,

Joh.3:7: ” Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: Teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

 

Arvelen, että ihmettelet kuitenkin. Siispä kerron sinulle Raamatun perusteella tästä ihmisen pelastumiselle äärimmäisen tärkeästä asiasta eli uudestisyntymisestä ja myös sen suomista mahdollisuuksista, jotka auttavat pysymään Jumalan lapsena, poikana ja tyttärenä, ja osallisena iankaikkiseen elämään.

 

Sitä ennen muutama sananpaikka

 

Jeshua sanoi:

Joh.7:16-17,37-38

16. …"Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

17. Jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, tulee hän tuntemaan, onko tämä Hänen oppinsa, vai puhunko minä omiani.

37. …Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.

38. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat."

 

Joh.1:12:

12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet(Jeshuuan)  vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

On kirjoitettu myös

Room.8:32

32. Hän (Isä), joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka Hän (Isä) ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?

 

Sitten aloitamme ja luemme lisää Jeshuan sanoja ja niihin liittyviä muita sananpaikkoja. En halua kertoa omia mielipiteitäni, vaan pyrin tuomaan selvennystä Jumalan Sanan ja omakohtaisen kokemuksen pohjalta. Voin sanoa, että Jumala on hyvä. Jumalalle kuuliaisen Jumalan lapsen käy aina hyvin. Ps.73:28: ”Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Häneen ja kerron kaikista Hänen teoistaan.”

               

Tässä on Jeshuan perussanomaa meille saadaksemme sen, mikä on luvattu

 

Joh.3:1-21, 36

 

Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.

2. Hän tuli Jeshuan tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa."

3. Jeshua vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." 

4. Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"

5. Jeshua vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä (symboloi Sanaa) ja Hengestä (Jumalan Hengestä), ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

7. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." 

9. Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?"

10. Jeshua vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!

11. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme.

12. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?

13. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.

14. Ja niin kuin Moshe ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,

15. että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.”

 

Käärmeen ylentäminen erämaassa oli näin:

 

4Moos.21:5-9

5. Ja kansa puhui Jumalaa ja Mosheeta vastaan: "Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan (mannaan, joka oli enkelien leipää).”

6. Silloin Jumala lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli.

7. Niin kansa tuli Mosheen luo, ja he sanoivat: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Jumalaa ja sinua vastaan. Rukoile Jumalaa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme." Ja Moshe rukoili kansan puolesta.

8. Silloin Jumala sanoi Mosheelle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon."

9. Niin Moshe teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.

 

Kiitos Jumalalle, että silloinkin kuuliaisuus Jumalan Sanalle pelasti/paransi. Kuuliaisuus Jumalaa kohtaan näkyi siinä, että ihminen totteli Mosheeta ja Mosheen lakia (5Moos.27-32). Juuri siinä tilanteessa vaskikäärmeeseen katsominen oli kuuliaisuutta Jumalaa ja Hänen Sanaansa kohtaan.

 

Jumalan Pojan ylentäminen: Katso puuhun ripustettuun!

 

”Katsomalla puuhun ripustettuun”, joka vuoti verta ja vettä (Joh.19:34) ja jonka päälle Jumala oli heittänyt ihmisten synnit ja sairaudet (Jes.53:4-6) ja uskomalla sovitukseen ja Jumalan Pojan nimeen (Joh.3:18, Joh.2:23, Joh.20:31, Ap.t.8:12, Ap.t.10:43, 1Joh.3:23, 1Joh5:13); siihen nimeen, jonka Jumala antoi (Joh.5:43-44, Joh.17:6,11-12, 26) voi saada Jumalalta synnit anteeksi. Alkuperäinen hepreankielinen nimi Jeshua on Jumalalta. Se oli Jumalan nimi ja Hän antoi sen Pojalleen, jonka tehtävänä oli pelastaa ihminen synnin ja Jumalan vastustajan orjuudesta palvelemaan Jumalaa ja saamaan ihanan ”täysihoidon” jo tässä ajassa ja tulevassa iankaikkisen elämän.

 

Pelastajamme oli ripustettuna ja naulittuna puuhun, ”tankoon”, kädet ristissä päällekkäin ja samoin jalat, kärsien sanoin kuvaamatonta fyysistä  tuskaa ja kuoli syntiemme tähden ensin hengellisesti (Matt.27:46, Ps.22:2), eli hänen henki-ihmisensä kuoli ja yhteys Jumalaan hengen kautta katkesi (noin klo 12). Uskon, että se tuntui hänestä vielä rajummalta kuin fyysinen kipu. Kohta sen jälkeen (n. klo 15) hän antoi elämänsä meidän tähtemme ja kuoli fyysisesti (Matt.27:45-50), jolloin hän joutui menemään alas helvettiin niin kuin jokainen synnissä kuollut. Mutta Jumala herätti hänet siellä Henkensä voimalla, jolloin hän voitti kuoleman vallan (Kol.2:15, Ef.1:19-23), jotta meillä olisi uskon ja kuuliaisuuden kautta iankaikkinen elämä. Itsestään selvyys se ei kuitenkaan ole vaan meidän tulee noudattaa Jumalan ohjeita.

 

Gal.3:13-14

13. Jumalan Voideltu Jeshua on lunastanut meidät (Mosheen) lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu (5Moshe 21:23)",

14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeshuassa Jumalan Voidellussa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen (Luuk.24:49, Ap.t.1:8, Ap.t.2:1-4, Ap.t.10:31-48).

 

Pelastajamme kävi maan syvimmässä paikassa(Ef.4:9-10), jonne jokainen syntisenä kuollut ihminen joutuu menemään, mutta hyvän suunnitelmansa mukaisesti (Ps.16:8-10, Joona 2, Jes.53) Kaikkivaltias Jumalamme, kaiken Luoja, herätti eli uudestisynnytti Poikansa hengen siellä helvetissä (joka on paljon pahempi paikka kuin mitä runollinen sana ”tuonela” kertoo). Ylösnousemisensa jälkeen ilmestyttyään ensin Magdalasta kotoisin olevalle Mirjamille hän kävi taivaissa Isän tykönä ja sai aikaan iankaikkisen sovituksen (Joh.20:10-17-20, Ef.4:9-10, Hebr.9:11-15, 24-28). Hän sai myös ylösnousemus ruumiin.

               

Näin on kirjoitettu Jeshuan käynnistä taivaissa kuolleista heräämisensä jälkeen

 

Joh.20:11-20, 27

Mutta Mirjam seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan

12. ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä, missä Jeshuan ruumis oli maannut.

13. Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo/nainen, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet."

14. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeshuan siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeshua.

15. Jeshua sanoi hänelle: "Vaimo/nainen, mitä itket? Ketä etsit?"  Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet."

16. Jeshua sanoi hänelle: "Mirjam!"  Tämä kääntyi ja sanoi hänelle heprean kielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja.

17. Jeshua sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö." 

18. Mirjam Magdaleena (Magdalasta) meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut.

19. Samana päivänä, (sapattina), myöhään illalla (ennen auringon laskua), kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeshua ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" 

20. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.

27. Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen." 

 

Edellisistä jakeista näimme, että Jumalan Voideltuun ei saanut koskea vielä silloin, kun hän ilmestyi Magdalan Mirjamille. Hän sanoi menevänsä ensin Isän tykö (henki-ihmisenä), ja käytyään taivaissa Isän Jumalan tykönä Hän näyttäytyi opetuslapsilleen fyysisesti.

 

Sovitus taivaissa Isän tykönä

 

Hebr.9: 11-14, 22-24

11. Mutta kun Jumalan Voideltu tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,

12. meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

22. Niin puhdistetaan (Mosheen) lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista

23. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.

24. Sillä Jumalan Voideltu ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.

13. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen (Näin tapahtui Vanhan Liiton aikaan.),

14. kuinka paljoa enemmän on Jeshuan, Jumalan Voidellun veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

 

KIITOS JUMALALLE!

 

Uskon kuuliaisuuden kautta pelastumme (Jaak.2.17-26)

 

On ymmärrettävä, että Jumalalle ei kelpaa ihmisen omat hyvät teot eikä selitykset omasta erinomaisuudestaan, vaan jokaisen on nähtävä syyllisyytensä Jumalan edessä Jumalan käskyjen valossa (Matt.19:16-17, 2Moos.20:1-20) ja nöyrryttävä sydämestään pyytämään anteeksi Jumalalta tottelemattomuutensa ja tahdottava tosissaan alkaa Jumalan mielen mukainen elämä (Ef.2:1-10). Tämä vaatii uskoa Jumalalta, joka antaa sitä, kun sydämemme on valmis vastaanottamaan, ja usko lisääntyy, kun teemme sen mukaan.

 

Jaak.4:6

”… "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."

 

On siis ensiarvoisen tärkeätä, että ihminen ei pidä itseään hyvänä. Jeshua toi tiedoksi meille Jumalan näkökannan liha-ihmisestä sanoen, että ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin (Mark.10:18). Näin sanoen Hän ilmaisi, että ei kenenkään ihmisen lihassa – ei edes hänen, Jeshuan, joka ei koskaan rikkonut Isäänsä vastaan - ole mitään hyvää, sillä jokaisen ihmisen liha-ihminen kapinoi Jumalan käskyjä vastaan (Room.8:7). Niin kauan kuin ihminen selittelee Jumalan edessä sitä, kuinka vähän hän on pahaa tehnyt ja esittää, kuinka hyvä hän oikeastaan on, niin Jumala ei ole silloin vielä Henkensä kautta näyttänyt hänelle todeksi syntiä. Hän ei siis ole tullut synnin tuntoon, mikä kuitenkin on oltava, että puhdistus voisi Pelastajamme veren kautta tapahtua. Sitä paitsi, miten voi ihminen, joka kokee olevansa hyvä, tarvita pelastusta tai apua mihinkään. Hän kyllä voi haluta päästä taivaaseen helvetin sijasta, mutta se tietoisuus ei riitä sydämestä olevan ratkaisun tekemiseen.

Jeshua sanoi Simon-nimiselle fariseukselle, kun syntiseksi tiedetty nainen teki parannuksen:

 

Luuk.7:36-50

47. Sen tähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän." 

48. Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut." 

 

Kaste Hengessä eli uudestisyntyminen

               

Kun ihminen huomaa tehneensä väärin vaikka vain Jumalan yhtä käskyä kymmenestä vastaan ja tajuaa, että hän ei olekaan niin hyvä kuin on itsestään ajatellut, hän voi huomata muutakin epätarkkuutta elämässään. Esimerkiksi, hän saattaa ymmärtää, että hänellä on anteeksiantamattomuutta ja katkeruutta ketä tahansa kohtaan. Tai ehkä hän huomaa yllätyksekseen rikkovansa Jumalan ensimmäistä käskyä vastaan olemalla epäjumalanpalvelija, joka elää itselleen toteuttaen omia periaatteita, tapoja ja mielihaluja.  Miten tahansa, kunhan vain ihmisellä on halu saada asiat kuntoon Jumalan kanssa ja pyytää Jumalalta anteeksi tosissaan, niin Jumalan Pojan veri puhdistaa hänet kaikesta vääryydestä (1Joh.1) ja Jumala voi uudestisynnyttää tämän hengellisesti kuolleen eli syntisen ihmisen. Tätä sanotaan myös hengelliseksi heräämiseksi (Ef.2:1), joka tapahtuu Henkikasteessa, kun Jumala ”kastaa” meidän henki-ihmisemme Henkensä kautta ja siirtää meidät siten Jeshuan ruumiin jäseneksi; pois kuolleesta tilasta ja pimeyden vallasta Valkeuden valtakuntaan. Sen saamiseksi on siis tehtävä parannus.

 

Henkikasteen symbolisena esikuvana oli Johanneksen kaste. Johannes kastoi Jordanin virrassa juutalaisia, jotka halusivat tehdä parannuksen ja tunnustivat syntinsä. Myös Herramme Jeshua meni kastettavaksi, vaikka Hän ei ollut rikkonut mitenkään Isäänsä vastaan (Matt.3:13-17). Ajatelkaa, miten nöyrä hän oli. Hän teki sen, koska se oli Jumalan aivoitusta (Luuk.7:30) ja jonka tarkoituksena oli saada juutalaiset uskomaan Jumalan Poikaan. Vanha liitto oli vielä voimassa. Uusi, aivan erilainen liitto, oli tulossa.   Sitä Jeshua opetti ja oli paljon vastustusta, mutta Jeshuassa vaikuttanut suuri ja ihmeellinen rakkaus sulatti monia, jotka sitten luopuivat vanhasta ja ottivat vastaan Mestarinsa opetukset. Jumalisen rakkauden tulisi näkyä myös meistä hänen seuraajistaan myös siksi, että kohtaamamme ihmiset saisivat tietää, kuinka valtava Jumalan rakkaus on; se rakkaus, jolla Hän on meitä rakastanut, niin että Hän antoi ainokaisen, rakkaan Poikansa meidän edestämme uhriksi, että meillä, jotka sen uskomme, olisi iankaikkinen ja yltäkylläinen elämä, jota varas, se Jumalan vastustaja, ei voisi varastaa eikä tuhota (Joh.10:10).

 

Matt.3:11 Johannes Kastaja sanoi juutalaisille:

 ”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta hän, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän (Jeshua) kastaa teidät Pyhällä Hengellä (uudestisyntyminen/ hengellinen herääminen) ja tulella (Jumalan Hengellä täyttyminen).

 

Mark.16:16

16. Joka uskoo ja kastetaan (Jumalan Hengessä), se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

 

1Kor.12:12-13

12. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Jumalan Voideltukin;

13. sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia eli ei-juutalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

 

Ef.2:1-10

Ja Jumala on eläviksi (uudelleen) tehnyt teidät, jotka olitte (hengellisesti) kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,

2. joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden (epäuskoisissa) lapsissa,

3. joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin;

4. mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla Hän on meitä rakastanut,

5. on tehnyt meidät, jotka olimme   jotka olimme kuolleet (hengellisesti) rikoksiimme, (uudelleen hengellisesti) eläviksi Jumalan Voidellun Jeshuan kanssa - armosta (Jumalan rakkaudesta) te olette pelastetut -

6. ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Jumalan Voidellussa Jeshuassa,

7. osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Jumalan Voidellussa Jeshuassa.

8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja –

9. ette (oman mielen mukaisten) tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

10. Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Jumalan Voidellussa Jeshuassa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

 

Hengellinen herääminen on täysin yliluonnollinen tapahtuma. Onhan se muuttumista vihan lapsesta rakkauden lapseksi

 

Room.5:8-10

8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Jumalan Voideltu, kun me vielä olimme syntisiä (= Jumalan vihollisia), kuoli meidän edestämme.

9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.

10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia (= olimme syntisiä), tulimme sovitetuiksi Hänen kanssaan Hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme Hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

 

2Kor.5:17

17. Siis, jos joku on Jeshuassa Jumalan Voidellussa (Jumalan Hengen kautta), niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

 

 

1Joh.5:1-4

1. Jokainen, joka uskoo, että Jeshua on Jumalan Voideltu, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa Häntä, joka on synnyttänyt (= Isää), rakastaa myös sitä, joka Hänestä on syntynyt (toista kuuliaista uudestisyntynyttä).

2. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme Hänen käskyjänsä.

3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme Hänen käskynsä. Ja Hänen käskynsä eivät ole raskaat;

4. sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.

 

Hengellisen heräämisen seurauksen kokee ja näkee. On pelastusvarmuus sydämessä. Tietää saaneensa anteeksi. Se on valtavaa. Herätetty ihminen kokee rauhan sydämessään, on halu lukea Raamattua ja kuulla Jumalan Sanaa. Samoin tulee vilpitön halu etsiä uskovaisten seuraa (1Joh.5:1-2) ja myös on tahto auttaa ja palvella. Mutta se on alku. Vastikään uudestisyntynyt on hengellinen vauva, joka tarvitsee ruoaksi väärentämätöntä Jumalan Sanaa (1 Keefa/Pietari 2:1-12) ja sen mukaan tekemistä (Jaak.1:21-26). Kun vauva kasvaa, hänelle voi antaa jo vahvempaa ruokaa eli Jumalan Sanaa, jonka voi ymmärtää, kun on jo enemmän kasvanut Jumalan tuntemisessa. Jumalan tahto on, että hengellinen vauva kasvaa hengelliseksi aikuiseksi (Hebr.6:13-14).

 

Hengellisen aikuisen aistit ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta, jolloin hän osaa hyväksyä sen, mikä Jumalan mielestä on hyvää ja oikein, ja osaa hyljätä sen, mikä Jumalan mielestä on pahaa ja väärin. Kuitenkin – niin kuin fyysinen aikuinen, niin myös hengellinen aikuinen – on elinikäinen oppija. On hyvä lukea ja kuulla Sanaa joka päivä. Jumalan vastustaja on ovela ja osaa käyttää lihamme heikkoja kohtia hyväkseen saadakseen meidät pois totuudesta. Tutkimalla pimeyden lähteitä ihminen eksyy eikä voi nähdä oikeaa tietä. Vain Jumalan Sanan ja Jumalan tuntemisen kautta me voimme osata erottaa valheen. Siksi uskovaisen tulee olla sinnikäs ja päämäärätietoinen ja suunnata katseensa voittopalkintoa kohti nöyryyttävissäkin tilanteissa. Kyllä Jumala nöyryyttää, jos ei itse sitä tee. Sekin on rakkautta, ja se on pelastumiseksi.

 

Jo hengelliselle vauvalle on tullut halu lukea ja kuulla Sanaa ja Jumalan Hyvä Henki antaa ymmärrystä käsittää lukemaansa ja kuulemaansa - enemmän ja enemmän. Eräänä päivänä (tai heti) hänelle selviää Sanan kautta, että Herramme ja Vapahtajamme kävi kuuliaisuuden kasteella Jordan-virrassa.

 

Kaste vedessä

 

Jochanan/Johannes Kastaja oli Jumalalta saanut ohjeen kastaa vedessä parannuksen tehneitä:

 

Joh.1:29-34

29. Seuraavana päivänä hän (Jochanan) näki Jeshuan tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

30. Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'.

31. Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."

32. Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä.

33. Ja minä en tuntenut häntä; mutta Hän (Jumala), joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.'

34. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika." 

 

 

 

 

 

Kaste vedessä on uskon ja kuuliaisuuden osoitusta Jumalalle aivan niin kuin Jeshuakin teki:

 

(Matt.3:11, 13-17)

11.Jochanan sanoi: Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

13. Silloin Jeshua tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.

14. Mutta tämä esteli häntä sanoen:

"Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!"

15. Jeshua vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus" (Jumalan tahto: Joh.1:29-34, Luuk.7:30: Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.).  Silloin hän salli sen hänelle.

16. Kun Jeshua oli kastettu, nousi hän kohta (heti) vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt" (Pitäisi jatkua: Kuunnelkaa häntä! Matt.17:5, Mark.9:7).

 

Noin toteutui Jumalan antama ohje.

Siinä oli paljon vettä ja kastaminen tapahtui upottamalla.

Me, jotka olemme käyneet uskovan kasteella, samaistuimme symbolisesti siihen, mitä Jeshuualle tapahtui, ja koimme siinä saman tapahtuneen meillekin: olimme veden alla ja kuolimme Hänen kanssaan pois synnistä ja noustuamme vedestä olimme myös yhtä ylösnousemuksessa. Aivan ihana kuva siitä, mitä meille jo oli tapahtunut uskon kautta.

(Room.6:3-23, Ap.t.8:26-40, Ap.t.10:47-48).

 

Filippus kastoi etiopialaisen hoviherran

Ap.t.8:30-39

30. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta (Jesaja) ja sanoi: "Ymmärrätkö myös, mitä luet?"

31. Niin hän sanoi: "Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?" Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.

32. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: "Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa (Jes.53:7).

33. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä."

34. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: "Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?"

35. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeshuasta.

36. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?"

(Uusista käännöksistä puuttuu yksi jae, joka löytyy muun muassa vuoden 1776 (1872) Bibliasta:

37. Mutta Philippus sanoi: jos sinä kaikesta sydämestä uskot, niin tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi: minä uskon Jeshuan Jumalan Voidellun Jumalan Pojaksi

38. Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet (upottamalla).

39. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Jumalan Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten.

 

Seuraavassa tapahtumassa Simon Keefa saarnasi pelastuksen Sanan italialaisen Korneliuksen Korneliuksen Jumalaa pelkääväiselle perhekunnalle ja ystäville. Jotka puheen kuulivat ja ottivat sen vastaan, Jumala uudestisynnytti heidät. Heidän henki-ihmisensä heräsi elämään Jumalalle, ja nyt Jumala saattoi täyttää heidät myös Hengellään. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun pakanasyntyiset uudestisyntyivät ja saivat tulikasteen. Vielä lisäksi heidät kastettiin vedessä uskonkuuliaisuuden osoituksena.

 

Apt.10:1-5, 38-48

Ja Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväenosastossa.

2. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.

3. Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Kornelius!"

4. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: "Mikä on, Herra?" Enkeli sanoi hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.

5. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Keefaksi kutsutaan;

6. hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla, (1642-versio) hän sanoo sinulle, mitä sinun pitää tekemän."

33. Sen tähden minä (Kornelius) lähetin heti sinulle (Simon Keefa) sanan, ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua."

34. Niin Simon Keefa avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön,

35. vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen.

36. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeshuasta Jumalan Voidellusta, joka on kaikkien Herra,

37. sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Jochanan saarnasi, sen te tiedätte;

38. te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä (Jumala on Henki: Joh.4:24) ja voimalla oli voidellut Jeshuan Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki Jumalan vastustajan (eli saatanan) valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

39. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.

40. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,

41. ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut.

42. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.

43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

44. Kun Simon Keefa vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki (Jumalan Henki) kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.

45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Keefan mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

46. sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Keefa vastasi:

47. "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?"

48. Ja hän käski kastaa heidät Jeshuan Jumalan Voidellun nimessä. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

 

 

Tulikaste eli Jumalan Hengellä täyttyminen

 

Jokseenkin pian (tai heti) uudestisyntynyt ihminen haluaa myös täyttyä Jumalan Hengellä eli Hän haluaa saada tulikasteen (Luuk.24:45, Ap.t.1:8, Ap.t.2:1-4, Ap.t.10:44-46), jotta hänellä olisi voima ja kyky kestää koetukset, olla Jeshuan todistaja, palvella ja tehdä Jumalan edeltä valmistamia hyviä tekoja. Jumalan Hengellä täyttymisen merkkinä on kielillä puhuminen. Kaiken kaikkiaan on halu hyvään ja halu miellyttää taivaallista Isää tietäen, että Hän johdattaa todelliseen hyvään (Jer.32:38-41). Ilman Jumalan Hengellä täyttymistä on lähes mahdotonta tehdä Jumalan tahto, mutta kun ihminen on täynnä Jumalan Henkeä, hän on täynnä Jumalan rakkautta ja voimaa ja myös Jumalan pelkoa, ymmärrystä ja viisautta. On voimaa kestää koetukset ja voittaa (saada) oma lihallinen minänsä tekemään Jumalan tahdon. Näin on myös auktoriteetti Jumalan vastustajan ylitse. Jumalan Voimalla me teemme väkeviä tekoja (Ps.108:14)!

 

Ap.t.5:32

32. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."

Ap.t.1:8

Vaan, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, niin te saatte voiman (= voiman, kyvyn, mahdin, auktoriteetin), ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."  (Huom. Finland = Äärimaa)

 

Jumalan Pyhän ja Hyvän Hengen ensimmäisestä vuodatuksesta on kerrottu Apostolien teoissa

 

Ap.t.2:1-4-21-

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.

2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat (Perheemme on kokenut tämän vuonna 1984 ja yhdessä yhteisömme kanssa vuonna 1997, jolloin se oli Jumalan vastaus kysymykseeni: ”Onko tänään oikea helluntaipäivä vai onko se vasta viikon päästä? Helluntai oli sinä päivänä.).

3. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle.

4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

5. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.

6. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.

7. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?

8. Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? …

11. ..., me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."

12. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?"

13. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".

14. Niin Simon Keefa (Pietari) astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne.

15. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.

16. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta:

17. 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.

18. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.

19. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.

20. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen (ennen kuin Jeshua tulee takaisin).

21. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Jumalan nimeä, pelastuu.' (Huuda siis avuksi Jumalaa Jeshuan nimessä eli Jumalan nimessä, jonka Jumala antoi Pojallensa: Miika 5:1-3, Joh.5:39-44 Luuk.13:34-35!)

 

Jumalan Hengellä täyttyminen ensi kertaa pakanasyntyisille

 

Ap.t.10:44-46 (italialaisen Korneliuksen perhe, jakeet 1-48)

44. Kun Simon Keefa (Pietari) vielä näitä puhui, tuli Jumalan Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.

45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Simon Keefan mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

46. sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa

 

Jeshuan haavojen kautta olemme parannettuja

 

Uskovan elämään kuuluu myös parantuminen Jeshuan haavojen kautta - uskon kautta. Kun rukoilemme taivaan Isältä parantumista Jeshuan nimessä ja pyydämme anteeksi erehdyksemme, Jumala antaa anteeksi, ja parantuminen tulee näkyviin – jos ei heti, niin viiveellä, mutta se tulee. (Matt.9:1-8, Luuk.5:20, Snl.4:20-23)

 

Jes.53:4-6 (Jumala ennusti näin profeettansa kautta noin 800 vuotta ennen Jeshuan syntymistä)

4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.

 

Valitettavasti epäusko voi yrittää jarruttaa ja jopa estää parantumisen. Epäusko on tottelemattomuutta ja pahan pelkäämistä, siis epäluottamusta Jumalaa kohtaan.  Epäily, epäuskon ensimmäinen vaihe, voi tulla, jos esimerkiksi erehtyy kuuntelemaan huonoja uutisia tai niin kutsuttujen asiantuntijoiden järkeileviä selityksiä sairauksista ja niiden hoidosta tai tarkkailee jatkuvasti itseään, miltä tuntuu. Pyytäkää anteeksi epäusko ja Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva! Ei pidä luovuttaa vaan jatkaa uskossa. Älkäämme puhuko epäuskoa. Omat sanat voivat estää hyvän:

 

Jaak.3:2

2. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies/ihminen ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

 

Jeshua on meille hyvä esimerkki:

 

Mark.5:36

36. Mutta Jeshua ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin (huonoja uutisia), vaan sanoi synagogan esimiehelle: "Älä pelkää, usko ainoastaan." 

 

Joh.16:23-24 (Jeshuan sanoja)

23. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on Hän sen teille antava minun nimessäni.

24. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

 

Mark.11: 24

24. Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

 

Esimerkkejä uskonteoista

 

Mark.6:56

56. Ja missä vain Jeshua meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin Häneltä, että he saisivat koskea edes hänen vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi.

 

Mark.5:25-29, 34 (vrt. Mark.11:23)

25. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta

26. ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi.

27. Tämä oli kuullut Jeshuasta ja tuli kansanjoukossa takaapäin ja koski hänen vaippaansa;

28. sillä hän sanoi: "Kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi."

29. Ja heti hänen verensä lähde kuivui, ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan.

34. Mutta Jeshua sanoi hänelle: "Tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi."

 

 

 

 

Jumalalta kyky palvella Häntä

 

Hengen hedelmä

 

Jumala rakastaa erityisellä tavalla jokaista lastaan, joka tahtoo miellyttää Häntä. Jumalan tahdon tekeminen ei ole niin vaikeata kuin luulisi, sillä Jumalan Henki meissä auttaa meitä. Jumalan Hengellä täyttyminen on tärkeää, sillä silloin saamme Jumalalta tarpeellisia kykyjä, esimerkiksi niin sanotun Hengen hedelmän (Gal.5:22), joka lisääntyy meissä hengellisen kasvun myötä. Hedelmäkokonaisuuteen kuuluu rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, ystävällisyys, sävyisyys (nöyryys), usko/ uskollisuus ja itsensä hillitseminen.

 

Ne eivät ole tavallisia kykyjä, joihin ihmiset ovat tottuneet. Ne ovat yliluonnollisia, mutta hengellisen kasvumme aikana kohti hengellistä aikuisuutta ne eivät pääse vaikuttamaan, jos liha-ihmisemme himoineen ja haluineen saa ylivallan. Mutta, Jumalan Hengen kautta saamme lisää myös Jumalan pelkoa. Koska kunnioitamme ja pelkäämme Jumalaa enemmän kuin ihmistä, haluamme pysyä ennen kaikkea Jumalan rakkaudessa. Se asenne estää meitä tekemästä Jumalan tahtoa vastaan. Jumala ennusti jo profeetta Jeremian kautta näin ihanasti israelilaisille, mutta lupaukset ovat myös meille, jotka uuden liiton kautta olemme Jumalan kansaa (Joh.10:16):

 

 

 

Hes.36:26-30

26. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden Hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

28. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän esi-isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.

29. Minä vapahdan teidät kaikista saastaisuuksistanne. Ja minä kutsun esiin viljan ja teen sen runsaaksi enkä anna teille nälänhätää.

30. Minä teen runsaaksi puitten hedelmän ja pellon sadon, niin ettette enää joudu kärsimään kansojen seassa herjausta nälän takia.

 

Jer.32:38-41

38. Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

39. Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä.

40. Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu.

41. Ja minä iloitsen heistä, siitä että teen heille hyvää; minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani.

 

 

Snl.2:1-6-

1. Poikani (ja tyttäreni), jos sinä otat minun Sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni,

2. niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon -

3. niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa,

4. jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta,

5. silloin pääset ymmärtämään Jumalan pelon ja löydät Jumalan tuntemisen (Joh.17:3).

6. Sillä Jumala antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito.

7. Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville,

8. niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien.

9. Silloin ymmärrät vanhurskauden ja oikeuden ja vilpittömyyden - hyvyyden tien kaiken;

10. sillä viisaus tulee sydämeesi, ja tieto tulee sielullesi suloiseksi,

11. taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut.

 

Saamme lisää yliluonnollista voimaa elää yliluonnollista elämää ja selviytyä vaikeistakin elämäntilanteista ja tehtävistä. Uudestisynnyttyämme elämme edelleen täällä pahan maailman keskellä, mutta turvanamme on nyt Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isämme ja Hänen enkelinsä, joille Hän on antanut tehtäväksi auttaa ja varjella meitä (Ps.91, Hebr.1:14). Rakastava Isämme ohjaa kuitenkin meitä välillä koetustilanteisiin nähdäkseen uskomme ja nähdäksemme itse uskomme tai epäuskomme tilan. Näissä tilanteissä meidän on tiedettävä ja muistettava Sanan perusteella, että Jumalalla on aina hyvä ratkaisu meille kaikissa tilanteissa. Joskus voi käydä niin, että se ratkaisu, joka meistä näyttäisi parhaalta, ei toteudukaan, mutta jäljestäpäin huomaamme, että taivaan Isän ohjaus olikin täydellisempi. Jumala tietää kaiken ja näkee laajemmin asioita kuin me. Meidän tehtävämme on pysyä kärsivällisesti kuuliaisina Hänelle ja luottaa Häneen.

 

Saamme lisää uskoa, joka enenee sitä mukaa, kun teemme uskomme mukaan. On tärkeä tietää, mikä ero on käsitteillä usko, uskottelu, luulevaisuus ja uskonnollisuus/muotojumalisuus ja huomata se omassa elämässämme.  Uskon kuuliaisuuden kautta eli elämällä Jumalan Sanan mukaisesti pysymme otollisena taivaan Isällemme. Uskonnollisuus sisältää tuhoavaa vihaa. Järjenpäätelmät/järkeily eli filosofinen ajattelu estävät uskon, mutta järkiratkaisu on antaa elämänsä Jumalalle (Room.12:1-2). Uskottelu ja Jumalan Sanan hokeminen eivät auta vaan sydämen usko. ”Sävyisä/nöyrä sydän on ruumiin elämä, mutta luulevaisuus on mätä luissa” (Sanan.14:30).. Usko on luottamusta Jumalaan rakkaudessa. Koska tunnemme taivaallisen Isämme Jeshuan Sanan kautta (Joh.17:3) ja koska olemme nähneet Sanan todeksi elämässämme tehtyämme sen mukaan, usko ja rakkaus ovat lisääntyneet meissä. Ja on niin kuin on kirjoitettu: ”Rakkauden kautta vaikuttava usko on voimallinen (Gal.5:6).” Todellisen uskon ja rakkauden saamme vain Jumalalta kuuliaisuuden myötä.

 

 

 

 

 

Myös on kirjoitettu

(Hebr.6:10)

10. Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että Hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet Hänen nimeänsä kohtaan (jonka Hän antoi Pojallensa), kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette.

 

Jumalan Hengen lahjat

 

Kun olemme täyttyneet Jumalan Hengellä, meidän kannattaa vielä lisäksi anoa Isältämme Hengen lahjoja; yliluonnollisia kykyjä, joita tarvitsemme aivan erityisissä tilanteissa kohdatessamme ihmisiä heidän tarpeissaan seurakunta-yhteisöjemme sisällä ja ulkopuolella. Nämä lahjat eivät toimi jatkuvasti, vaan vain silloin, kun taivaallinen Isämme tahtoo niiden toimivan. Hän johdattaa meitä Hyvän Henkensä kautta yliluonnollisesti.

 

Älkäämme odottako korvin kuultavaa puhetta tai erityisiä ääniä, älkäämme myöskään pinnistelkö kuulemaan lihamme tuntemuksia, koska vastustaja voi antaa meille valheaistimuksia, ja silloin voimme joutua harhateille. Muistakaamme, että lähin ”huijari” on meidän oma lihamme eli kroppamme, jota päähuijari, se Jumalan vastustaja, käyttää armottomasti hyväkseen, jos sille antaa mahdollisuuden tottelemattomuuden/epäuskon kautta.

 

Yleensä Jumalan Hengen johdatus on sisäistä tietoutta tai spontaania tapahtumista. Esimerkiksi erikielillä puhumisen lahjan omaava voi hengellisessä kokouksessa tai jossain muussa tilanteessa saada sanoman tai vaikka tiedon tai viisauden sanat tiettyä tilannetta tai tarvetta varten.

 

Hengen rukous, eri kielillä rukoilu, profetiat ja sanomat eivät tule pään kautta, vaan sisältämme Henki-ihmisemme kautta Jumalan Hengen vaikuttamana. Kaikki tapahtuu yliluonnollisesti eikä meidän oman ponnistamisemme mukaan.

 

Näin on kirjoitettu ja ne ovat toimineet tarvittaessa myös minun palvelutyössäni:

 

1 Kor.12:4-11

5. ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;

6. ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.

7. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.

8. Niinpä saa Hengen kautta toinen 1) viisauden sanat, toinen 2) tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;

9. toinen saa 3) uskon samassa Hengessä, toinen taas

4) terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;

10. toinen 5) lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen 6) profetoimisen lahjan, toinen 7) lahjan arvostella henkiä; toinen 8) eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas 9) lahjan selittää kieliä.

11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Jumalan Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo.

 

Huom. Jumalan johdatus on aina Jumalan Sanan mukaista – ei sitä vastaan. Uniin ei ole uskomista. Monta on eksynyt totuudesta uskomalla niin sanottuihin johdatusuniinsa.

 

Lahja arvostella henkiä

 

Tämä lahja pitäisi olla jokaisen seurakuntayhteisön paimenella. Silloin villitsevät henkivallat eivät pääsisi harhauttamaan pois totuudesta eivätkä valheopit saisi kuulijoita pysymään uskollisena valheille ja väärille profeetoille. Jumalan Henki on Totuuden Henki ja Jumalan Sana on totuus. Jumalan Henki johdattaa kaikkeen totuuteen Jumalan Sanan kautta.

 

Kauan sitten olimme uskonystäviemme kanssa hengellisessä kokouksessa Helsingissä. Olimme kasvaneet Jumalan Sanan tuntemuksessa sen verran, että tiesimme, että tuossa kokouksessa ei ehkä saarnattaisi totuudellisesti. Menimme noin tuntia ennen kokousta rukoilemaan paikan päälle, jotta Jumalan tahto pääsisi tapahtumaan. Väkeä oli useampi sata paikalla. Kun kokous alkoi, menimme istumaan toisten joukkoon ja odotimme hyvää. Yhtäkkiä näin muumipeikon näköisen ison olion salin edessä. Se nauroi minulle ”päin naamaa” ja kuulin sanat (en muista miten): ”Ette voi estää, koska nämä antavat luvan.” Tätä eivät muut kuulleet eivätkä nähneet. Se oli Jumalalta tieto minulle annettavaksi muille totuutta rakastaville Jumalan lapsille.

 

Poistuimme, mutta olemme rukoilleet, että Jumala, taivaallinen Isämme antaisi anteeksi heidän väärän menonsa, jota he kutsuvat Jumalan palvelukseksi. Näytti, että palvelun kohde ja epäjumala oli raha. Tapahtuma oli vahvistus siihen, mitä hengessä olimme kokeneet aikaisemmin. Olimme omassa elämässämme jo silloin voittamassa valheprofeettoja. Jumalan kanssa se onnistuu keneltä vain Jumalan omalta, joka seuraa Jumalan neuvoa: Kuunnelkaa Jeshuuaa.

 

1Joh.4:1-4

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget (Verratkaa sanomia ja saarnoja Jeshuan opetuksiin ja Jumalan kymmeneen käskyyn, jotka löytyvät oikein kirjoitettuna Raamatusta: 2Moos.20:1-18), ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeshuan Jumalan Voidelluksi, lihaan tulleeksi (eli Ihmiseksi: Mark.10:45, 1Tim.2:5, 1Kor.15:21, Room.5:15), on Jumalasta;

3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeshuuaa (Ihmiseksi, Room.5:17-19), ei ole Jumalasta; se on Jumalan Voidellun vastustajan (tai Voidellun sijaan tullut) henki (valheprofeetta), jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät (valheprofeetat); sillä Hän (Jumala Henkensä kautta Jeshuan nimessä), joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

 

 

 

Profetoimisen lahja

 

Tämän lahjan omaavalla on kyky tuoda sanomaa Jumalalta yliluonnollisesti. Nytkin on huomattava, että Jeshuan todistus on profetian henki. Toisin sanoen, jos sanoma on Jeshuan opetusten mukainen, se on Jumalalta, mutta jos se ei ole, niin sanoma on lihalta tai vastustajalta (1Joh.4:1-4, Ilm.19:10).

 

Kielillä rukoilu

 

Rukouskieli

Hengen täyteydestä on merkkinä kielillä puhuminen. Saamme henkilökohtaisen rukouskielen, jota Jumala ja Hänen hyvät enkelinsä ymmärtävät. Me emme aina tiedä, mitä pitäisi rukoilla, mutta Jumala tietää ja antaa rukousta Jeshuan nimessä Henkensä kautta meidän henkemme välityksellä tosi parhaaksemme ja myös muiden hänen rakkaittensa parhaaksi.

 

Kerron esimerkin omasta elämästäni.

Minulla ja perheelläni on ollut vaarallisia tilanteita, joita emme voineet edeltä aavistaa, mutta olemme rukoilleet paljon (ja edelleenkin), jopa automatkoillamme, Jumalan antamilla kielillä puhuen, ja näimme, kuinka suuresti Jumala auttoi myös palvelevien enkeleittensä kautta: jopa esti kauhean kolarin eli kahden rekan ja kolmen pikkuauton yhteen törmäyksen. Yhdessä noista pikkuautoista me matkustimme. Kiitos Jumalalle varjeluksesta ja valtavasta ihmeestä.

 

Room.8:26-28

26. Samoin myös (Jumalan) Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien (kuuliaisten uudestisyntyneiden) edestä.

28. Mutta me tiedämme, että kaikki (rukous) yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

 

Eri kielillä rukoilu

Jumala voi antaa sanomaa uskovaisen kautta henkilölle, jonka äidinkieltä muut lähellä olevat eivät osaa. Esimerkiksi puolisoni on puhunut Bangladeshista kotoisin olevalle miehelle sellaista arabian murretta, joka oli kyseisen miehen kotikieli. Sitä puolisoni ei itse osannut. Itse kerran kuuntelin ja ihmettelin, kun eräs suomalainen mies puhui täydellistä englannin kieltä. Kysyin tietenkin häneltä, miten se on mahdollista ja oliko se hänen äidinkielensä. Mies sanoi, että hän oli rukoillut merkkiä Jumalalta uskonsa vahvistukseksi. Hän ei osannut vieraita kieliä ja hän halusi puhua sellaista kieltä, jota joku ymmärtäisi ja kysyisi häneltä, miten se on mahdollista. Nämä kielillä puhumiset olivat merkkinä Jumalan voimasta. Tyttäremme Anne-Mari lauloi lapsena amerikanenglanniksi, kun hän järjesteli eri kansallisuuksista olevia nukkejaan leikkikokoukseen. Hän ei osannut kieltä, mutta Jumala antoi hänen sydämeensä kiitoslaulun, joka pulppusi hänen suustaan ja minä ymmärsin. Sekin oli uskonvahvistus meille, joilla oli silloin vaikea taloudellinen tilanne.

 

Uskovien kokoontuessa yhteen jonkun kautta voi tulla sanoma kielillä. Kun se on tarkoitettu kokoukseen osallistujille tai vaikka vain jollekin heistä, Jumala antaa sanomaan selityksen joko kielillä puhuvan kautta tai jonkun muun kautta. Varsinainen rukouskieli on tarkoitettu rukoiltavaksi yksikseen tai rukoustilanteessa muiden kanssa. Sitä ei ole tarkoitettu hämmentämään yleistä kokoustilannetta - varsinkaan silloin, kun on uskomattomia ihmisiä paikalla. Eri kielillä puhuminen on eri asia. Jumala vaikuttaa kielillä puhuvaan yliluonnollisesti. Rukoushetkestä päätämme itse.

 

Itse olen huomannut, että usein on tarpeen, että Jumala antaa minulle toisen kautta kielillä puhuen vahvistuksen johonkin tärkeään asiaan, johon oma järjenpäätelmäni voisi tuoda väritettyä tietoa. Näin tapahtui myös ennen Portugaliin muuttoamme. Tiesin sydämessäni, että minun tulee kuunnella Tuulamme rukouskieltä saadakseni vahvistuksen muuttoamme varten. Minulla oli kynä ja paperi valmiina ja kuuntelin Tuulaa. Tuula alkoi puhua portugalin kieltä, jota hän ei osannut. Kirjoitin ylös ja tarkistin sanakirjasta. Saimme selville, että muutamme meren rannalle, vaikka sillä hetkellä meillä ei ollut osoitetta mihin muuttaisimme. Osoitteen saimme vasta viikko ennen muuttoamme, ja Atlantin rannalle me menimme. Rukouksessa oli myös sanat ”emme kynnä”. Se oli mielestäni ihmeellistä, sillä olin ajatellut, että jäämme sinne pitkäksi aikaa asumaan ja myös ”viljelemään ja varjelemaan maata” (1Moos.2:15). Niin kävi, että puolen vuoden kuluttua palasimme ja iloitsimme siitäkin ja ennen kaikkea, että tiesimme koko ajan olevamme Jumalan hyvässä johdatuksessa.

 

Toinen asia oli sanat ”casa grande”, jotka olivat olleet jo vähän aikaisemmin Tuulan ja minun omassa rukouskielessä. Emme vain tienneet heti ilman sanakirjaa sanojen merkitystä. Sekin oli johdatusasia: Asuimme ennen muuttoamme ”Isotalossa”. Portugalissa asuimme talossa, jota naapurit sanoivat ”Casa Grandeksi”, suomeksi iso talo. Ylistys ja kunnia Jumalalle, jonka kanssa kaikki hyvä on mahdollista.

 

Uskon lahja

 

Jumala antaa uskon ja voiman tulla Jumalan lapseksi, ja Hän antaa uskoa lisää, kun teemme Hänen Sanansa mukaan.  Mutta uskon lahja on superyliluonnollinen. Silloin ei ole mitään epäilystä; ei häivääkään, etteikö niin tapahdu kuin sanoo. Tästäkin on omakohtainen kokemus: Mies, joka oli saanut peräkkäin monta alkoholikramppia ja joka oli ollut usean päivän ilman alkoholia ja tupakkaa, alkoi uudelleen polttaa. Hetken päästä hän tuupertui maahan, ja minut haettiin rukoilemaan hänen puolestaan. Hänen sydämensä kuitenkin pysähtyi. Sain valtavan uskon varmuuden ja käskin Jumalan Pojan nimessä kuoleman henkeä lähtemään hänestä ja elämän henkeä palaamaan, ja hän nousi ensin istumaan ja sitten ylös ja oli kunnossa. Samoin rukoilin hevosemme puolesta, jonka sydämen lyönnit hidastuivat ja hidastuivat tautikohtauksen seurauksena. Hevonen pomppasi pystyyn terveenä. Jumalalle on kaikki mahdollista.

 

Terveeksi tekemisen lahja

 

Uskovan normaaliin elämään kuuluu paraneminen uskon kautta.

Sen lisäksi uskovalla voi toimia Jumalan lahjan kautta yliluonnollinen kyky parantaa sairaita Jeshuan nimessä. Silloin Jumala voi johdattaa meidät kohtaamaan sairas, jonka Hän haluaa parantaa heti, ja silloin me toimimme

kuin vaistonvaraisesti emmekä emmi rukouksen aloittamista. Joskus taas Jumala ilmaisee meille rukousaiheen antaen samankaltaisen oireen kuin on sillä ihmisellä, jonka Hän haluaa parantaa siinä samassa hetkessä. Tavalla tai toisella, mutta Jumala haluaa kauttamme osoittaa voimansa uskomattomalle tai jollekin, jolla usko ei ole vahva. Normaalissa tilanteessa rukoilen jokaisen puolesta, joka pyytää rukousta. Ei olisi oikein rukoilla tilanteessa, jossa toinen ei sitä pyydä. Ei väkisin. Salaa kyllä rukoilen - armahdusta!

 

Kerron kaksi erilaista omaa kokemustani: Kauan sitten, meillä oli nuohooja käymässä ja olimme kahvittelemassa pöydän ympärillä. Yhtäkkiä sain sydänkivun oireen omaan sydämeeni ja tiesin, että sydämeni oli terve. Tiesin myös, että oire ilmaisi, että jollakulla muulla läsnä olevalla oli kipeä sydän. Kysyin, kellä olisi. Nuohooja sanoi, että hänellä. Hän oli tehnyt jo monta sairaalareissua ja hän joutui lääkitsemään itseänsä päivittäin. Menin hänen tykönsä ja laitoin käteni hänen päällensä ja pyysin Jumalan parantavaa kosketusta. Kiitos Jumalalle, mies parani. Tapasimme kahden vuoden kuluttua seuraavan kerran ja hän kertoi, että sen jälkeen hän oli ollut aivan terve.

 

Kun olimme palaamassa Portugalista, bussimme moottori rikkoutui Espanjassa (Oli ihana matka). Menimme korjaamolle kysymään apua. Siellä oli mies juuri metallisorvin ääressä työskentelemässä, ja yhtäkkiä metallissiru lensi hänen silmäänsä. Näimme, kuinka silmä meni punaiseksi ja verstaalla syntyi hämminki. Mutta minä spontaanisesti täynnä uskoa menin miehen tykö, laitoin käteni hänen silmänsä päälle ja rukoilin suomeksi Jeshuan nimessä ja taisin rukoilla hengessä kielilläkin. Silmä parani heti. Oli suuri ilo. Kiitos Jumalalle!

 

Joh.3 jatkuu

 

16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan Hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi.

18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

 

Usko Jumalan Pojan nimeen on pelastuskysymys

Niin on kirjoitettu.

 

Pelastuaksemme on tärkeä tietää oikea nimi; se, jonka Jumala antoi Pojalleen; se nimi, joka oli ollut aikaisemmin Jumalan nimi. Jumala oli Israelin kansan Pelastaja, Jeshua. (Luuk.1:47, 2Sam.22:2-3, Ps.7:11, Ps:40:18, Ps.106:21, Ps.118:14, Ps.144:2, Jes.43:11, Jes.49:26)

 

Moni luulee, että nimi Jeshua on suomennettuna Jeesus, mutta Jeshua on suomennettuna Pelastaja, Vapahtaja. Jeesus-sana ei ole suomen kieltä. Tuo sana tulee kreikan ja latinan kielestä, eikä niillä kielilläkään käännettynä merkitse Pelastajaa. Kreikan kielellä Pelastaja on Sotír, ja latinan kielellä se on Salvator. Väärä nimi liittyy epäjumalan palvelemiseen ja Makkabealaisten aikaiseen kreikkalaistumiseen uhraamalla sikoja Jerusalemin temppelissä, joka oli Danielin ennustuksen mukaisesti ”hävityksen kauhistus” (Dan.11:31, Matt.24:15, 1Makk.1:41-54-64, 2Makk.6:1-2-7) Siis on epäjumalan palvelua pitää kiinni väärästä nimestä.

 

Verrataanpa edellistä kappaletta Ilmestyskirjan sanoihin

 

Ilm.2:18-22: (puhetta tämän päivän seurakunnillekin)

18. Ja Tyatiran seurakunnan enkelille (sanansaattajalle) kirjoita: 'Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski:

19. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.

20. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista (tai miestä = porttoa/eksytyksen alulle panijaa, valheprofeettaa jo 300-luvulla) Iisebeliä (1Kun.21:25), joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

21. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan (= uskottomuudesta Jumalaa kohtaan).

22. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; …

 

Ap.t.4:12

12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu (kuin se, minkä Jumala antoi), jossa meidän pitäisi pelastuman."

 

Jumalan Pojan Sanoja hänen nimestään:

Joh.5:43-44, (Joh.17:11, 12, 26)

42. mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne.

43. Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.

 44. Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee Häneltä (=Isältä), joka yksin on Jumala

 

Joh.17:1-6

1. Tämän Jeshua puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; 2. koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.

3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat Sinut, joka yksin olet totinen (todellinen) Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeshuan Jumalan Voidellun…

6. Minä olen ilmoittanut Sinun nimesi ihmisille, jotka Sinä annoit minulle maailmasta. He olivat Sinun, ja Sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet Sinun sanastasi vaarin.

               

Jumala oli ennustanut profeetta Miikan kautta tulevasta hallitsijasta, Israelin kuninkaasta Jeshuasta

 

Miika 5:1-3

1. Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

2. Sen tähden Herra Jumala antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt; silloin jäljellejääneet hänen veljistänsä palaavat israelilaisten luokse.

 3. Ja Hän (Jumalan Voideltu, kuningas) on astuva esiin ja kaitseva Jumalansa voimassa, Jumalansa nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on Hän oleva suuri hamaan maan ääriin saakka.

 

Hebr.1:1-4

1.  Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut esi-isille profeettain kautta,

2. on Hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta (Sanaa Jumalalta), jonka Hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta Hän myös on maailman luonut (1Moshe 1: Jumala sanoi ja tapahtui niin.)

3. ja joka, ollen Hänen (Jumalan) kirkkautensa säteily ja Hänen (Jumalan) olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa Sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

4. tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

 

Oli myös valtava lupaus Jumalalta profeetta Jesajan kautta

Jes.7:14, Matt.1:23

14. Sen tähden Herra Jumala itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa Hänelle nimen Immanuel.

 

Sana Immanuel on hepreaa ja on suomeksi käännettynä ”Jumala meidän kanssamme”. Siis Jumala on luvannut olla kanssamme Jeshuan nimen kautta. Ylistys ja kunnia ja kiitos Jumalalle siitä, sillä minä ainakin tarvitsen Jumalan läsnäoloa joka hetki!

 

Olen varma, että Jumala antaa ymmärryksen käyttää Jeshua-nimeä jokaiselle, jolla on rakkaus totuuteen. Valitettavasti liian monet suostuvat valheeseen:

 

2Tess.2:3-13 (Jakeet 7-9 korjattu Biblian 1776 mukaan)

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?

6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.

7. Sillä hän nyt pahuutta vaikuttaa salaisesti, ainoastaan että se, mikä nyt estää (mm. ylpeys), tulee pois.

8. Ja silloin se pahanilkinen ilmoitetaan, jonka Herra Jeshua suunsa hengellä (Totuuden Sanalla Jumalan Hengen voimassa) tappaa, ja tekee hänestä lopun, tulemisensa ilmoituksen kautta,

9. Jonka tulemus tapahtuu sen jälkeen (tai sinä aikana), kun saatana on vaikuttanut kaikella voimalla ja merkeillä ja petollisilla ihmeillä,

10. Ja kaikella vääryyden petoksella niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua.

11. Sen tähden on Jumala heille lähettävä väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet (suostuivat) vääryyteen.

13. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet ja sisaret, te Herran rakastetut, sen tähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

 

 

Joh.3 jatkuu

 

19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.

20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.

21. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt." 

36. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

 

Jumala sanoi (Matt.17:5): ”Kuunnelkaa häntä!”

 

Jumala puhui jo Mosheelle Jeshuuasta

5Moos.18:19 (-20-22)

17. Ja Herra Jumala sanoi minulle (Mosheelle): 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu.

18. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen Sanani hänen suuhunsa, ja Hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

19. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. (myös Ap.t.2:22-23)

 

Näin Jumala sanoi, ja niin tapahtui. Pelastumisemme kannalta tärkeimmät Sanat ovat juuri kaikki Pelastajamme sanat, jotka on muistiin merkitty evankeliumeissa. Jumala mittaa kuuliaisuuden Häntä itseään kohtaan kuuliaisuudella Jeshuan sanoja kohtaan.

 

Jeshuan sanoja

Joh.12:46-50

46. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

 47. Ja jos joku kuulee minun Sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.

48. Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se Sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

49. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.

50. Ja minä tiedän, että Hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut."

Joh.20:31       

31. mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeshua on Jumalan Voideltu, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

Totuus tekee vapaaksi

 

Ensiksikin. Uudestisyntymisessä Jumala on siirtänyt meidät pois pimeyden eli Jumalan vastustajan valtakunnasta valkeuden eli Jeshuan valtakuntaan. Meillä ei enää ole ”pakkomiellettä” eikä halua tehdä pahaa (Jumalan näkökulma) eli ei ole halua tehdä Jumalan ohjeita vastaan, vaan saamme vapaasti tehdä hyvää. Ensin täytyy vain oppia erottamaan hyvä pahasta. Aluksi emme tunne Jumalan mielipiteitä tarpeeksi hyvin ja saatamme erehtyä tekemään sellaista, mikä ei ole Jumalan Sanan mukaista On todella hyödyllistä kasvaa Jumalan ja Totuuden tuntemisessa: sillä ”Jeshua on Tie ja Totuus ja Elämä” (Joh.14:6, Joh.17:3).

 

Ap.t.26:17-18: Jumalalta Jeshuan kautta tietoa Saulille:

Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän

18. avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan (Jumalan vastustajan) vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa (eli Jumalan käyttöön maailmasta erottautuneiden joukossa).'  

 

Gal.1:3-5: Saul sanoi:

3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeshuualta Jumalan Voidellulta,

4. joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!

5. Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Aamen.

 

Koska teemme kaiken rakkaudesta Jumalaan ja haluamme tehdä oikein eli Jumalan oikeuskäsitteen mukaisesti, Jumala pitkämielisyydessään ja suuren rakkautensa vuoksi antaa meille anteeksi erehdyksemme, ja Hän ohjaa hellästi meidät tekemään oikein. Minäkin olen tehnyt monta kertaa aivan hupsusti, jopa rukoillut tyyny pään päällä, kun rukoilin sängyssä eikä minulla ollut päähinettä (1Kor.11:4-7). Uskon, että taivaan Isä katsoi suopeasti minuunkin, joka halusin vilpittömästi tehdä Sanan mukaan ja antoi minun myöhemmin huomata, että kehotus rukoilla pää peitettynä esiintyi vain kerran Raamatussa, eli se oli vain Vanhan Liiton aikainen ja ihmisten tekemä perinnäissääntö, joka ei koske varsinkaan Uuden Liiton Jumalan lasta. Siksi voin rukoilla vapaasti.

 

Raamatussa on erinomainen ohje myös se, että tarvitaan kaksi tai kolme todistusta, että asia olisi vahva (Matt.18:16, 2Kor.13:1, Joh.8:17, 5Moos.19:15). Poikkeuksena ovat tietenkin väärät todistajat ja valheet tai asiavirheet, joita voi olla paljonkin, mutta ne eivät todista asiaa oikeaksi, vaan ovat johtamassa tietämättömiä harhaan. Mutta Jumala johdattaa totuuteen jokaisen, jolla on rakkaus totuuteen (Joh.8:31:32, vrt. 2Tess.2:11-12)

 

Tärkeintä on, että kaikki tapahtuu luottamuksesta eli uskosta ja myös rakkaudesta Jumalaan.

 

Kun olemme kasvaneet uskossa ja oppineet erottamaan Jumalan tuntemisen kautta hyvän pahasta eli osaamme hyväksyä sen, mikä Jumalan mielestä on oikein ja hyvää ja osaamme hyljätä sen, mikä Jumalan mielestä on väärin ja pahaa, ja siten osaamme ja välitämme tehdä Jumalan tahdon mukaan, voimme elää täydellisimmässä vapaudessa. Mutta sitä ennen meitä pyrkii jarruttelemaan ja tuomaan mutkia matkaan meidän oma lihamme, joka taistelee henki-ihmistämme vastaan. Meillä on joka päivä valinta, kumpaa tottelemme, ulkoista lihallista ihmistämmekö vai sisäistä henki-ihmistämme.

 

Room.8:1-8

1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jumalan Voidellussa Jeshuassa ovat.

2. Sillä elämän hengen laki Jumalan Voidellussa Jeshuassa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

3. Sillä mikä Moshen laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,

4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on (Jumalan) Hengen mieli.

6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

7. sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

 

On erittäin hyvä tietää, että ulkoinen eli fyysinen ihmisemme on Jumalan vastustajan puolella. Tämä meille rakas lihallinen minämme on lähin petkuttajamme. Se toinen lähellä häärivä harhaanjohtaja, huijari, on Jumalan vastustaja ja sen henkivallat, jotka yrittävät saada meitä tekemään tahtoansa käyttäen hyväkseen lihamme huonoja ominaisuuksia, erikoisesti ylpeyttä. Mutta älkäämme lannistuko, meillä on puolustaja ja auttaja, Jumalan Hyvä ja Pyhä Henki, joka myös muistuttaa meitä Jumalan Sanasta (jota olemme lukeneet ja kuulleet) paljastaen valheet (Joh.14:15-17, Joh.16:13-15). Etsikäämme joka päivä Jumalan tuntemista, erikoisesti evankeliumeja lukemalla ja kuunnellen Jeshuan nimessä julistettua opetusta. Olen varma, että taivaan Isästämme tuntuu hyvältä, kun vilpittömästi teemme parhaamme, enempää ei tarvitse. Onnistumisia tulee yhä enemmän, kun opimme erottamaan lihan ja hengen teot itsessämme Sanan kautta ja Jumalan Hengen viisaudella.

 

Ensimmäisellä Jumalan ihmisellä oli ihana vapaus Jumalan puutarhassa. Oli vain yksi ehto: Ei saanut syödä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ihminen menetti vapautensa tottelemattomuuden tähden. Ihminen (mies ja nainen) uskoi Jumalan vastustajan valheen ja teki Jumalan Sanaa vastaan (1Moos.3:1-6). Se oli kuuliaisuutta Jumalan vastustajaa kohtaan; syntiä, jonka seurauksena oli hengellinen ja fyysinen kuolema.

 

1Moos.2:7-15-17

15. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.

16. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,

17. mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman."

 

1Moos.3:23-24

23. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu.

24. Ja Hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. (Hengen miekka on Jumalan Sana, jonka kautta puhdistetut pääsevät portista sisään.)

 

Ihminen ei totellut Jumalaa ja siksi hän ei saanut elää iankaikkisesti. Tämän tapahtuman jälkeen ihminen, joka ei valinnut kulkea Jumalan tahdon mukaan, kuoli ensin hengellisesti ja joutui Jumalan vastustajan orjuuteen. Myöhemmin hän kuoli myös fyysisesti. Kuitenkin, ihmiselle on mahdollista elää Jumalan yhteydessä   syntymästä fyysiseen pois nukkumiseen asti (ja tietysti myös sen jälkeen) kuten esimerkiksi Nooa, Job ja Daniel (Hes.14:12-14), mutta se vaatii sen, että ihmisen kuulee jo varhain Jumalan Sanaa niin, että ymmärryksen ikään tultuansa (niin kuin Jeshua: Jes.7:15) hän osaisi valita tehdä Jumalan mielen mukaan. Kaikkea ei heti tiedä, mutta täytyy olla sydämen halu oppia tuntemaan Jumala Jeshuan ilmoittaman Sanan kautta.

 

Kiitos Jumalalle ja kiitos Jeshuualle: Jeshua lunasti meille elämän. Vaikka fyysisen ihmisemme aika voi päättyä täällä maailmassa, henki-ihmisemme ei tarvitse kokea sitä tuskaa, jota kadotuksen Kuolema aiheuttaa synnissä kuolleelle. Kun on aika erota ajallisesta elämästä, on tärkeää, että Valkeuden enkeli on vastaanottamassa eikä pimeyden enkeli, joka on Kuolema. Kuolemalla ei ole valtaa kuuliaiseen Jumalan lapseen. Jeshua sanoi:

 

Joh.11:25-26

25. Jeshua sanoi hänelle (Martalle): "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

26. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" 

 

Nyt me Jumalan lapset, Jumalan pojat ja tyttäret – lapsesta asti tai myöhemmin uudestisyntyneet - olemme oppimassa ja kasvamassa Jumalan antamaa kasvua Herramme ja Vapahtajamme/Pelastajamme Jeshuan valtakunnassa, mutta meille on annettu lupaus täydellisestä ennalleen asetuksesta, joka täyttyy Jeshuan tullessa takaisin. Pääsemme Isän valtakuntaan. Meillä on toivo saada myös ylösnousemusruumis niin kuin Jeshua sai:

 

Matt.13:41-43

41. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat Hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta (Jumalan käskyjä ja Jeshuan opetuksia vastaan, huom. 2Tess:1),

42. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

43. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.

 

Meidän on oltava tarkkana, ettemme usko valheita. Vain valhe ja sen totteleminen ovat Jumalan vastustajan aseita tänäänkin.  Ymmärrämme, miksi Jumala vihaa valhetta (Joh.8:42-45, Sananl.6:16-19, Sananl.12:22, Sananl.14:25). On synti totella valhetta. Vihatkaamme valhetta mutta ei ihmisiä. Jumalan vastustajalla on mahdollisuus tehdä pahaa sille, joka ei tottele Jumalaa. Kun tarkemmin ajattelemme, ymmärrämme, että tottelemalla valhetta ja valheen isää, on kuin antaisimme avoimen valtakirjan pimeyden ruhtinaan toiminnalle omassa elämässämme. Älkäämme tehkö niin, vaan antakaamme valtakirja Totuuden Isälle ja pysykäämme Hänelle kuuliaisina. Silloin olemme täydellisessä turvassa. Mutta jos huomaamme tehneemme väärin, korjatkaamme suuntaa ja pyytäkäämme anteeksi Jumalalta mahdollisimman pian. Ps.37:11: Nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.

 

 

Joh.8:31-32

31. Niin Jeshua sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat Häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi." 

Joh.15:7

7. Jos te pysytte minussa ja minun Sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

 

1Joh.5:13-15

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

14. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on Häneen (Jumalaan), että jos me jotakin anomme Hänen tahtonsa mukaan, niin Hän kuulee meitä.

15. Ja jos me tiedämme Hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme Häneltä anoneet.

 

Mark.11:22-26

22. Niin Jeshua vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan.

23. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi.

24. Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

25. Ja kun te seisotte (kun olette rukoilemassa) ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."

26. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei Isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne (Matt.6:14-15).  

 

Gal.5:1, 6, 13

Vapauteen Jumalan Voideltu Jeshua vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen (Ei siis enää tekemään ”pakkopalvelusta” eikä vapaaehtoistakaan palvelusta Jumalan vastustajalle).

6. Sillä Jumalan Voidellussa Jeshuassa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

13. Te olette näet kutsutut vapauteen, uskonveljet (ja -sisaret); älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle (= lihallisuudelle, joka on oman mielihalun mukaan toimimista), vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.

14. Sillä kaikki Mosheen laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

 

Jumalan rakkaus meissä antaa anteeksi

 

Jumalalta saamamme rakkaus (Room.5:5, 1Kor.13, 1Joh.5:1-4) rakastaa Jumalaa ja totuutta ja sitä, joka on Jumalasta syntynyt, ja myös välittää muista ihmisistä haluten heidänkin pelastuvan. Se rakkaus ei halua tehdä kenellekään pahaa (Room.13:10). Jos joku loukkaa meitä tai tekee vääryyttä meitä kohtaan, me annamme anteeksi emmekä ala riidellä emmekä käräjöidä häntä vastaan. Kun päätämme antaa anteeksi – tuntuu miltä tuntuu - Jumalan rakkaus meissä antaa kyvyn antaa anteeksi. Tarvittaessa on hyvä pyytää Jumalalta lisää kykyä - myös ymmärrystä ja viisautta. Suurin ehto rakkauden vaelluksen onnistumiselle onkin anteeksi antaminen. Jopa itsellensä on annettava anteeksi, sillä sekin on nöyryyttä Jumalan edessä.

 

Oi jospa kaikki ihmiset olisivat kuuliaisia Jumalan lapsia; todellisia Jeshuan opetuslapsia vaeltaen Jumalan rakkaudessa anteeksi antaen ja toisiansa palvellen! Ei olisi sotia eikä pahoinpitelyjä eikä väärin kohtelua eikä toimettomuutta eikä puutetta. Mutta niin ei ole, eikä se ole Jumalan syy.

 

Jumala antaa anteeksi erehdykset

 

Jumala on pitkämielinen. Hän antaa anteeksi erehdykset. Kukaan ihminen ei ole erehtymätön.

 

Vanhan liiton ihmiselläkin oli mahdollisuus saada anteeksi erehdyksensä vikauhrin kautta.

 

3Moos.5:14-15, 17-19

14. Ja Herra Jumala puhui Moosekselle sanoen:

15. "Jos joku lankeaa uskottomuuteen ja erehdyksestä rikkoo

17. Jos joku rikkoo jotakuta Jumalan käskyä vastaan ja tekee tietämättään sellaista, mitä ei saa tehdä, ja tulee vikapääksi ja joutuu syynalaiseksi (= Jumalan näkökulman mukaan syylliseksi),

18. niin tuokoon papille vikauhriksi pikkukarjasta sinun arviosi mukaisen, virheettömän oinaan. Kun pappi on toimittanut hänelle sovituksen siitä erehdyksestä, jonka hän on tietämättään tehnyt, annetaan hänelle anteeksi.

19. Se on vika- eli sovitusuhri; sillä hän on tullut vikapääksi Jumalan edessä."

 

Uuden liitossa vikauhrimme eli sovituksemme on Jeshua!

 

Profeetta Jesajan kautta Jumala ennusti tulevasta synti- ja vikauhrista Jeshuasta: Jesaja 53:10 kannattaa lukea kokonaan.

 

Jes.53:10 (vuoden 1992 versio, joka on parempi tässä kohtaa mutta ei kaikessa)

10.     Herra Jumala näki hyväksi, että Hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi (= vikauhriksi), hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Jumalan tahto täyttyy hänen kauttaan (Ef.1:22-23).

 

1Joh.1:4-10

4. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.

5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme Häneltä (Jeshualta) kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei Hänessä ole mitään pimeyttä.

6. Jos sanomme, että meillä on yhteys Hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme emmekä tee totuutta.

7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin Hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeshuan Jumalan Voidellun, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä (erehdyksistä, tahattomasta synnistä).

8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä (Ihminen ei ole erehtymätön), niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

9. Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille (tahattomat) synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

10. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi, ja Hänen sanansa ei ole meissä. (Jeshua on Totuus (Joh.14:6) ja Jumala on Totuuden Isä.)

 

Tahalliseen syntiin ei ole sovitusta

 

Kun Jumalan lapsi tietää ja ymmärtää todella totuuden ja siten myös tahallisen synnin seurauksen ja on maistanut Jumalan hyvyyttä eläen yliluonnollista elämää, ja siitä välittämättä haluaa rikkoa Jumalaa vastaan, vaikka vain lyhyen synnillisen nautinnon tähden, seurauksena on toisen kerran kuoleminen hengellisesti ja iankaikkinen kadotus eli ero Jumalasta ja Hänen hyvyydestään ainaisesti. Tahallinen tottelemattomuus on Jumalan Pyhän Hengen pilkkaamista, jota ei saa anteeksi (Matt.12:31, Apt.5:1-12). Jotta tahallisen tottelemattomuuden voisi saada anteeksi, Jeshuan täytyisi uudelleen kärsiä sovituskuolema, ja sitä hän ei tee. Mutta kiitos Jumalalle, että Hänellä on paljon anteeksiantamusta, mutta pysykäämme rakkausrajojen sisällä!

 

Uudestisyntymätön ei voi tehdä samalla tavalla Hengen pilkkaa eli tahallista rikkomusta, sillä uudestisyntymätön elää kaiken aikaa hengellisesti kuolleessa tilassa ja on kadotettu, ellei hän käänny tekemään parannusta, että Jumala voisi hänet herättää hengellisesti. Hänellä on vielä mahdollisuutensa alkaa uusi elämä, jos hän haluaa luopua oman tahdon tekemisestä iankaikkisen jumalisen elämän tähden. Mutta - jatkuva Jumalan tielle kääntymisen torjuminen voi tulla pelastumisen esteeksi.

 

Tahalliseksi synniksi voi muodostua myös jatkuva leikittely Jumalan asioilla, ulkokultaisuus eli teeskentely ja myös jatkuva välinpitämättömyys ja epätarkkuus vaelluksessaan. On tärkeä valvoa oma tilansa ja verrata vaellustaan Jumalan käskyihin ja Jeshuan sanoihin. Palavuus eli sydämestä pohjautuva toiminta pitää elämän tiellä. Se ei ole uskonnollista muotomenoa vaan se on todellista täyttä elämää Jumalan kanssa rakkaudessa, uskossa, kuuliaisuudessa ja ”täysihoidossa”. 

 

Näin on kirjoitettu

 

Hebr.6:4-6

4. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet

5. ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,

6. ja sitten ovat luopuneet – (on siis mahdotonta) taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä puuhun naulitsevat Jumalan Pojan ja Häntä julki häpäisevät. (Tahallinen tottelemattomuus on Jumalasta luopumista ja siis Jumalan hylkäämistä. Jumala vihaa hylkäämistä: Mal.2:16.)

 

Hebr.10:26-31

26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,

27. vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

28. Joka hylkää (= Joka hylkäsi Vanhan Liiton aikaan) Mosheen lain, sen pitää (= piti) armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

29. kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

30. Sillä me tunnemme Hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Jumala on tuomitseva kansansa."

 

Älkäämme me tuomitko ketään kadotukseen sanoillamme

 

Me itse emme saa tuomita ketään kadotukseen. Arvostella voimme, mutta tuomitseminen on Jumalan asia.  Olkoon meillä myös oikea arvio kaikesta; ei lihallisuuden mukaan vaan totuuden Sanan mukaan Jumalan Hengessä. Esimerkiksi, jos ihmisellä on anteeksi antamattomuutta jota kuta kohtaan tai hän on vaikka kateellinen tälle, niin hänen arvionsa kyseisestä ihmisestä todennäköisesti on aivan väärä.

 

Toisen ihmisen tilannetta me emme voi varmuudella tietää. Vain Jumala tietää. Jumalan lähettämä Sana Jeshuan kautta tuomitsee henkilöön katsomatta hänet, joka ei tee Jeshuan Sanan mukaan (Joh.12:46-50). Jumala tietää jokaisen Henki-ihmisen tilan ja antaa myös aikaa parannukseen suurella kärsivällisyydellä (Jaak.5). Sitä paitsi, eivät kaikki ihmiset ole kiinnostuneita Jumalan asioista samaan aikaan. Ihminen ei voi ymmärtää etsiä Jumalaa ja Hänen antamaansa pelastusta, ellei Jumala vedä häntä hyvyydellään parannukseen. Jumala tietää ajat ja hetket ja antaa mahdollisuuden, etsikkoajan, otollisille ihmisille oikeaan aikaan.

 

Emme saa olla ilkeitä toisin ajattelevillekaan. Jumala on antanut vapaan tahdon ihmiselle valita elämäntapansa. Jumalan palvelijan tulee kuitenkin varoittaa vakavasti Jumalasta syntynyttä ihmistä, jos tämä välinpitämättömästi tai ymmärtämättömyyttään on tottelematon Jumalalle, jossa tilassa hän on vaarassa joutua pois Jumalan rakkaudesta (Hes.33).

 

Jaak.5:20

20. niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

Matt.7:1-2 (Jeshuan sanoja)

"Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;

2. sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.

 

Totta kai haluaisimme, että kaikki ihmiset kääntyisivät omista kuvioistansa tekemään Jumalan mielenmukaisia asioita voidakseen päästä Jumalan rakkaudesta osallisiksi, mutta emme saa pakottaa eikä naputtaa. Jumala on antanut mielipiteensä ihmisille tiedoksi mutta vapauden valita elämäntapansa:

 

Tahtosi on vapaa

Siirak 15:15-17, 20

15. Jos tahdot, sinä pidät käskyt; sinä olet uskollinen, jos se sinulle kelpaa. 16. Hän on asettanut eteesi tulen ja veden: kumpaan tahdot, sinä ojennat kätesi (5Moshe 30:11-20, Room.10:1-21)

17. Ihmisillä on edessänsä elämä ja kuolema, ja hänelle annetaan se, mikä hänelle kelpaa.

20. Mutta ei Hän ole käskenyt kenenkään olla jumalaton eikä antanut kenellekään lupaa tehdä syntiä.

 

YKSI LAUMA JA YKSI PAIMEN

 

Joh.10:16 Jeshua sanoi:

Minulla on myös muita lampaita (kuin israelilaisia tai juutalaisia), jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös heitä tulee minun johdattaa, ja he saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi Paimen.

 

Ef.2:18-19. Näin Saul sanoi Jumalan Hengessä:

18. sillä hänen (Jeshua) kauttansa on meillä molemmilla (juutalaisilla ja ei-juutalaisilla) pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

19. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä.

 

Kehotus rukoilemaan

 

Rukoillaan kaikkien ihmisten puolesta, että Jumala antaisi anteeksi väärät valinnat ja vetäisi hyvyydellään heitä parannukseen. Rukoillaan jopa niiden puolesta, jotka ovat vihamielisiä meitä itseämme vastaan (Luuk.6:27-28).

 

Rukoillaan erityisesti Jumalalle antautuneiden puolesta, sillä se on hyvin otollista taivaalliselle Isällemme. Varsinkin, jos huomaamme, että lihallisuus on pääsemässä vallalle, rukous hänen puolestaan on paljon parempi keino kuin sättiä ja rusentaa häntä.

 

Emme itsekkään ole vielä täydelliset. Rukoilkaamme itsemmekin puolesta ymmärryksellä mutta erityisesti hengenrukouksessa. Valvokaamme oma tilamme, että maailma ei saastuta meitä eli ettemme anna vietellä itseämme Jumalan vastaisiin asioihin. Etsikäämme päivittäin Jumalan tuntemusta Jumalan Sanan kautta ja pysykäämme järkkymättä uskossa ja Jumalan antamassa totuudessa sekä kiitollisina taivaan Isällemme, sillä ilo Herrassa on meidän väkevyytemme (Neh.8:10), ja niin on väkevyytemme myös rauhallisuus ja luottamus (Jes.30:15).

 

Juuda:17-22

17. Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeshuan Jumalan Voidellun apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,

18. sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan."

19. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia (aistillisia), Jumalan Henkeä heillä ei ole.

20. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä

21. ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeshuan Jumalan Voidellun laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.

22. Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, …

Matt.5:44-48

44. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä Hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

46. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin (syntiset) tee samoin?

47. Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan uskonveljille ja -sisarille, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?

48. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on." 

 

Jumalan voimalla teemme väkeviä tekoja

 

Hebr.10:35-39

35. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.

36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.

37. Sillä "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee Hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;

38. mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen."

39. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi (eli olemme niitä, jotka uskomme, ja siksi pelastumme).

Fil.4:13

Kaikki minä voin (ja sinä voit) Hänessä, joka minua (ja sinua) vahvistaa!

Matt.5:9: Autuaita (onnellisia, onnen suosimia) ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.

Room.12: 18: Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.

 

Joh.16:33 Jeshua sanoi:

33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman."

 

1Joh.4: 7-21

Jumala on rakkaus!

 

Jumalan rakkaudella

Anneli

 

 

 

www.casagrandepalvelu.fi