Palveluosuuskunta Casa Grandes presentation

Palveluosuuskunta Casa Grande (Serviceandelslaget Casa Grande) är en kollektiv med några familjer som litar på Gud och på Messias. Vi kollektivens åtta medlemmar har levt en kort tid också i Portugal, där vårt hus kallades "casa grande" (ett stort hus) av grannarna. Senare gav vi det här namnet till vårt andelslag. Vårt andelslag verkar nu i Mellersta-Finland, i Kivijärvi. Kivijärvi är en mycket vacker kommun med sina fiskrika sjöar. Andelslaget grundades år 1997, men alla medlemmarna har levt tillsammans redan 11 år. Den gemensamma grunden och en auktoritet är Bibeln. Ett av den här ekokollektivens mål är att nå så hög självförsörjning som möjligt odlande och skyddande jorden på Guds och naturens villkor. Just nu har vi inte åker nog, inte heller inkvarteringsrum, men vi söker i lugn och ro efter en större plats, där alla våra verksamhetspunkter kunde vara i samma platsen och vi skulle ha mera åker för att odla. Nu vi lever i två platser, på en kilometers avstånd.

 

Palveluosuuskunta Casa Grande har producerat många slags av services:

  • ridning

  • skolning och kurser

  • marknadsföringservice

  • ateljésömmerskans service

  • ekologisk information

  • undervisning i Bibeln

 

Ridning

Andelslaget idkar ridverksamhet vid namnet av Casa Granden ratsutalli, vilket är översatt till svenska Casa Grandes ridstall. I stallet gnäggar fem hästar och två ponnyer. Ridundervisningen bjuder man hela året.

Casa Grandes ridstall >>

Skolning och kursverksamhet

Andelslaget har sin egen hemskol, där kollektivens barn har fått undervisningen enligt Finlands läropliktslag. Därefter har de fått yrkeskunnigheter i elektronik och i datateknik, och de har lärt sig också hästkarlskunnigheter och att idka boskapsskötsel. I andelslaget studerar man också olika språk, till exempel engelska och portugisiska. De här kunnigheterna kan andelslaget lära också till andra.

Service i marknadsföring

Casa Grande har bjudit också på marknadsföringsservice.

Undervisningen i Bibeln

"Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.'"
Specielt Anneli Näsi har forskat i skrifterna på skilda språk sökande efter Guds kännande. Hon och de andra medlemmarna vill dela också till andra det som de har lärt sig.
Undervisningen är nu på finska och på engelska, men vi har börjat översätta dem till svenska också.

Vetskap om ekologiska saker

Det finns inte mera någon ekologisk balans på jorden. Människan har fördärvat nästan allt vad han (och hon) har rört eller gjort. Det har hänt såsom det har skrivits i Bibeln, Jesaja 24:3-6.
Vi vill inte mera skada jorden, och vi söker därför en ny praxis att göra saker utan att skada människor, djur eller natur. Så vill vi odla och leva utan gifter, osv. Ny tvättar vi redan våra kläder och diskar utan gifter, och naturligtvis vi lagar mat utan menliga tillsatsämnen. Vi använder torv under vår hästar och andra husdjur i stallet, emedan torvet sugar in gödselns ammoniak och metan. Ammoniaken syrar luft och vatten, och så skadar träd och andra växter men också andningsrör. Metanet är en av växthusföreteelsens gaser. Vi har odlat resultatrikt tidigare, men tillfälligtvis har vi nu inte åker nog för att odla. Vi söker en ny plats, där vi kunde igen odla och skydda jorden. Redan nu och I framtiden vill vi göra allt bättre och därför vi övar oss. Det är skrivit i Bibeln, Upp.11:18, att Gud skall fördärva dem som fördärvar jorden. Det är hög tid att göra något...
Vi har berättat några viktiga ekologiska saker på finska, bland annat om ett induktiv elektrisk fälts risker. Vi skall översätta dem också till svenska och också till somliga andra språk.